• Română
  • English

IGFPP_Ordin situație de urgența

 INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR

 

Nr. 21  din  18 martie 2020                                                                                        mun. Chișinău

 

„Cu privire la activitatea IGFPP în condițiile stării de urgență”

 

În temeiul Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020   privind declararea stării de urgență în baza art. 66 lit. m) din Constituția Republicii Moldova, art. 12 din Legea nr. 212/2004, având în vedere declararea de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei de coronavirus (COVID-19), ordinului nr. 320 din 16.03.2020 a Ministrului Educației, Culturii și Cercetării,

ORDON:

1.     Pe perioada stării de urgență declarate pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru 17 martie – 15 mai 2020 dispun:

1.1.  Stabilirea unui regim special de lucru pentru toți salariații institutului.

1.2.   În baza unei cereri corespunzătoare pot fi solicitate concedii conform prevederilor legislației muncii.

1.3.   Personalul din cercetare, unitățile specializate poate desfășura activitate în alt loc decât institutul (la domiciliu) în baza unei cereri a salariatului cu indicarea activităților care urmează a fi îndeplinite. Raportarea executării sarcinilor se va face zilnic conducătorului unității structurale conform planului individual de activitate.

1.4.   Se recomandă monitorizarea permanentă a stării de sănătate; la primele simptome de viroză sau disconfort de sănătate a consulta medicul.

1.5.   Se interzice exercitarea funcțiilor de serviciu de către personalul cu simptome de gripă sau infecții acute ale căilor respiratorii.

1.6.   Informarea în regim operativ a conducătorului unității structurale, conducerii institutului în cazul apariției de cazuri de infecții acute.

1.7.   Se interzice participarea la adunări, manifestații publice și a altor acțiuni de masă.

1.8.   Respectarea cu strictețe a dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, recomandărilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

1.9.   Chemarea salariaților pentru exercitarea unor atribuții de importanță majoră pentru asigurarea funcționării institutului se poate face de conducătorul unității structurale cu acordul salariatului prin aprobare de conducerea institutului și emiterea unui ordin corespunzător.

1.10.        Serviciul de pază și deservire va realiza activitatea într-un regim separat stabilit de directorul adjunct pentru activitate administrativă   cu emiterea unui ordin corespunzător.

 

2.     Coordonarea activității se va face prin mijloace de informare în masă (telefon, poștă electronică, etc.).

3.     Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se aplică până la 15 mai 2020/încetarea stării de urgență, se aduce de îndată la cunoștința salariaților prin mijloacele de informare în masă (poșta electronică) conducătorilor unităților structurale, care sunt obligați să informeze salariații cu conținutul prezentului ordin.

Responsabilitatea privind coordonarea și controlul asupra executării ordinului mi-o asum personal.

Directorul IGFPP  

Andronic Larisa, dr.