• Română
  • English

Lista lucrărilor publicate în anul 2010

Monografii
1. BUJOREANU, N. Formarea direcţionată a fructelor pentru păstrare îndelungată. Red. şt. S. TOMA, A. ŞTEFÂRŢĂ. Ch.: MagnaPrinceps, 2010. 256 p. ISBN 978-9975-4132-1-3.
2. CALALB, T. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot (structura, biochimia şi biotehnologia fructelor). Ch.: dPrim, 2010. 156 p. ISBN 978-9975-4022-1-7.
3. Congresul al IX-lea Naţional cu participare Internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct., 2010 / com. şt. T. Furdui, V. Micu, A. Palii, A. Jacotă [et al]; com.de org.: E. Cotenco, L. Toderaş, N. Barbacar, [et al]; AŞM; Secţia de şt. ale naturii şi vieţii; Soc. şt. a geneticienilor şi amelioratorilor; IGFP al AŞM; Univ. Acad.de Şt. a Moldovei. Ch.: Editura Prim SRL, 2010. – 210 p.
4. ФЛОРЯ, В.; ДОНЯ, В. Культура лекарственных растений. Ch.: SRL BONS offices, 2010. 432 c. ISBN 978-9975-80-370-0.

Contribuţii din monografii şi culegeri naţionale:
1. BARBAROŞ, M.; BUJOREANU, N.; DASCĂLU, N. Longevity determination period of storage obtained the raspberry fruit ecological. In: Universitatea Agrară de Stat din Moldova : lucrari stiintifice. Vol. 24(1). Horticultura, viticultură şi vinificaţie, protecţia plantelor. Ch., 2010, p. 193-196. ISВN 978-9975-64-191-3.  
2. BARBAROŞ, M., BUJOREANU, N., DASCĂLU, N. Plant growth and plantations productivity raspberry wztn applying ecological technologies. In: : Universitatea Agrară de Stat din Moldova : lucrari stiintifice. Vol. 24(1). Horticultura, viticultură şi vinificaţie, protecţia plantelor. Ch., 2010, p. 189-193. ISВN 978-9975-64-191-3.  
3. BOTNARENCO, P.; CIUDAC, S.; BRÂNZILĂ, I.; COTELEA, L.; BUTNARAŞ, V.; MAŞCOVŢEVA, S. Particularităţile descendenţilor generativi ai Lavandinului. In: Conservarea Diversităţii Plantelor: materialele simp. şt. intern. consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM., Chişinău, 7-9 octombrie 2010.  Ch.: Tipografia Reclama,  2010, p. 341-343. ISBN 979-9975-105-42-2.
4. CAUS, M. Impactul secetei edafice asupra activităţilor nitrat reductazei, glutaminsintetazei şi glicolat oxidazei din frunzele plantelor cu metabolism de tip C3 şi C4. In: Rolul culturilor leguminoase şi furajere  în agricultura Republicii Moldovei : materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010. Ch.: Tipografia Centrală, 2010, p. 234-240. ISBN 978-9975-78-883-0.
5. CĂLUGĂRU-SPĂTARU, T.  Optimizarea mediului de cultivare a calusului de Rhodiola rosea L. şi marcarea proteică a etapei de dezvoltare a lui. In: Conservarea diversităţii plantelor : materialele simp. şt. intern. consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM., Chişinău, 7-9 octombrie 2010.  Ch.: Tipografia Reclama, 2010, p. 50-55. ISBN 978-9975-105-42-2.
6. CELAC, V.; BUDAC, A.  Importanţa economică şi  socială a culturilor leguminoase în aspectul elaborărilor. În: Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova: materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010. Ch.: Tipografia Centrală, 2010,  p. 72-78. ISNB 978-9975-78-883-0.
7. EMNOVA, E.; TATE, R.; GIMENEZ, D.; DARABAN, O.; BULAT, L.; BUDAC, A. Soybean development increase by seed inoculation by levan- producing bacteria Pseudomonas aureofaciens. În: Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova: materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010. Ch.: Tipografia Centrală, 2010, p. 285-289. ISBN 978-9975-78-883-0.
8. FLOREA, V,N.; DONEA, V.P.; DONEA, D,D. Silybum marianum (L.) Gaerth – plantă medicinală şi furajeră preţioasă. Universitatea Agrară de Stat din Moldova: Lucrări ştiinţifice. Vol. 26. Zootehnie şi biotehnologii. Ch., 2010, p. 82-86. ISBN 978-9975-64-195-1.
9. LUPAŞCU, G.;  SAŞCO, E.;  GAVZER, S.;   LUPAŞCU, L. Utilizarea preparatului Enoxil în protecţia soiei de fuzarioza radiculară. În: Enoxilul –   preparat ecologic  pentru   protecţia  plantelor. Coord. GH. DUCA, T. LUPAŞCU, G. LUPAŞCU. Ch.: Tipogr. AŞM, 2010, p. 97-112.
10. LUPAŞCU, G.; CRIVCIANSCHI, V.;  SAŞCO, E.; GAVZER, S.; LUPAŞCU, L. Aplicarea Enoxilului în tehnologiile  de protecţie a sfeclei pentru zahăr de boli fungice. În: Enoxilul –   preparat ecologic pentru   protecţia  plantelor. Coord. GH. DUCA, T. LUPAŞCU, G. LUPAŞCU. Ch.: Tipogr. AŞM, 2010, p. 57-96.
11. LUPAŞCU, G.; SAŞCO, E.; GAVZER, S.; LUPAŞCU, L. Influenţa preparatului autohton Enoxil asupra unor indici de rezistenţă şi producţie la soia. În: Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova: materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010.  Ch.: Tipografia Centrală, 2010,  p. 311-315. ISBN  978-9975-78-883-0.  
12. MALII, A. Variabilitatea indusă cu raze gamma asupra caracterelor valoroase la plantele de soia. În: Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova:  materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010. Ch.: Tipografia Centrală, 2010, p. 139-143. ISBN  978-9975-78-883-0.  
13. MORARU, C.V.; HADÎRCA, N.; IGNATOVA, Z.; CUZNEŢOVA, I. Mutaţiile induse şi spontane pot fi izvorul diversităţii grâului comun de toamnă. In: Conservarea diversităţii plantelor : materialele simp. şt. intern.  consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM., Chişinău, 7-9 octombrie 2010. Ch.: Tipografia Reclama, 2010, p. 81-84. ISBN 978-9975-105-42-2.
14. MUSTEAŢĂ, G.; CREŢU, A. Metode de eficientizare a producţiei la şerlai (Salvia sclarea L.). În: Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova:  materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010. Ch.: Tipografia Centrală, p. 369-372. ISBN  978-9975-78-883-0.
15. MUSTEAŢĂ, G.; ROŞCA N.; BARANOVA N. Floarea pasiunii (Passiflora incarnata L.) – plantă medicinală de perspectivă pentru cultivare în Moldova. În: Conservarea diversităţii plantelor : materialele simp. şt. intern.  consacrat  aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM., Chişinău, 7-9 octombrie 2010. Ch.: Tipografia Reclama, 2010, p. 386-393. ISBN 978-9975-105-42-2.
16. ONICA, E.; CIORCHINA, N.; ROMANCIUC, G. Biologia înmulţirii speciei Actinidia kolomicta (Rupr.) Maxim. în Republica Moldova. În: Conservarea diversităţii plantelor : materialele simp. şt. intern.  consacrat  aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM., Chişinău, 7-9 octombrie 2010. Ch.: Tipografia Reclama, 2010, p. 92-99. ISBN 978-9975-105-42-2.
17. RALEA, T.; MORARU, C.V.; HADÎRCA N.; IGNATOVA Z.; CUZNEŢOVA, I. Diversitatea ereditară la plantele de porumb cu acţiunea radiaţiei solare de înaltă altitudine în alternanţă cu întunericul. In: Conservarea diversităţii plantelor : materialele simp. şt. intern.  consacrat  aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM., Chişinău, 7-9 octombrie 2010. Ch.: Tipografia Reclama, 2010,  p. 104-109. ISBN 978-9975-105-42-2.
18. ROMANCIUC, G.; GANEA, A. Iniţierea sistemului de documentare privind conservarea on farm a resurselor genetice vegetale în Republica Moldova. În: Conservarea diversităţii plantelor : materialele simp. şt. intern.  consacrat  aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM., Chişinău, 7-9 octombrie 2010. Ch.: Tipografia Reclama,  2010, p. 226-233. ISBN 978-9975-105-42-2.
19. ROŞCA, N.; MUSTEAŢĂ, G.; BARANOVA, N.; VORNICU, Z.; JELEZNEAC, T. Soiuri de mentă cu diferite arome şi destinaţii În:  Conservarea diversităţii plantelor : materialele simp. şt. intern.  consacrat  aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM., Chişinău, 7-9 octombrie 2010. Ch.: Tipografia Reclama, 2010, p. 404-409. ISBN 978-9975-105-42-2.
20. ROTARU, V.; GOJINEŢCHI, O.; TOMA, S. Reacţia creşterii sistemului radicular la fertilizarea plantelor de soia cu fosfor în condiţii suboptimale de umiditate. In:  Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova:  materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010. Ch.: Tipografia Centrală, 2010, p. 342-346. ISBN 978-9975-78-883-0.
21. SIRBU, T.; MASLOBROD, S.N. Micromicete de Penicilium – Producatori de Substante bioactive. În: Universitatea Agrară de Stat din Moldova : Lucrarile stiintifice. Vol. 24(2). Horticultură, viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor. Ch., 2010, p. 456-462. ISBN 978-9975-64-192-0.
22. БАБИЦКИЙ, А. Ф.; ТОМА, З. Г.  Биохимические аспекты улучшения зерна ячменя на аминокислотную сбалансированность его белка. În: Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova:  materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010. Ch.: Tipografia Centrală, 2010, p. 40-45. ISBN 978-9975-78-883-0.
23. БОТНАРЬ, В. Проблемы и перспективы развития овощеводства в Молдове. B: Информационные материалы I-й Республиканской  конференции  предпринимателей и работодателей Молдовы, Кишинев, 23 мая, 2010 г.  Кишинев, 2010, c. 1-6.  
24. БУДАК, А.Б. Кластерный  анализ в селекции сои. În: :  Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova:  materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010. Ch.: Tipografia Centrală, 2010, p. 66-71. ISNB 978-9975-78-883-0.
25. КУРШУНЖИ, Д.К.; ГАНЯ, А.И. Адаптивные свойства некоторых коллекционных образцов нута. În:  Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova:  materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010. Ch.: Tipografia Centrală, 2010, p.134-139. ISBN 978-9975-78-883-0.
26. МАСЛОБРОД, С.Н. Биоэтика системы «человек-растение» În: Bioetica, Filosofia si Medicina in strategia de asigurare a securităţii umane: Materialele conf. a XXV-a ştiinţifice intern., Chisinau, 14 aprilie, 2010. Ch., 2010, c. 84-87. ISBN 978-9975-4069-7-0.
27. НЕМЕРОВСКИЙ, А. Исследование термотолерантности Самшита вечнозеленого (B. sempervirens), произрастающего в климатических условиях Республики Молдова, методом утечки электролитов.  Conservarea diversităţii plantelor : materialele simp. şt. intern.  consacrat  aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM., Chişinău, 7-9 octombrie 2010. Ch.: Tipografia Reclama, 2010,  p. 524-532. ISBN 978-9975-105-42-2.
28. НЕМЕРОВСКИЙ, А. Резистентность Самшита вечнозеленого (B. sempervirens), произрастающего в климатических условиях Республики Молдова, к экстремально-низким зимним температурам и его способность к последующему восстановлению. Conservarea diversităţii plantelor : materialele simp. şt. intern.  consacrat  aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM., Chişinău, 7-9 octombrie 2010. Ch.: Tipografia Reclama, 2010, p. 533-548. ISBN 978-9975-105-42-2.
29. ТОМА, З.Г.; БАБИЦКИЙ, А.Ф.  Динамика фракционного состава белков зерна ячменя по фазам его созревания у высоколизинового Хайпроли и обычных сортов. В:  :  Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova:  materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010. Ch.: Tipografia Centrală, 2010, p. 202-206. ISBN 978-9975-78-883-0.

