• Română
  • English

Cercetătoarea IGFPP în topul laureaților Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020”

 

                                          

În conformitate cu Ordinul  Nr. 14-A din 29 martie 2021 Cu privire la desemnarea laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020” și în temeiul art. 3, 7 şi 8 ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, aprobat prin decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 4 din 18 decembrie 2018, cu completările şi modificările ulterioare au fost desemnate tezele de excelenţă şi s-a acordat premii laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020” în trei domenii: știinţe ale naturii și vieţii; știinţe reale și tehnice; știinţe socioumane. 
 
Printre laureații Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2020” a fost desemnată și doctorul în științe biologice Tatiana CĂLUGĂRU-SPĂTARU.
 
Tatiana CĂLUGĂRU SPĂTARU, doctor în ştiinţe biologice a obținut Premiul „Cristalul Calității” în numele  „Anatolie Jacotă” pentru  Teza de doctor de excelenţă GRADUL II (doi) „Acumularea in vivo şi in vitro a metaboliţilor secundari la specia Rhodiola rosea L. din populaţia carpatină”, specialitatea 163.02. Biochimie.
 
Conducătorului ştiinţific a tezei de doctorat Alexandru DASCALIUC, doctor habilitat, profesor universitar  i-a fost decernată diploma de merit. 


Felicitări din partea conducerii și colectivului Institutului laureatului Tatiana CĂLUGĂRU-SPĂTARU și Conducătorului ştiinţific a tezei de doctorat Alexandru DASCALIUC, doctor habilitat, profesor universitar pentru aprecieri înalte.