• Română
  • English

Ședința Consiliului științific specializat: D 164.02-115

Se anunţă susţinerea tezei de doctor
 
Candidat: Mutu Ana
 
Conducători ştiinţific: Duca Maria, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, academician
                               Gille Elvira, doctor în ştiinţe biologice, profesor universitar
 
Consiliul ştiinţific specializat: D 164.02-115
 
Tema tezei: Diversitatea structurală şi funcţională la specia Origanum vulgare L.
 
Specialitatea: 164.02-Fiziologie vegetală
 
Data: 23 ianuarie 2020
 
Ora: 1100
 
Local: Sala de conferinţe a Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
(blocul Genetică, et.2)
 

Teza de doctor poate fi consultată la biblioteca Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, http://www.igfpp.asm și http://www.cnaa.md. 

Rezumatul tezei.pdf

Teza.pdf