Contribuţii din monografii şi culegeri internaţionale:
1. ARDELEAN, A.; BARBACAR, N.; GAVRILĂ, L.; DUMITRU, M.; ROŞCA, C. Protooncogene, oncogene  celulare, oncogene virale şi tumorigeneza. În: Imonogenetică şi oncogenetică: Principii de oncogenetică şi oncogenomică. Partea II. Red. L. GAVRILĂ, A. ARDELEAN. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2009, p. 323-353. ISBN 978-973-27-1853-7.  
2. ARDELEAN, A.; GAVRILĂ, L.; BARBACAR,  N.    Retinoblastomul  şi modelul Knudson, al „Dulei lovituri”. Paradigmele oncogeneticii moderne. În: Imonogenetică şi oncogenetică: Principii de oncogenetică şi oncogenomică. Partea II. Red. L. GAVRILĂ, A. ARDELEAN. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2009, p. 375-391. ISBN 978-973-27-1853-7.  
3. ARDELEAN, A.; GAVRILĂ, L.; BARBACAR,  N.   Remanierile cromozomale pot activa protooncogenele şi induce transformarea  malignă. In  : Imonogenetică şi oncogenetică: Principii de oncogenetică şi oncogenomică. Partea II. Red. L. GAVRILĂ, A. ARDELEAN. Bucureşti: Editura Academiei Române,  2009, p. 427-441. ISBN 978-973-27-1853-7.  
4. ARDELEAN, A.; GAVRILĂ, L.; BARBACAR,  N.  Antigene variabile pe suprafaţă celulară  la Trypanosoma şi evaziunea  sistemului imunitar uman. În : Imonogenetică şi oncogenetică: Principii de oncogenetică şi oncogenomică. Partea I. Red. L. GAVRILĂ, A. ARDELEAN. Bucureşti: Editura Academiei Române,  2009, p. 203-209. ISBN 978-973-27-1853-7.  
5. ARDELEAN, A.; GAVRILĂ, L.; BARBACAR,  N.; TOMA, N., MIHĂIESCU, G.; RADU, I.; VLADIMIRESCU, ALEXANDRU FILIP. Tumorigeneza la plante. În:  Imonogenetică şi oncogenetică: Principii de oncogenetică şi oncogenomică. Partea II. Red. L. GAVRILĂ, A. ARDELEAN. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2009, p. 539-563. ISBN 978-973-27-1853-7.
6. BARBCAR, N.; GAVRILĂ, LORELAI-BIANCA; GAVRILĂ, VALERIA-ROZALINDA; GAVRILĂ, L. Elemente reglatoare ale transcripţiei genelor imunoglobulinice  şi a genelor  receptorilor limfocitelor  T(TCR): promotori şi ehanceri.  În:  Imonogenetică şi oncogenetică: Principii de oncogenetică şi oncogenomică. Partea I. Red. L. GAVRILĂ, A. ARDELEAN.  Bucureşti: Editura Academiei Române, 2009,  p. 97-103. ISBN 978-973-27-1853-7.  
7. BARBCAR, N.; GAVRILĂ, LORELAI-BIANCA; GAVRILĂ, VALERIA-ROZALINDA; GAVRILĂ, L. Genetica şi genomica  complexului major de histocompatibilitate.  În:  Imonogenetică şi oncogenetică: Principii de oncogenetică şi oncogenomică. Partea I. Red. L. GAVRILĂ, A. ARDELEAN. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2009, p. 129-155. ISBN 978-973-27-1853-7.
8. CRAVCENCO, A.N.; CLIMENCO, O.A. Callusogenesis, somatic embryogenesis and plant regeneration in F1 hybrids of maize. In: Maize Genetics Cooperation Newslwtter. USA, 2010, Vol.84, p. 25-26.
9. DASCALIUC, A.; IVANOVA, R.;  RALEA, T.; CĂLUGĂRU-SPĂTARU, T.  Методы и подходы к определению начальной и адаптивной теплоустойчивости растений и их практическое значение. B: Растение и стресс (Plants under Environmental stress) : Всероссийский симпозиум, Москва 09-12 нояб. 2010: Тез. докл. М.: Типогр. Моск. Фед. Профс., 2010, c. 123-124.  
10. GAVRILĂ, L.; BARBACAR, N. Introducere  în oncogenetică şi oncogenomică.  În:  Imonogenetică şi oncogenetică: Principii de oncogenetică şi oncogenomică. Partea II. Red. L. GAVRILĂ, A. ARDELEAN. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2009, p. 285-309. ISBN 978-973-27-1853-7.  
11. GONCEARIUC, M.; GILLE, E.; COTELEA, L.; GHITA, G.; SPAC, A. Heterosis effect in Salvia sclarea L. (Clary Sage) perspective hybrids. In: Proceedings 6th Conferennce on Aromatic and Medicinal Plants of 6th CMAPSEEC. Antalya, Turkey, 2010, p. 363-372. ISSN 1233-4345
12. АНТОЧ, Л.П.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Устойчивость мужского гаметофита томата к повышенным температурам. В: Высокие технологии и фундаментальные исследования. Санкт-Петербург, 2010,  с. 111-112. ISBN 978-5-7422-1971-2.
13. БАЛАУР, Н.С.; ВОРОНЦОВ; В.А., РОТАРЬ, В.; КИНТЯ, П.К. Влияние засухи и стероидных гликозидов на СО2- обмен растений сои. В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том I. Мичуринск:  Изд-во  ФГОУ  ВПО МичГАУ, 2010, с. 175-179. ISBN 978-5-94664-203-3.
14. БЛАНДИНСКАЯ, О.А.; БАЛАШОВА, И.Т.; БЕСПАЛЬКО, И.В.; КОЗАРЬ, Е.Г.; ПИВОВАРОВ, В.Ф.; МАЩЕНКО, Н.Е.; КИНТЯ, П.К.; МАРЧЕНКО, А.А. Повышение продуктивности сортов перца сладкого с помощью обработки растений стероидными гликозидами.  В: Овощеводство: сборник научных трудов. Tом. 17. Минск, 2010, с. 333-340.
15. БУРЦЕВА, С.А.; МАСЛОБРОД, С.Н.; ПОЙРАС, М.А.; ПОСТОЛАКИЙ, О.М.; БАЛЬЦАТ, К.; ПОЙРАС, Л.Н. Изменение биологической активности экзометаболитов стрепротомицетов и дистиллированной воды под влиянием миллиметрового излучения. В: Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье: материалы XIX междун. науч. симп., Алушта, 12-19 сентября 2010. Симферополь, 2010, с. 500-505. ISBN 978-966-366-253-4.
16. ВЕЛИКСАР, С.Г.; ЛИСНИК, С.С.; ХОЛОДОВА, В.П.; ДАВИД, Т.В.; КОРЕЦКАЯ, Ю.Л; Толерантность различных сортов сои к избытку меди в питательной среде. В: Растение и стресс (Plants under Environmental stress) : Всероссийский симпозиум, Москва 09-12 нояб. 2010: Тез. докл. М.: Типогр. Моск. Фед. Профс., 2010, c. 82-83.  
17. ГАНЯ, А.И.; ТРЕТЬЯКОВА,  С.А.; ЗАГАРСКИХ, О.Г.; МИЩЕНКО, А.П.; БЕЗУГЛОВА, С.Н. Посевные качества орехоплодных видов, заготавливаемых в лесном фонде Молдовы. B: Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье:  материалы XIX междун. науч. симп., Алушта, 12-19 сентября 2010.  Симферополь, 2010, с. 365-367. ISBN 978-966-366-253-4.
18. ГАНЯ, А.И.; ТРЕТЬЯКОВА,  С.А.; МИЩЕНКО, А.П. Качество семян ореха черного  (Juglans  nigra  L.) – основа успешной интродукции вида в лесном хозяйстве Молдовы. В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том II. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010,  с. 35-40. ISBN 978-5-94-664-203-3.
19. КАРАНФИЛ, В.Г.; МАСЛОБРОД, С.Н. Как долго может сохраняться в семенах память об энергоинформационном воздействии? В: Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье.  материалы XIX междун. науч. симп., Алушта, 12-19 сентября 2010.  Симферополь, 2010, с. 750-752. ISBN 978-966-366-253-4.
20. КИРИЛЛОВ, А.Ф.; КИНТЯ, П.К.; ХАРЧУК, О.А.; БАШТОВАЯ, С.И.; КОЗЬМИК, Р.А.; КИРИЛЛОВА, Э.Н.; КЛЕЙМАН, Э.И. Водный статус листьев растений винограда при гипотермическом стрессе в начале вегетационного периода. В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том I. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 196-199. ISBN 978-5-94664-203-3.
21. КЛИМЕНКО, О.А.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Влияние пониженной температуры на процесс регенерации растений кукурузы in vitro. В: Высокие технологии и фундаментальные исследования. Санкт-Петербург, 2010, с. 135-137. ISBN 978-5-7422-1971-2.
22. КЛИМЕНКО, О.А.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Жизнеспособность и устойчивость мужского гаметофита кукурузы в условиях температурного стресса. B: Апомиксис и репродуктивная биология. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2010, с. 172-174. ISBN 978-5-292-03916-7.
23. КОРЛЭТЯНУ, Л.Б.; МАСЛОБРОД, С.Н.; ГАНЯ, А.И.; ГУШКАН, И.В.; ГРАТИ, М.И. Изменение физиологических, биохимических и генетических параметров семян и проростков чечевицы (Lens culinaris) под влиянием обработки семян миллиметровым излучением. В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том I. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, с. 106-109. ISBN 978-5-94664-203-3.
24. КОРЛЭТЯНУ, Л.Б.; МАСЛОБРОД, С.Н.; ГАНЯ, А.И.; КЛЕЩ, Ф.И. Влияние предпосевной обработки семян томата миллиметровым излучением на продуктивность растений в полевых условиях. В: Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции  и перспективы: II-ая междун. научно-практ. конф., Москва, 2-4 августа 2010: мат. докл. и сообщ. Том I.  М.: Изд-во ВНИИССОК, 2010, с. 340-346. ISBN 978-5-901695-40-1.  
25. ЛИСНИК, С.; ТОМА С.; КИНТЯ, П.К.; КОРЕЦКАЯ, Ю. Влияние предпосевной обработки семян сахарной свеклы томатозидом на активность пероксидазы, содержание микроэлементов, моносахаридов и сахарозы в растениях В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том II. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 250-253. ISBN 978-5-94-664-203-3.
26. ЛУПАШКУ, Г.А.; РОТАРУ, Л.И. Взаимосвязь устойчивости томата к фузариозным корневым гнилям и  низким положительным температурам. В: Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции  и перспективы: II-ая междун. научно-практ. конф., Москва, 2-4 августа 2010: мат. докл. и сообщ. Том II. М.: Изд-во ВНИИССОК, 2010, с. 362-369. ISBN 978-5-901695-42-5.
27. МАКОВЕЙ, М.Д. Генетическая структура гибридных популяций томата F2, F3 и F4 по устойчивости их пыльцы к температурному стрессу.  Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции  и перспективы: II-ая междун. научно-практ. конф., Москва, 2-4 августа 2010: мат. докл. и сообщ. Том 2. М.: Изд-во ВНИИССОК, 2010, с. 371-378.  ISBN 978-5-901695-42-5.
28. МАКОВЕЙ, М.Д.; ИГНАТОВА, С.И. Характер проявления адаптивности по признакам мужского гаметофита томата к температурному стрессу при выращивании растений в разные годы.  Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции  и перспективы: II-ая междун. научно-практ. конф., Москва, 2-4 августа 2010: мат. докл. и сообщ. Том 1. М.: Изд-во ВНИИССОК, 2010, с. 391-400.  ISBN 978-5-901695-40-1.
29. МАКОВЕЙ, М.Д.; КИНТЯ, П.К.; СЫРОМЯТНИКОВА, Ю.Н. Действие стероидного гликозида «Капсикозид» на некоторые признаки у линий томатов В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том I. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с.  234-237. ISBN 978-5-94664-203-3.
30. МАКОВЕЙ, М.Д.; МИХНЯ, Н.И.  Проявление устойчивости к пониженной температуре у генотипов томата на разных стадиях онтогенеза. В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том I. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 237-242. ISBN 978-5-94664-203-3.
31. МАКОВЕЙ, М.Д; КИНТЯ, П.К; СЫРОМЯТНИКОВА, Ю.Н.  Действие стероидного гликозида капсикозид на некоторые признаки у линий томата. В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том I. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 234-237. ISBN 978-5-94664-203-3.
32. МАРЧЕНКО, А.А.; КИНТЯ, П.К.; КРИВЕНКОВ, А.В.; КОЗАРЬ, Е.Г.; БЕСПАЛЬКО, Л.В.; ПРОЗОРОВА, О.А. Применение гликозидов вероники дубравной для предпосевной обработки семян салата. В: Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы : II-ая междун. научно-практ. конф., Москва, 2-4 августа 2010: мат. докл. и сообщ. Том 2. М.: Изд-во ВНИИССОК, 2010, с. 380-387. ISBN 978-5-901695-42-5.
33. МАРЧЕНКО, А.А.; КИНТЯ, П.К.; МАЩЕНКО, Н.Е.; ФЛОРЯ, В.Н. Гликозиды Veronica chamaedrys L. как природные регуляторы роста и развития лекарственных растений В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том I. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 244-246, ISBN 978-5-94664-203-3.
34. МАСЛОБРОД, С.Н.; КОРЛЭТЯНУ, Л.Б.; ГАНЯ, А.И. Оценка радиопротекторного и радиорепарационного действия миллиметрового излучения на семена по биоизомерии проростков. В: Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье: материалы XIX междун. науч. симп., Алушта, 12-19 сентября 2010.  Симферополь, 2010, с. 514-516. ISBN 978-966-366-253-4.
35. МАЩЕНКО, Н.Е.; КИНТЯ, П.К.; ГУБКИН, В.М.; ДУДИНА, З.Н.; ТАРЕЕВА, М.М.; ШУРИН Т.И. Использование стероидных гликозидов в сельском хозяйстве для предпосевной обработки семян моркови В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том I. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 250-252, ISBN 978-5-94664-203-3.
36. МАЩЕНКО, Н.Е.; КИНТЯ, П.К.; МАРЧЕНКО, А.А.; КОЗАРЬ, Е.Г.; БЛАНДИНСКАЯ, О.А.; БАЛАШОВА, И.Т.; БЕСПАЛЬКО, И.В. Повышение холодостойкости сеянцев перца сладкого с использованием гликозидов Linaria vulgaris Mill. В: Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы : II-ая междун. научно-практ. конф., Москва, 2-4 августа 2010: мат. докл. и сообщ. Том 2. М.: Изд-во ВНИИССОК, 2010, с. 396-403. ISBN 978-5-901695-42-5.
37. МИХНЯ, Н.И.; ЛУПАШКУ, Г.А.; РОТАРУ, Л.И.; ГРАТИ, М.И.; МАКОВЕЙ, М.Д. Проявление степени доминантности и гетерозисного эффекта у гибридов F1 томатов по основным хозяйственно-ценным признакам. В: Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы.  II-ая междун. научно-практ. конф., Москва, 2-4 августа 2010: мат. докл. и сообщ. Том 1.  М.: Изд-во ВНИИССОК, 2010, с. 412-419. ISBN 978--5-901695-40-1.
38. МУСТЯЦЭ, Г.И.; РОШКА, Н.Д.; БАРАНОВА, Н.В. O продуктивном долголетии плантаций чабера горного (Satureja montana L.) в условиях Молдовы.  В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том II. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 253-258. ISBN 978-5-94-664-203-3.      
39. РОТАРУ, Л.И.; ЛУПАШКУ, Г.А. Применение факторного и кластерного анализов для создания генотипов томата со стабильной продуктивностью. В: Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы.  II-ая междун. научно-практ. конф., Москва, 2-4 августа 2010: мат. докл. и сообщ. Том 1. М.: Изд-во ВНИИССОК, 2010, c. 462-469. ISBN 978--5-901695-40-1.
40. РУССУ,  М.М;  БАЛМУШ, Г.Т.;  КИНТЯ, П.K.  Применение Мелoнгозида-О – один из способов выращивания яблони. В: Биологические основы садоводства и овощеводства: материалы  симпозиума, Мичуринск, 22-25 сентября, 2010. Мичуринск, 2010, с. 175-178. ISBN 978-594-664-203-5.
41. РУССУ, М.М. Влияние Мелонгозида на биологическую активность Флоридзина. В:  Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье: материалы XIX междун. науч. симп., Алушта, 12-19 сентября 2010.  Симферополь, 2010, с.   533-536. ISBN 978-966-366-253-4.
42. РУССУ, М.М.; ШИШКАНУ, Г.В.; ГУШКАН, И.В.; КИНТЯ, П.К.; ШВЕЦ С.А. Внекорневая обработка деревьев яблони  Мелонгозидом  - эффективный приём для повышения  урожайности.  В: Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье: материалы XIX междун. науч. симп., Алушта, 12-19 сентября 2010.  Симферополь, 2010, с. 633-637. ISBN 978-966-366-253-4.
43. САЛТАНОВИЧ, Т.И.; КРАВЧЕНКО, А.Н Использование методов пыльцевой селекции для оценки засухоустойчивости генотипов томата. B: Апомиксис и репродуктивная биология. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2010, с. 197-199. ISBN 978-5-292-03916-7.
44. САЛТАНОВИЧ, Т.И.; КРАВЧЕНКО, А.Н.; БЕЖЕНАРЬ, В.В. Использование анализа пыльцы в селекции томата на устойчивость к абиотическим факторам. В: Высокие технологии и фундаментальные исследования. Санкт-Петербург, 2010, с. 187-189. ISBN 978-5-7422-1971-2.
45. СЫРБУ, Т.Ф.;  БУРЦЕВА, С.А.;  МАСЛОБРОД, С.Н. Влияние экзометаболитов грибов разного срока культивирования на рост проростков тритикале. В: Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология. Экология и здоровье: материалы XIX междун. науч. симп., Алушта, 12-19 сентября 2010.  Симферополь, 2010, с. 526-529. ISBN 978-966-366-253-4.
46. ТИМЧУК, К.С.; ЖЕЛЕЗНЯК, Т. Г.; ВОРНИКУ, З.Н. Технологии переработки перспективных ароматических растений В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том II. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 295-297. ISBN 978-5-94-664-203-3.    
47. ТОМА, З. Г.; БАБИЦКИЙ, А. Ф.  Накопление белков  при созревании  зерна  у высоколизинового ячменя  Хайпроли и обычных сортов. В: Физиолого-биохимические основы  продукционного процесса  у культивируемых растений: материалы  всерос.  симп. с междун. участием, посвященного 85 - летию со дня рождения  В. А. Кумакова, Саратов, 13-15  октября  2010. Саратов, 2010, с. 97-98. ISBN 978-5-94632-119-8.
48. ФЛОРЯ, В.Н.; ДОНЯ, В.П.; ДОНЯ, В.В. Особенности онтогенеза лекарственных растений с противовоспалительным эффектом. В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том II. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 224-228. ISBN 978-5-94-664-203-3.
49. ФЛОРЯ, В.Н.; КИНТЯ, П.К.; ДОНЯ, В.П. Особенности развития некоторых видов растений, относящихся к типу неявнополицентрических биоморф В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том I. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 271-274. ISBN 978-5-94664-203-3.
50. ФЛОРЯ, В.Н.; КИНТЯ, П.К.; ДОНЯ, В.П.; ДОНЯ, В.В. Перспективы выращивания Silybum marianum (L.) в Республике Молдова. В: Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том I. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 53-57. ISBN 978-5-94664-203-3.
51. ШВЕЦ, С.А.; КИНТЯ, П.К.; КАЛКЕЙ, А.Н. Индуцирование общей и антивирусной устойчивости растений табака стероидными гликозидами В:  Интродукция нетрадиционных и редких растений: материалы IX междун.  научно-практ. конф., Мичуринск, 8-12 июня. Том I. Мичуринск: Изд-во ФГОУ ВПО МичГАУ, 2010, с. 280-283. ISBN 978-5-94664-203-3.
52. ЩВЕЦ, С.А.; БАЛАШОВА, Н.Н.; КИНТЯ, П.К.; СЫРОМЯТНИКОВА, Ю.Н. Перспективы использования стероидных гликозидов, выделенных из некоторых видов растений семейства Паслёновые, в технологии возделывания баклажана, томата и огурца. В: Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции  и перспективы: II-ая междун. научно-практ. конф., Москва, 2-4 августа 2010: мат. докл. и сообщ. Том 1. М.: Изд-во ВНИИССОК, 2010, с. 569-577. ISBN 978-5-901695-40-1.

