• Română
  • English

Sedinta seminarului științific de profil la specialitățile 163.02. Biochimie şi 164.02. Fiziologie vegetală

La 27 februarie 2020, joi, la orele 14:00 (Sala de şedinţe a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, str. Pădurii, 20, et.II), în cadrul Şedinţei Seminarului Ştiinţific de profil la specialitățile 163.02. Biochimie şi 164.02. Fiziologie vegetală va avea loc audierea tezei de doctor în științe biologice cu tema: “Globulinele de rezervă 7S ȘI 11S din semințe: evoluție, proteoliză, alergenicitate”, specialitatea 163.02. Biochimie.

Pretendent: CHERDIVARĂ Ala
 
Conducător ştiinţific: ȘUTOV Andrei, doctor  habilitat, professor universitar