• Română
  • English

Doctorul habilitat în științe biologice TODIRAȘ Vladimir la aniversarea a 65 de ani

 Doctorul habilitat în științe biologice TODIRAȘ Vladimir la aniversarea a 65 de ani

                                                               

Doctorul habilitat în științe biologice TODIRAȘ Vladimir s-a născut la 23 aprilie 1956 în satul Slobozia Vărăncău r-nul Soroca. În perioada 1975- 1980 a efectuat studiile la facultatea de pomicultură și legumicultură a Academiei Agricole din Moscova, Federația Rusă.
În calitate de doctorand a realizat cercetări la specialitatea protecția plantelor. În anul 1986 a susţinut teza de doctor în ştiinţe biologice, în cadrul consiliului științific specializat al Academiei Agricole din Moscova, Federația Rusă. Teza de doctor habilitat în ştiinţe biologice a fost susţinută cu brio în anul 2000.
Principale direcții de cercetare a dlui V. TODIRAȘ includ elaborarea modelelor de prognoză a dezvoltării organismelor dăunătoare; Coordonarea cercetărilor privind avertizarea şi elaborarea metodelor de combatere a bolilor şi dăunătorilor la culturile agricole; Elaborarea mijloacelor noi ecologic inofensive de combatere a organismelor dăunătoare.
Dr. hab., V. TODIRAȘ a obținut rezultate științifice importante în vederea stabilirii mecanismelor de interacţiune plantă-patogen la diverse niveluri de organizare biologică şi studiului corelativ al rezistenţei la factori biotici şi abiotici, elaborării bazei de date a organismelor dăunătoare şi sistemului tehnologico-informaţional de procesare şi interpretare a datelor experimentale. Este autor și coautor a modelelor de dezvoltare a 3 dăunătorii 4 agenți patogeni ai culturilor agricole.
Dr. hab. V. TODIRAȘ acordă o atenție deosebită elaborării noilor metode şi procedee de determinare şi sporire a rezistenței plantelor la diferite boli, în special, la cele fungice. A elaborat și organizat producerea a trei produse de uz fitosanitar pentru agricultura ecologică: FUNECOL- Fungicid contra mildiului, la viţa de vie, rapănului la măr, băşicării la piersic, PELECOL- Insecticid, pe baza esterilor acizilor graşi contra afidelor, acarienilor, musculiţei albe din seră, RECOL - Fungicid pe bază de extract din planta Reynoutria sachalinensis contra făinării la viţa de vie, măr, castraveți, pepene galben.
Ca rezultat al cercetărilor a elaborat produsele software specializate OptimClass și BioClass. Programul OptimClass este un instrument conceput pentru a rezolva mai multe probleme de clasificare şi optimizare. Acest sistem se bazează pe combinarea logicii fuzzy şi a metodelor de nivel setat. Zonarea agro-ecologică și estimarea vulnerabilității speciilor şi culturilor agricole la schimbările climatice posibile se efectuează în programul de calculator BioClass. În rezultatul cercetărilor dl Vladimir TODIRAȘ a implementat un sistem de management și combatere a organismelor dăunătoare www.eco-con.net. Sistemul Informațional pentru Protecția Integrată a Plantelor oferă orientări și opțiuni pentru controlul eficient al dăunătorilor și organismelor benefice într-un context ecologic.
În cariera de cercetare a parcurs toate etapele, începând de la cercetătător științific stagiar și până la director de instituție. Timp de 28 de ani dr.hab., V. TODIRAȘ a deţinut funcţia de şef de laborator. Activează în calitate de membru al Comisiei de Experţi a CNAA a RM, a 2 Seminare ştiinţifice de profil din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, membru al colegiului de redacție a revistei Buletinul AȘM, Științele vieții, Sub conducerea/consultanța dr. hab V. Todiraș au fost elaborate 4 teze de doctor în științe. În repetate rânduri a fost referent, membru sau preşedinte al Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctorat.
A participat la diverse Saloane naţionale şi internaţionale de inventică în cadrul cărora inovațiile au fost apreciate cu medalii de aur, argint și bronz.
Rezultatele cercetărilor au fost publicate în peste 158 lucrări ştiinţifice, apărute în reviste şi culegeri de lucrări din ţară şi peste hotare. Printre realizările mai importante pot fi menţionate editarea a 3 monografii, 5 recomandări metodice. Rezutatele cercetărilor sunt protejate de  7 brevete de invenţii. Este autor și coautor a 4 produse utilizate în protecția plantelor.
Pentru rezultate remarcabile în domeniul cercetării a fost destins cu Medalia „Dmitrie Cantemir” a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (2016).

Cu ocazia zilei de naștere conducerea și colectivul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor adresează dlui Vladimir TODIRAȘ cele mai sincere urări de sănătate, performanțe și noi împliniri.
La multi ani!