Articole din reviste cu factor de impact
1. AIELLO, N.; FUSANI, P.; SCARTEZZINI, F.; VENDER, C.; MARI, A.; CIOCARLAN, A.; D’AMBROSIO. M. Morpho-Quantitative and Qualitative Characteristics of Eyebright Wild Accessions.   Acta horticulturae, 2010, 860, 105-108.  
2. ANDRONIC, L.; JACOTA A.;  BUJOREANU, V.; GRIGOROV, T.  Genotoxicity of barley stripe mosaic virus in infected host plants. Central European Journal of Biology, 2010, 5(5), 633-640. ISSN 1644-3632 (IF: 0.915).
3. BADICEAN, D.; SCHOLTEN, S.; JACOTA, A. Transcriptional profiling of maize genotypes with different drought tolerances – new perspectives for gene expression markers selection. Acta Biologica Hungarica, 2010, (la tipar) (IF: 0,499).
4. GHETEA, L.G.; MOTOC, R. M.; POPESCU, C.F.; BARBACAR,  N.; IANCU D.; CONSTANTINESCU, C.; BARBARII, L.E. .Genetic Profiling Of Nine Grapevine Cultivars From Romania, Based On Ssr Markers. Romanian Biotechnological Letters, 2010, 15, supplement, 116-124. (IF: 0,333).
5. GONZALEZ, A.G.; POKROVSKY, O.S.; SHIROKOVA, L.S.; EMNOVA, E E.; MARTINEZ, R.E.; SANTANA-CASIANO, J.M.; GONZALEZ-DAVILA, M.; POKROVSKY, G.S. Adsorption of copper on Pseudomonas aureofaciens: protective role of surface exopolysaccharides. Journal of Colloid and Interface Science, 2010, 350(1), 305-314. ISSN 0021-9797. doi:10.1016/j.jcis.2010.06.020  (IF: 3.019).
6. KADNAR, M.L.; ARTICOV, G.; DERKATCH, I.L.  Distinct Type of Transmission Barrier Revealed by Study of Multiple Prion Determinants of Rnq1. PloS. Genetics, 2010,  6(1), (IF: 8.7).
7. KO, J.H.; MITINA I.; TAMADA, Y.; HYUN, Y.; CHOI, Y.; AMASINO, R.M.; NOH, B., NOH. Y.S. Growth habit determination by the balance of histone methylation activities in Arabidopsis.  EMBO  Journal, 2010 Sep 15;29(18):3208-15. Epub 2010 Aug 13. (IF: 8.993)
8. KREY, T.; CAUS, M.; BAUM, C.; RUPPEL, S.; EICHLER-LOBERMANN, B. Interactive effects of plant growth promoting rhizobacteria and manuring on the phosphorus supply of Zea mays L. and Brassica napus L..J. Plant Nutr. Soil Sci. (accepted May 2010) (IF: 1,595).
9. LUNGA I.; KINTIA P.; SHVETS S.; BASSARELLO C.; PIACENTE S.; PIZZA C. Chemical structure of hyoscyamosides D and D1 – spirostanol glycosides from the seeds of Hyosciamus niger L. Planta medica. 2008, issue 09, vol.74, PB57. DOI: 10.1055/s-0028-1084401. (IF: 0,996).
10. MOTOC R.M.; GHETEA L.G.; POPESCU C.F.; BARBACAR, N.; SAVIN, GH.; IANCU, D.; CONSTANTINESCU,  C.; BARBARII , L.E. Genetic variability revealed by sequencing analysis at two microsatellitic loci, in some grapevine cultivars from Romania and Republic of Moldavia. Biotechnological Letters, 2010, 15, supplement, 120-124. (IF: 0,333).
11. SHVETS S.; KINTIA P.; LUNGA I.; BASSARELLO C.; PIACENTE S.; PIZZA C. Steroidal glycosides  from  the   seeds of Nicotiana rustica. Structure of rusticoside G. Planta medica, 2008, 9(74), 357. DOI: 10.1055/s-0028-1084402. (IF: 0,996).
12. SMEREA, S.; ANDRONIC, L.; GRIGOROV, T.; BUJOREANU, V. In vitro regenerative genotypic specifity of meristems from virus infected grapevine cultivars. Romanian Biotechnological Letters, 2010, 15(2), 19-25. ISSN 1224 – 5984 (IF: 0,333).

