• Română
  • English

Ședința Consiliului științific specializat: D 164.02-116

Se anunță susţinerea tezei de doctor în ştiinţe biologice
 
Candidat: Tabără Olesea
 
Conducător ştiinţific: Duca Maria, academician, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar
 
Consiliul științific specializat: D 164.02-116
 
Tema tezei: Estimarea modificărilor fiziologice şi moleculare ale răspunsului defensiv în sistemul gazdă-parazit (Helianthus annuus L.- Orobanche Cumana Wallr.)
 
Specialitatea: 164.02-Fiziologia vegetală
 
Data: 23 ianuarie 2020
 
Ora: 14:00
 
Local: Sala de conferinţe a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (blocul Genetica, et.2)
 

Teza de doctor poate fi consultată la biblioteca Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, http://www.igfpp.asm, și pe site-ul CNAA/ANACEC, http://www.cnaa.md. 

Rezumatul tezei.pdf

Teza.pdf