• Română
  • English

AVIZ CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA IGFPP ÎN CONDIȚIILE STĂRII DE URGENȚĂ

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea Stării de Urgență, deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, nr. 1-6/2020, conducerea Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor informează despre obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii și răspândirii virusului COVID-19. În acest context:

1.   Se interzice începând cu 27 martie 2020 aflarea, în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane (cu excepția grupurilor constituite din membrii familiei de gradul I-II în linie dreaptă sau colaterală, concubini sau alte persoane ce au calitatea de reprezentant legal al unuia din membrii familiei).

2.      Zilele de 30 martie - 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toți salariații institutului, perioadă în care se interzice accesul în incinta blocurilor institutului.

3.      Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență.

4.      Accesul salariaților pentru exercitarea unor atribuții de importanță majoră pentru asigurarea funcționării institutului în această perioadă se va putea face prin demersul argumentat al conducătorului unității structurale cu acordul salariatului prin aprobare de conducerea institutului și emiterea unui ordin corespunzător.

Conducerea IGFPP recomandă fiecărui salariat:

-               monitorizarea permanentă a stării de sănătate; la primele simptome de viroză sau disconfort de sănătate a consulta medicul;

-               toți care au fost în contact cu persoane suspecte de infectare cu COVID-19 sau s-au întors din regiunile sau localitățile din zona roșie și zona galbenă trebuie să ia legătura cu medicul de familie sau să sune la 112;

-               să informeze în regim operativ conducătorul unității structurale, conducerea institutului în cazul apariției de cazuri de infecții acute;

-               se interzice participarea la adunări, manifestații publice și a altor acțiuni de masă;

-               se interzice aflarea în spații publice: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agreement;

-               se recomandă respectuos tuturor angajaților, indiferent de vârstă, aflarea la domiciliu, cu respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii și răspândirii virusului COVID-19 indicate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova;

Reetirăm obligativitatea informării de urgență a conducerii institutului  despre cazurile suspecte sau confirmate de îmbolnăvire cu  COVID-19 și responsabilitatea și producerea efectelor pentru încălcarea normelor stabilite de Autorități în legătură cu Situația de Urgență.

 

Conducerea IGFPP  

27 martie 2020