Articole din alte reviste editate în străinătate:
1. COTENCO, E.  Quantitative and qualitative characters assessment in the new gladiolus forms derived through gamma radiation. Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii, 2010, 26(2),  9-13. Craiova, România. Pub. Hous Tip. SITECH. P-ISSN: 1454-6914.
2. DARABAN, O. The organic phosphorus mineralization process and carbohydrates transformation in carbonate chernozem. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” : Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultura, Iasi, 27-28 mai, 2010. Iasi, România, 2010, 53. (CD-R). ISSN 1454-7376.  
3. DRUŢA, I. Mineralization of organic manure in depending on the hydrothermal conditions in carbonate chernozem.  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” : Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultura, Iasi, 27-28 mai, 2010. Iasi, România, 2010, 53. (CD-R). ISSN 1454-7376.
4. EMNOVA, E.; TOMA, S.; BOINCEAN, B.; NICA, L.; DARABAN, O.; DRUTA, I.; STADNIC, S. Biochemical parameters of typical chernozem soil under sunflower and vetch oats in crop rotation with different fertilization. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” : Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie, Iasi, 21-23 october, 2010. Iaşi, România,  2010,  53. (CD-R). ISSN 1454-7414.
5. GONCEARIUC, M.; BALMUŞ Z. Performand new varieties of Salvia sclarea L. wits different period of vegetation carried out in Moldova Republic. Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii, 2010, 26(1), 9-13, Craiova, România. Pub. Hous Tip. SITECH. P-ISSN: 1454-6914.
6. GONCEARIUC, M.; GILLE, E.; COTELEA, L.; GHITA, G.; SPAC, A. Heterosis effect in Salvia sclarea L. (Clary Sage) perspective hybrids. In: Abstract Book of 6th CMAPSEEC: (Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries). Antalya-Turkey, April 18-22, 2010. Pharmacognosy Magazine, 2010, 6, S.104, p. 171, ISSN 1233-4345.
7. MIHNEA, N. The characteristics of tomato genotypes u gene, accordig to the analysis of a complez of agricultural valuable traits.  Oltenia Journal for Studies in Natural Sciences, 2010,  26(1), 14-18. ISSN 1454-6914.   
8. ROMANCIUC, G.; GANEA, A. The establishment of documentation system for the in situ conservation of plant genetic resources in Republic of Moldova. Studii si Cercetari Stiintifice. Seria Biologie = Scientifical Studies and Researches. Series Biology / Universitatea “V. Alexandri” din Bacău, 2010, 18, 38-42. ISSN 1224 - 919X.
9. ROTARENCO, V.A.; DICU, G.; STATE, D.; FUIA, S. New inducers of maternal haploids in maize. Maize Genetics Cooperation Newsletter, 2010, 84, 21. ISSN 1090-4573.
10. ROTARU V. The Effects of Phosphorus Application on Soybean Plants under Suboptimal Moisture Conditions. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” : Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultura, Iasi, 27-28 mai, 2010. Iasi, România, 2010, 53. (CD-R). ISSN 1454-7376.
11. ROTARU, V. Plant nutrition and biomass production of soybean plants under unfavorable moisture conditions. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” : Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie, Iasi, 21-23 october, 2010. Iaşi, România,  2010,  53. (CD-R). ISSN 1454-7414.
12. SÎROMEATNICOV, I; COTENCO, E; CIOBANU, R; JACOTĂ, A; ŞVEŢ, Ş; MAKOVEI, M.  The efficiency of natural bioregulators in the selection of valuable tomato genotipes. Oltenia. Studii şi Comunicări. Ştiinţele Naturii, 2010, 26(1), 19-24, Craiova, România. Pub. Hous Tip. SITECH. P-ISSN: 1454-6914.
13. TOMA, S.; EMNOVA, E.; NICA, L.; DARABAN, O.; DRUŢA, I. Impact of organic fertilizers on biochemical and agrochemical properties of typical chernozem soil. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” : Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultura, Iasi, 27-28 mai, 2010. Iasi, România, 2010, 53. (CD-R). ISSN 1454-7376.
14. VELIKSAR, S.; TOMA, S.; TUDORACHE, Gh.; DAVID T. The contribution of a complex of trace elements to realization of potential of grape resistance to low negative temperatures. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” : Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultura, Iasi, 27-28 mai, 2010. Iasi, România, 2010, 53. (CD-R). ISSN 1454-7376.
15. БАДИЧАН, Д.; ЖАКОТЭ, А. Транскрипционное профилирование генотипов кукурузы с различной засухоустойчивостью – новые перспективы для селекции посредством генно-экспрессивных маркеров. Геномика и биология клетки: IV междун. школа молодых ученых по молекулярной генетике, Москва, 29 нояб. - 3 дек. 2010. М.: (la tipar).  
16. ЛУПАШКУ, Г.А.; МЕРЕНЮК, Г.В. Влияние севооборота и удобрений на видовой состав возбудителей и поражаемость сахарной свеклы корневыми гнилями. Микология и фитопатология. 2010,  44(3), 255-261. ISSN 0026-3648.
17. МИХАЙЛОВ, М.Э. О новой возможности использования дигаплоидных линий: схема обогатительно- восстановительной селекции. Генетика. 2010, 46(6), 853-860. ISSN 0016-6758.

