• Română
  • English

Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei

 

 

Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei se marchează anual la 11 februarie.

Decizia  a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU la 22 decembrie 2015 prin rezoluţia privind stabilirea unei zile dedicate în toată lumea de recunoaştere a rolului important al fetelor şi femeilor în toate domeniile ale ştiinţei şi tehnologiei. Printre obiectivele desemnate se află: stoparea tuturor formelor de discriminare faţă de fetele şi femeile din domeniul ştiinţei; asigurarea accesului egal al tuturor femeilor la o educaţie tehnico-ştiinţifică echitabilă şi de calitate; creşterea substanţială a numărului de femei de toate vârstele care dețin competenţe relevante, inclusiv tehnice, pentru ocuparea locurilor de muncă de înaltă calificare.

Pentru prima dată Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei a fost marcată la 11 februarie 2016 la sediul central din New York al ONU.

Cu ocazia Zilei Internaționale a fetelor și femeilor care lucrează în domeniul științei, conducerea Institutului adresează tuturor doamnelor şi domnișoarelor care îşi desfășoară activitatea în acest domeniu mulțumiri pentru efortul depus și aportul adus în dezvoltarea științei și inovării, dorind multă sănătate, realizări marcante și noi ascensiuni pe tărâmul vast al cercetării.