Articole din reviste naţionale, Categoria A:
1. МАСЛОБРОД, С.Н.; КОРЛЭТЯНУ, Л.Б.; ГАНЯ, А.И. Влияние миллиметрового излучения на жизнеспособность растений. 1. Изменение метаболизма семян при воздействии фактора на сухие семена. Электронная обработка материалов, 2010, 5(265), 93-105. ISSN 0013-5739.
2. МАСЛОБРОД, С.Н.; КОРЛЭТЯНУ, Л.Б.; ГАНЯ А.И. Влияние миллиметрового излучения на жизнеспособность растений. 1. Изменение метаболизма семян при воздействии фактора на замоченные семена. Электронная обработка материалов, 2010, 6(266), 88-90. ISSN 0013-5739.
3. МАСЛОБРОД, С.Н. О Борисе Романовиче Лазаренко и об электричестве растений. Электронная обработка материалов, 2010, 6(266), 138-151. ISSN 0013-5739.

Articole din reviste naţionale, Categoria B
1. ANDRONIC, L. Evidence of meiotic recombination in virus infected tomato. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții, 2010, 2(311), 8-16. ISSN 1857-064X.
2. BALAUR, N.; MERENIUC , L.  Despre sindromul –C4 în organele reproductive ale plantelor de cereale. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2009,  3(309). 41-47. ISSN 1857-064X. (neindicată în lista 2009)
3. BONDARENCO, E.; BONDARENCO, V.; BARBACAR, N. Molecular-genetic characterization of some  maize  genotzpes  based on LTP- related amplicons. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2010, 2(311),  16-22. ISSN 1857-064X.
4. BOTNARI V. Программирование урожаев и управление водным режимом при возделывании овощных культур. . Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2010, (в печати). ISSN 1857-064X.
5. BUIUCLI, P.; VEVERIŢĂ, E.; ROTARI, S.; GORE, A. Productivitatea, rezistenţa şi calitatea boabelor la culturile păioase de toamnă. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2010, 1(310),  68-71. ISSN 1857-064X.
6. CALALB, T. Studiul histochimic şi biochimic al conţinutului fenolic în ontomorfogeneza fructului Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele medicale. 2010, 1(24), 56-63.
7. COTELEA, L. Selectarea formelor parentale pentru crearea hibrizilor de perspectivă de Salvia sclarea L.  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2009, 3 (309), P. 96-102. ISSN 1857-064X. (neindicată în lista 2009)
8. CUROCICHIN, GH.; CEMORTAN, I.; BARBACAR N.  Caracteristica molecula-genetică a dereglărilor  metabolice  la hipertensivi. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2010, 2(311), 58-69. ISSN 1857-064X.
9. DEAGHILEVA, A.; PAŞA, L.; MITIN, V.; TUMANOVA, L. „Ac-like” transposonii în genomurile plantelor superioare. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2009,  2(308), 70-73. ISSN 1857-064X. (neindicată în lista 2009)
10. FURDUI, T.; GĂINĂ B.; TOMA, S., BOTNARI, V. Făuritori al propriului destin. Savantul – profesor Petru Patron la 75 de ani. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, 2010, 1(310), 180-182. ISSN 1857-064X.
11. GONCEARIUC, M. Genetica şi ameliorarea speciilor Glaucium flavum CR., Coriandrum sativum L. şi Salvia sclarea L. în Republica Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, 2010,  2(311), 109-116. ISSN 1857-064X.
12. GONCEARIUC, M.; COTELEA, L. Heterozisul înregistrat de hibrizi F1 de Salvia sclarea L. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, 2010, 1(310), 44-53. ISSN 1857-064X.
13. GUDIMA, A.: ROTARU, T.; LUPAŞCU, G. Diagnosticul cancerului ovarian recidivant. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  Ştiinţe medicale. 2010, 4(27), 89-101.
14. LUPAŞCU G. The role of interactions in the  formation   of valuable quantitative trait phenotypes in farm plants. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, 2010, 2(311), 122-125. ISSN 1857-064X.
15. LUPAŞCU, G.; SAŞCO, E.; GAVZER, S. Influenţa  factorilor  de  mediu   asupra  interacţiunii  genelor   unor  caractere  cantitative  la  grâu. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, 2009, 1(307), 74-80. ISSN 1857-064X. (neindicată în lista 2009).
16. MARCHENKO, A.; KINTIA, P.;WYRZYKIEWICZ, B.  Steroidal glycosides from Veronica chamaedrys L. plants. The structures of chamaedrosides A, B, C and E. Chemistry Journal of Moldova. 2010, 50-55. ISSN 1857-1727.
17. MAŞCOVŢEVA, S. Количественные признаки у гибридов поликросс Lavandula angustifolia Mill. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii,  2010, 1(310), 109-116. ISSN 1857-064X.
18. MELENCIUC, M. Autoreglarea status-ului hidric al plantelor isohidrice (Zea mays L.) şi anisohidrice (Sorghum bicolor L. Moench) în condiţii de insuficienţă de umiditate. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, 3(309), 59-67. ISSN 1857-064X.
19. MIHNEA, N. ; GANEA, A.;   GRATI, V.;  TAUCCI, S. Valoarea  genetico-ameliorativă a formelor de tomate cu port erect. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii,  2010, 2(311),  125-131. ISSN 1857-064X.
20. MIHNEA, N. ; GRATI, M.,; МACOVEI,; M. JACOTĂ, A. Pontenţialul genetic de rezistenţă la arşiţă al soiurilor şi liniilor valoroase de tomate. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, 2009, 2(308), 64-69. ISSN 1857-064X. (neindicată în lista 2009).
21. NEGRU, P.; POPOVICI, A.  Influenţa conţinutului de Ca activ în sol, stresul hidric şi hipotermic asupra  metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole. Buletinul Academiei de    Ştiinţe a  Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2009, 2(308), 26-37. ISSN  1857-064X. (neindicată în lista 2009).
22. ROTARENCO, V.; SARMANIUC, M.; POPESCU, V.; CLICIUC, D.; MIHAILOV, M.; MASLOBROD, S.; JACOTĂ, A. Dublarea numărului de cromozomi la plantele haploide de porumb. Buletinul Academiei de    Ştiinţe a  Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2010, 1(310), 30-43. ISSN  1857-064X.
23. SHVETS S., NEDOVA I., KINTEA P., BASSARELLO C., PIZZA C., PIACENTE S. Steroidal glycosides  from  the  roots  of  Solanum melongena L. Chemistry  Journal  of  Moldova. 2009, 4(2), 72-77. ISSN 1857-1727. (neindicată în lista 2009).
24. SIMINEL, V.D., COTENCO, E.D. Istoria  fondării şi activităţii Societăţii Ştiinţifice a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a  Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2010, 2(311), 4-7. ISSN 1857-064X.
25. ŞIŞCANU, GH.; NEGRU, P.;  POPOVICI, A.; VORONŢOV, V.; GUŞCAN, P.  Particularităţile activităţii fotosintezei şi respiraţiei  la plantele viticole în funcţie de  genotip şi conţinutul de humus şi Ca activ în sol.  Buletinul Academiei de Ştiinţe a  Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, 1(307),  42-49. ISSN  1857-064X.
26. ŞIŞCANU,GH.; NEGRU, P.; VORONŢOV, V.; POPOVICI, A. Activitatea fotosintezei şi respiraţiei la plantele viticole în funcţie de genotip, conţinutul de humus şi Ca activ în sol  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii,  2010. (в печати). ISSN  1857-064X
27. ŞTEFÎRŢĂ , A. Activitatea fermenţilor antioxidativi şi reacţia plantelor la secetă în perioadele critice. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, 2(308), 40 – 49. ISSN 1857-064X. (neindicată în lista 2009).
28. ŞTEFÎRŢĂ, A.; ALUCHI, N.; MELENCIUC, M.; BUCEACEAIA,  S. Toleranţa la secetă şi oxidarea peroxidică a lipidelor în frunzele plantelor de Zea mays L. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, 3(312). ISSN 1857-064X.
29. ГРАТИ, М.; МИХНЯ, Н.; ГРАТИ, В. Комплексная оценка новых сортов томата, созданных в институте генетики и физиологии растений академии наук Молдовы. Buletinul Academiei de Ştinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii,  2009, 3(309), 89-95, (neindicată în lista 2009).
30. ЕМНОВА, Е.Е.; ТОМА, С.И. Биологическая минерализация органического азота и его биодоступность как концепция почвенного плодородия. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2010, 1(310), 31-39. ISSN 1857-064X.
31. КЛИМЕНКО, О.А.; КРАВЧЕНКО, А.Н. Влияние пониженной температуры на процесс регенерации растений кукурузы in vitro. Intellectus. 2010, 4, 105-109. ISSN 1810-7079.
32. МАКОВЕЙ, М.  Селекционная ценность гибридных популяций томата, полученных из трансгрессивных рекомбинантов, устойчивых по признакам пыльцы.   Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2010, 1(310), 53-61. ISSN 1857-064X.
33. САЛТАНОВИЧ, Т.И.; КРАВЧЕНКО, А.Н.; РОЖНЕВСКАЯ, М.К. Изменчивость размеров пыльцевых зерен томата на фоне осмотического стресса как тест для отбора засухоустойчивых генотипов. Intellectus. 2010, 3, 106-112. ISSN 1810-7079.

Articole din reviste naţionale, Categoria C:
1. BOTNARI, V., ROŞCA, V. Membru corespondent Petru Patron la 75 de ani. Agricultura Moldovei, 2010, 6, 26. ISSN 0582-5229.
2. BUTNARAŞ, V. Caracteristica morfologică a hibrizilor F1de Lavandula angustifolia Mill. Mediul ambiant, 2010, 1(49), 29-31. ISSN 1810-9551.
3. CECAN, A.;  ŞIŞCANU, GH. Aspecte privind impactul preparatului Melangozidă O utilizat separat şi în combinaţie   cu microelemente asupra creşterii şi dezvoltării pomilor de măr. Studia Universitatis. Seria, „Ştiinţe ale naturii”, USM, 2010, 1(31), 18-21. ISSN 1857-1735.
4. CECAN, A.; ŞIŞCANU, GH.; CHINTEA, P.; ŞVEŢ, S. Preparatul Melongozida O    utilizat separat  şi în amestec  cu microelemente  şi impactul asupra conţinutului glucidelor şi substanţei  uscate in frunze la pomii de măr.   Studia Universitatis. Seria   „Ştiinţe ale naturii”, USM, 2010,  6(36), în publicare. ISSN 1857-1735.
5. CELAC, V. Culturile leguminoase: probleme şi perspective. Agricultura Moldovei. 2010, 1-2, 12-14.
6. IVANOVA, R.;  DASCALIUC, A. Исследование in vitro антиоксидантного потенциала фруктов актинидии, произрастающей в Молдове. Mediul ambiant, 2010, 4(52), 29-31. ISSN 1810-9551.
7. LUPAŞCU, G.;  ROTARU, L.;  MIHNEA, N. Cercetări  cu  privire  la controlul  genetic  al  rezistenţei  tomatelor  la Fusarium  oxysporum var. orthocera. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii (Biologie, Chimie, Fizică). 2009, 6(26), 143-148. ISSN 1857-1735. (neindicată în lista 2009).
8. ROTARU, L. Rolul interacţiunilor genice şi genotip x mediu în formarea fenotipurilor valoroase la tomate. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii (Biologie, Chimie, Fizică). 2010, 1(31), 34-39. ISSN 1857-1735.
9. SAŞCO, E. Reacţia embrionilor maturi de Triticum aestivum la filtratele de cultură Fusarium spp. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii (Biologie, Chimie, Fizică). 2010, 1(31), 40-46. ISSN 1857-1735.
10. SIRBU, T.; MASLOBROD, S.N.; BUIUCLI, P.I.; BURTEVA, S. Exometaboliţi de micromicete – stimulatori de creştele a plantelor. Ştiinţa agricоlă, 2010, 1, 27-31. ISSN 1857-0003.
11. ŞIŞCANU, GH.;  CECAN, A.;  CHINTEA, P.; ŞVEŢ, S. Studii privind impactul preparatului Melongozida O asupra   activităţii enzimatica, creşterii vegetative şi  rodire la  pomii de măr Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe ale naturii”, USM, 2010, 6(36), în publicare. ISSN 1857-1735.
12. ŞIŞCANU, GH.;  CECAN, A.; CHINTEA, P.  Evidenţierea influenţei preparatului Melangozidă-0 în combinaţie cu microelemente  asupra intensităţii unor procese fiziologice la pomii de măr.  Studia Universitatis. Seria  „Ştiinţe ale naturii”, USM, 2010,  1(31), 47-51. ISSN 1857-1735.
13. МАЛИНА, Р.Б.; РОШКА, Н.Д. Некоторые особенности  толерантных  сортов винограда выявленные на фоне неблагоприятных условий. Mediul ambiant, 2009, 6(48),  27-31. ISSN 1810-9551.
14. МЕРЕНЮК, Г.; ЛУПАШКУ, Г.; СЛАНИНА, В. Микробиологическая деградация пахотных земель и фитосанитарное состяние агроценозов: корневые гнили. Mediul ambiant, 2010, 3(51), 33-37. ISSN 1810-9551.
15. ШИШКАНУ, Г.; ТИТОВА, Н. Особенности роста  листьев  у  растений  абрикоса и персика. Mediul ambiant, 2010, 4(52), 15-17. ISSN 1810-955.

Reviste nationale:
1. ZAGORNEANU, E.; REZINCIUC, S. Studiul citomorfologic al plastidomului în ereditarea extranucleară la Chlorophytum sp. Noosfera, 2010, 3, 62-64.  
2. ZUBCOV, IU.; ZAGORNEANU, E.; BUJOREANU, V. Structura microscopică a histogenilor cu matutare biologică la tricomponentul fruct- carpoexplant - carpocalus. Noosfera, 2010, 4, (în presă).  

Teze, materiale la congrese, conferințe internaționale:
1. CRAVCENCO, A.N.; CLIMENCO, O.A. Callusogenesis, somatic embryogenesis and plant regeneration in F1 hybrids of maize. Maize Genetics Cooperation Newslwtter. USA, 2010, 84, 25-26.
2. MARCHENKO, A.A.; KINTIA, P. Steroidal glycosides from Veronica chamaedrys L. The structures of chamaedroside A, B, C and E. Актуальные проблемы химии природных соединений : Междун. науч. конф.  Ташкент, Узбекистан, 12–13 окт. 2010. Ташкент, 2010, c. 35.  
3. ROTARENCO, V.A.; DICU, G. Breeding procedures at the level of haploid sporophyte in maize.  52th Maize Genetics Conference. Riva del Garda, 2010, p. 132.
4. ROTARENCO, V.A.; DICU, G.; STATE, D.; FUIA, S. New inducers of maternal haploids in maize. 52th Maize Genetics Conference. Riva del Garda, 2010, p. 154.
5. SAVIN, GH.; SMEREA, S.; BARBACAR N.; ANDRONIC, L.; BUJOREANU, V.; CORNEA, V. Evaluation, virus testing and healthy status improvement of new grapevine cultivars from Republic of Moldova. Science and horticulture for people: 28th International Horticultural Congress, Lisabon, 22-27 aug., 2010.  Lisabon, 2010, p. 739.
6. SHVETS, S.A.; MARCHENKO, A.A.; KINTIA, P.K. Steroidal glycosides from the seeds of Nicotiana rustica. Structure of rusticoside G. Актуальные проблемы химии природных соединений : Междун. науч. конф.  Ташкент, Узбекистан, 12–13 окт. 2010. Ташкент, 2010, c. 36.  
7. АНДРОНИК Л. Структурные аномалии микроспор томатов при различных условиях вирусного патогенеза. Материалы XXIII Российской конференции по электронной микроскопии, Черноголовка, 31 мая - 4 июня, 2010. М., 2010, с. 139. ISBN 5-7245-0467-7.

Teze, materiale la congrese, conferințe naționale
:
1. ANDRONIC, L. Evidence of meiotic recombination in virus infected tomato. In:   Congresul al IX-ea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor : Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 9. ISBN 978-9975-4126-1-2.
2. ANTOCI, L.; CRAVCENCO, A.N. Toleranţa florilor de tomate la deficitul de meditate în rezultatul acţiunii stresului termic. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor : Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 78. ISBN 978-9975-4126-1-2.  
3. BADICEAN, D. Perspectives for maize drought tolerance improvements trough arbuscular mycorrhiza symbiosis in Republic of Moldova. In:  Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor : Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 16. ISBN 978-9975-4126-1-2.  
4. BALMUŞ, Z.; GONCEARIUC, M.; COTELEA, L.; BUTNARAŞ, V.; MAŞCOVŢEVA, S. Linii consangvinizate de Salvia sclarea L. în anul trei de vegetaţie cu caractere performante. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 79. ISBN 978-9975-4126-1-2.
5. BARBACAR, N.  Identificarea transcripţiilor specifici genele  carora se expresează în organele de reproducere la tomate şi porumb. In:  Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 9. ISBN 978-9975-4126-1-2.
6. BONDARENCO, E.; BONDARENCO, V.; BARBACAR,  N. Expression studies and molecualr characterization of LTP-related amplicons in maize genotypes. In: Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 20. ISBN 978-9975-4126-1-2.
7. BOTNARENCO, P. Evaluarea variabilităţii variantelor din experimentul polifactorial. In:   Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 81. ISBN 978-9975-4126-1-2.
8. BOTNARENCO, P.; ENACHII, E. Statistica segregării hibrizilor F2. In:  Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 82. ISBN 978-9975-4126-1-2.
9. BOTNARI, V.; FOCŞA, N.;  BOROVSKAIA, A Particularităţilor agrobiologice a soiurilor  autohtone de pătlăgele vinete. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 84. ISBN 978-9975-4126-1-2.
10. BOTNARI, V.; FOCŞA, N.;  BOROVSKAIA, A. Evaluarea particularităţilor agrobiologice a unor soiuri  de ardei. In:  Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 83. ISBN 978-9975-4126-1-2.
11. BUDAC, A. Use of statistical method  of clastering analysis  for determination of targets in soybean selection. În:  Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 88. ISBN 978-9975-4126-1-2.
12. BUIUCLI, P.; VEVERIŢĂ, E.; ROTARI, S.; GORE, A. Crearea formelor noi de secară cu trei-patru boabe în spiculeţ.  În:  Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 89. ISBN 978-9975-4126-1-2.  
13. CELAC, V.; BUDAC, A.  Particularităţile agrobiologice ale soiului nou de latir numit Bogdan. În:  Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 92. ISNB 978-9975-4126-1-2.  
14. CLICIUC, D. Selectarea formelor mutante de perspectivă obţinute în urma mutagenezei experimentale gamma la năut. În: Rolul culturilor leguminoase şi furajere  în agricultura Republicii Moldovei : materialele conf. intern., Bălţi, 17-18 iunie 2010. Ch.: Tipografia Centrală, 2010, p. 79-83. ISBN 978-9975-78-883-0.
15. CLIMENCO, O.A.; CRAVCENCO, A.N. In  vitro plant regeneration in F1 hybrids of maize. In: Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 172. ISBN 978-9975-4126-1-2.   
16. COREŢCHI, L.  Aspecte moleculare şi biochimice ale interacţiei gazdă - parazit în cadrul procesului de patogeneză la plante. În: Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 97. ISBN 978-9975-4126-1-2.
17. COREŢCHI, L.; LUPAŞCU, G.; BUDAC, A. Realizări în genetica şi ameliorarea culturilor leguminoase. În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 98. ISBN 978-9975-4126-1-2.
18. CORLATEANU, L.; MASLOBROD, S.; GANEA, A.; GUSHKAN, I.; GRATI, M.; CLESCI, F. Influence of the millimeter irradiation on primary metabolic processes in seeds of some medicinal plants from ex situ collection. În:  Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 173. ISBN 978-9975-4126-1-2.
19. CORLĂTEANU, L.; MASLOBROD, S.; GANEA, A. Rezultatele ştiinţifice principale privind utilizarea iradierii milimetrice pentru augmentarea viabilităţii seminţelor conservate ex situ. În: Congresul  al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 174. ISBN 978-9975-4126-1-2.
20. COTELEA, L.; GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z.;  BUTNARAŞ, V.; MAŞCOVŢEVA, S. Evaluarea hibrizilor F1 de Salvia sclarea L. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 99. ISBN 978-9975-4126-1-2.
21. DASCALIUC, A.; IVANOVA, R.  Enzime chitinolitice: caracteristicile specificului genetic si rolului lor in protecţia plantelor. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 102. ISBN 978-9975-4126-1-2.
22. GONCEARIUC, M. Genetica şi Ameliorarea Speciilor Glaucium flavum CR., Coriandrum sativum L. şi Salvia sclarea L. în Republica Moldova. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 103. ISBN 978-9975-4126-1-2.
23. GORE, A.; BUIUCLI, P.; VEVERIŢĂ, E.; ROTARI, S. Zâmbreni – 70 un nou soi de secară. În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 104. ISBN 978-9975-4126-1-2.
24. GRATI, V.;  MIHNEA, N. ; CATAN,O.;   GRIGORCEA,  S. Studiul complex a unor linii de tomate rezistente la arşiţă. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 105.  ISBN 978-9975-4126-1-2.   
25. GRIGOROV, T. Influenţa infecţiei virale şi a radiaţiei gama asupra calusogenezei la orzul de primăvară. In: Conservarea diversitaţii plantelor: materialele simpozionului ştiinţific internaţional, Chişinău, 7-9 octombrie 2010. Ch., 2010, p. 72.  
26. GRIGOROV, T. Influenţa infecţiei virale şi a radiaţiei gama asupra regenerării la orzul de primăvară. In: Conferinţa  internaţională a tinerilor cercetători din Moldova, Chişinău, 11- 12 noiem. 2010. Ediţia VIII. Ch., 2010, p. 22.  
27. GRIGOROV, T. Influenţa infecţiei virale şi radiaţiei gama asupra indicilor biomorfologici la orzul de primăvară. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 107. ISBN 978-9975-4126-1-2.
28. IUREA, D.D.; MUNTEANU, N.; CHINTEA, P. Biostimularea culturii de viţă-de-vie prin folosirea compuşilor naturali fiziologic activi. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 110. ISBN 978-9975-4126-1-2.
29. IUREA, D.D.; MUNTEANU, N.; COTENCO, E.; CHINTEA, P.; IUREA, R. Optimizarea tehnologiilor de cultivare a tomatelor folosind biopreparate glicozid-steroidice, în condiţii de eficienţă economică şi protecţia mediului înconjurător. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 109. ISBN 978-9975-4126-1-2.
30. LUPAŞCU G. The role of interactions in the  formation of valuable quantitative trait phenotypes in farm plants. În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 111. ISBN 978-9975-4126-1-2.
31. MARCENCO, A.; CHINTEA, P.; BALAŞOVA, I.; FLOREA, V. Activitatea fitostimulatoare a glicozidelor Veronica chamaedrys L. În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 112, ISBN 978-9975-4126-1-2.
32. MARCHENKO, A. The structures of steroidal glycosides from Veronica chamaedrys L. În: Conferinţa  internaţională a tinerilor cercetători din Moldova, Chişinău, 11- 12 noiem. 2010. Ediţia VIII.  Ch., 2010,  p. 27.
33. MASCHENKO, N.; KINTYA, P. Studies on some species of the Scrophulariaceae family for the content of biologically active substances. . În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 113. ISBN 978-9975-4126-1-2.
34. MIHNEA, N.; GRATI, V.;  RAICU, V.;   GRIGORCEA,  S. Evaluarea complexă a unor linii de tomate rezistente la frig. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 15. ISBN 978-9975-4126-1-2.     
35. MIHNEA, N.; GANEA, A.; GRATI, V.; TAUCCI, S.Valoarea  genetico-ameliorativă a formelor de tomate cu port erect. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 116. ISBN 978-9975-4126-1-2.   
36. MOCAN, E.; BONDARENCO, E.; ODAINIC, O.; SACARA,  V., LISII, L.; LIMBORSKAYA, S.; BARBACAR, N. Variants of the  arachinodate 5-lipoxygenase-activating protein  (ALOX5AP) Gene and risk of stroke in Moldovian  population. Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 54. ISBN 978-9975-4126-1-2.
37. MORARU C.V.; HADÎRCA NATALIA;  IGNATOVA ZOIA; CUZNEŢOVA IRINA. Cantitatea şi calitatea glutenului în seminţele de grâu la mutanţii induşi, apăruţi spontan şi a hibrizilor lor. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 196. ISBN 978-9975-4126-1-2.
38. MUSTEAŢĂ, G.; ROŞCA, N.;  BARANOVA, N. Regenerarea plantaţiilor îmbătrânite de cimbru de munte – Satureja montana L. În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 120. ISBN 978-9975-4126-1-2.
39. MUSTEAŢĂ, G.; TIMCIUC, C.; CHISNICEAN, L.; DRAGALIN, I.; JELEZNEAC, T.; VORNICU Z.  Surse genetice de perspectivă la Satureja montana L. În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 121. ISBN 978-9975-4126-1-2.
40. PAŞA, L. Transposonii ADN  în genomul de mărar (Anethum graveolens L.). In: Conferinţa  internaţională a tinerilor cercetători din Moldova, Chişinău, 11- 12 noiem. 2010. Ediţia VIII. Ch., 2010, p. 23.
41. PAŞA, L.; DEAGHILEVA, A.; MITIN, V.; TUMANOVA, L. Transposonii MuDR în genomul unor specii de angiosperme distante în aspect filogenetic. În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 32. ISBN 978-9975-4126-1-2.
42. PRIŞABELISCHI, L. Optimizarea mediilor nutritive pentru Cynara Scolymus (anghinare). În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p.187.  ISBN 978-9975-4126-1-2.  
43. ROŞCA, N.; MUSTEAŢĂ, G.; TIMCIUC, C.; BARANOVA, N.; JELEZNEAC, G.;  VORNICU, Z. Dinamica acumulării uleiului volatil la fenicul şi indicii de calitate a lui. În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p.132. ISBN 978-9975-4126-1-2.
44. ROTARU, L.; LUPAŞCU, G. Rolul interacţiunilor în formarea caracterelor de rezistenţă şi productivitate la tomate. În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p.135. ISBN 978-9975-4126-1-2.
45. SALTANOVICI, T. ; ROJNEVSCHI, M. Variabilitatea gametofitului masculin pe fond de stres osmotic ca metodă de evaluare a rezistenţei tomatelor la secetă. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p.137. ISBN 978-9975-4126-1-2.  
46. SIMINEL, V; COTENCO, E. Istoria despre fondarea şi activitatea Societăţii Ştiinţifice a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 7-8. ISBN 978-9975-4126-1-2.   
47. SIROCOVA,  N.; TSOUREA, V.; VICOL, M.; BARBACAR, N.; SHELLEY, N. M.; THOMPSON R. ARTHEUR.  Molecular Analysis  of the F 9 gene in Moldova Hemophilia B paients. Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 64. ISBN 978-9975-4126-1-2.
48. SÎROMEATNICOV, I.; COTENCO, E. Acţiunea radiaţiei gama asupra proceselor de calusogeneză, embriogeneză somatică şi regenerare a plantelor la combinaţiile hibride de tomate. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 141. ISBN 978-9975-4126-1-2.     
49. SÎROMEATNICOV, I.; COTENCO, E. Influenţa bioreglatorilor steroidici asupra germinării seminţelor şi productivităţii la tomate. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 191. ISBN 978-9975-4126-1-2.
50. ŞVEŢ, S.; BALAŞOVA, N. Sporirea proprietăţilor adaptive ale culturilor legumicole cu utilizarea bioreglatorilor naturali. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 143. ISBN 978-9975-4126-1-2.
51. ŞVEŢ, S.; VEVERIŢĂ, E.; CHINTEA, P. Eficacitatea aplicării substanţelor biologic active natural în hibridizarea la distanţă. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 144. ISBN 978-9975-4126-1-2.
52. TODERAŞ, L. ; SALTANOVICI, T. Cultura in vitro a embrionilor la tomate. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 199.  ISBN 978-9975-4126-1-2.
53. TOMA, Z.  Proteinele TCA-solubile din seminţele genotipurilor de orz şi grău comun de toamnă. În: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 201. ISBN 978-9975-4126-1-2.
54. VEVERIŢĂ, E. Obţinerea formelor noi de triticale secundare. În:  Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 189. ISBN 978-9975-4126-1-2.
55. ZAGORNEANU, E.; BUJOREANU, V.; MĂRÎI, L. Polimorfismul morfogenetic la hibrizii F5 de tomate. In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 151. ISBN 978-9975-4126-1-2.
56. ZLATI, T. Optimizarea mediilor de cultură pentru inducerea morfogenezei in vitro la soia (Glycine max L.). In: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională al Geneticienilor şi Amelioratorilor: Teze, Chişinău, 21-22 oct. 2010. Ch., 2010, p. 203. ISBN 978-9975-4126-1-2.

Publicaţii electronice:
1. SAVIN, GH.; SMEREA, S.; BARBACAR, N.; ANDRONIC, L.; BUJOREANU, V. Evaluation, virus testing and healthy status improvement of  new grapevine cultivars from Republic of Moldova.  Congresul internaţional de Horticultură. Portugalia, 2010, e-poster (S16.319): http://www.ihc2010.org/eposters/results.asp.paginaActual (5,37MO).
2. TUMANOVA, L.;MITIN, V.; GODOROJA, N.;  BOTNARIU, N.  Gardnerella vaginalis and breast cancer. The Internet Journal of Oncology, V6, N2, 28 december, 2009.

Recomandări metodice:
CELAC, V.; MACHIDON, M. Cultura năutului (Îndrumar) = Возделывание нута  (рекомендации). / V. Celac, M. Machidon; AŞM, IGFP; Min. Agr. şi Ind. Alim. Chişinău, 2010. 18 p.

Brevete de invenţii:
1. BAHNAREL, I.; SPÎNU, C.; COREŢCHI, L.; BÂRCA, L.; CHINTEA  P.; VUTCAREOV, V.; SPÎNU, I.; COREŢCHI, LILIANA. Metodă de tratament  de dereglării imunităţii celulare  provocată de radiaţia ionizată.  Brevet de invenţie MD 27. 2009-05-34.
2. BUIUCLI, P.; COTELNICOVA L.; VEVERIŢĂ, E.; LEATAMBORG, S.; PALII, A.; LUPAŞCU, G.; PARFENTIEV, I. Auriu 273-grâu durum de toamnă (Triticum durum D.). Brevet pentru soi de plante MD 52. 2009-09-30.
3. BUIUCLI, P.; ROTARU, S.; VEVERIŢĂ, E.; JACOTĂ, A.; PALII, A.; CEBAN, G.; PARFENTIEV, I.; CHIRTOCĂ, I. Hordeiforme 333-grâu de  toamnă (Triticum durum D.). Brevet pentru soi de plante MD 50. 2009-09-30.
4. BUIUCLI, P.; COTELNICOVA L.; VEVERIŢĂ, E.; JACOTĂ, A.; ROTARU, S.; GORE A.; LUPAŞCU, G.; CHIRTOCĂ, I. Ingen 93- triticale (Triticosecale Witt). Brevet pentru soi de plante. MD 51. 2009-09-30.
5. BUDAC, A.; COREŢCHI, L.; CHIRTOCĂ, I. Alina-soia (Glucine max L. Merrill). Brevet pentru soi de plante MD 54. 2009-12-31.
6. BUDAC, A.; CELAC, V.; COREŢCHI, L.; CHIRTOCĂ, I. Zodiac- soia (Glucine max L. Merrill). Brevet pentru soi de plante MD 55. 2009-12-31.
7. CALALB, T.; JACOTĂ, A.; BUJOREANU, N.; CHIRILOV, E.; BEJAN, N.  Biomasa  fructieră  in vitro de Aronia melanocarpa (Michx)Elliot  cu proprietăţi antimicrobiene. Brevet de invenţie MD 83. 2009-09-30.
8. CALALB, T.; JACOTĂ, A.; BUJOREANU, N.; CHIRILOV, E.; BEJAN, N.  Procedeu de obţinere  in vitro a biomasei de fructe de Aronia melanocarpa (Michx) Elliot. Brevet de invenţie MD 46. 2009-07-31.
9. CELAC, V.; COREŢCHI, L.; CHIRTOCĂ, I.Botna-năut(Cicer arietinum L.). Brevet pentru soi de plante MD 61. 2010-02-28.
10. CELAC, V.; COREŢCHI, L.; CHIRTOCĂ, I. Ichel –năut (Cicer arietinum L.). Brevet pentru soi de plante MD 59. 2010-02-28.
11. CELAC, V.; COREŢCHI, L.; CHIRTOCĂ, I. Răutţel –năut (Cicer arietinum L.). Brevet pentru soi de plante MD 60. 2010-02-28.
12. CORLĂTEANU, L.; GANEA A.; CHINTEA, P. Procedeu de tratare a seminţelor de năut cu viabilitate redusă. Brevet de invenţie MD 153. 2010-03-31.
13. CORLĂTEANU, L.; GANEA A.; CHINTEA, P. Procedeu de tratare a seminţelor de triticale cu viabilitatea redusă. Brevet de invenţie MD 154. 2010-03-31.
14. CRAVCENCO, A.; ANTOCI, L.; SALTANOVICI, T.; JACOTĂ, A. Metodă de selectare a genotipurilor de tomate rezistente la temperaturi înalte. Brevet de invenţie MD 31. 2009-06-30.
15. GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z. Alba-7-levănţică (Lavandula  angustifolia Mill.). Brevet pentru soi de plante MD 74. 2010-07-31.
16. GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z. Moldovenească-levănţică (Lavandula angustifolia Mill.). Brevet pentru soi de plante. MD 73. 2010-07-31.
17. GONCEARIUC, M.; BALMUŞ, Z. Vis magic -10-levănţica (Lavandula  angustifolia Mill.). Brevet pentru soi de plante MD 74. 2010-07-31.
18. LUPAŞCU, G.; MERENIUC, GH. Metodă de apreciere a pretabilităţii solului  pentru cultivarea grâului comun. Brevet de invenţie MD 3960. 2009-09-30.
19. MAŞCENCO, N.; CHINTEA, P.; MARCENCO, A.; COZAR, E.; BARUZDINA, O.; BESPALCO, L.; BALAŞOVA, N.; BALAŞOVA, I. Procedeu de tratare a seminţelor de ardei gras înainte de semănat. Brevet de invenţie MD 98. 2009-11-30.  
20. SALTANOVICI, T.; CRAVCENCO, A.; JACOTĂ, A.; ANTOCI, L. Metodă de estimare a genotipurilor de tomate rezistente  la secetă. Brevet de invenţie MD 55. 2009-08-31.
21. SALTANOVICI, T.; CRAVCENCO, A.; JACOTĂ, A. Procedeu de estimare a genotipurilor de tomate rezistente la salinizare. Brevet de invenţie MD 56. 2009-08-31.
22. SÎROMEATNICOV, IU.; JACOTĂ, A.; ŞVEŢ,  S.; CHINTEA, P.; COTENCO, E. Procedeu de microprogare la Echinacea  purpurea L. Moech. in vitro. Brevet de invenţie  MD 3899. 2009-05-31.
23. SÎROMEATNICOV, IU.; JACOTĂ, A.; ŞVEŢ S., CHINTEA, P.; COTENCO, E. Procedeu de micropropagare la Echinacea purpurea L. Moench. în Vitro. Brevet de invenţie MD 31. 2009-06-30.
24. SÎROMEATNICOV, IU.; JACOTĂ, A.; ŞVEŢ,  S.; CHINTEA, P.; COTENCO, E. Procedeu de micropropagarea   la Stevia rebaundiana Bertoni in vitro. Brevet de invenţie MD 57. 2009-08-31.
25. ŞIŞCANU N.; TITOVA, N.; CHINTEA, P.; MALINA, R. Procedeu de tratare a caisului. Brevet de invenţie. MD 177. 2010-04-30.
26. АНРIЧУК, Т.О.; ЗЕЛЯ, А.Г.; МЕЛЬНИК, П.А.;  КИРИК, М.Р.; ТОМА, З.Г. Спосіб визначення стійкості соняшнику до фомопсису  Phomosis helianthini munt. UA 53788. 2010-10-25