• Română
  • English

Lista lucrărilor publicate în anul 2008

Monografii:
1. GONCEARIUC MM. Plante medicinale şi aromatice cultivate. Chişinău, Centrul Editorial al UASM 2008, 226 p.  
2. MIHNEA N., GANEA, A. Tomatele (catalogul soiurilor). Chişinău, 2008. 100p.
3. TOMA SI. (coordonator) Aplicarea îngrăşămintelor în agricultura durabilă (Îndrumar practic). Agenţia Agro-ind. „Moldova-Vin”. Chişinău, 2008. 212p.

Capitole în monografie:
1. BUJOREANU N., TUDORACHE Gh., CHIRILOV E., MARINESCU M. şi al. Sporirea rezistenţei plantelor horticole la acţiunea negativă a unor factori ai mediului prin utilizarea substanţelor biologic active. În: Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură , Chişinău, Tipogr. AŞM, 2008. P.203-221.
2. CHINTEA P., ŞVEŢ S., MAŞCENCO N. Obţinerea şi studierea proprietăţilor fizico-chimice a glicozidelor steroidice extrase din Lycopersicon esculentum, Capsicum annuum şi Solanum melongena. În: Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură. Chişinău, 2008. p.13-138.
3. CHIRILOV  A., BALAUR N.,  HARCIUC O., COZMIC R., BAŞTOVAIA S., VORONŢOV V., TOMA S. Procedee de aplicare a glicozidelor steroidice Capsicozida-F şi Melangozida-O în scopul sporirii productivităţii şi rezistenţei viţei de vie.  În: Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extrimali asupra plantelor de cultură. Chişinău, 2008, p. 154-165.
4. CUCIUC T., ANDRONIC L., HRIŢCU C., MOLDOVAN Gh.  Procedeu de protecţie activă a plantelor contra îngheţurilor timpurii de toamnă şi târzii de primăvară prin aplicarea ceţii artificiale. În: „Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură”, Chişinău, 2008, p. 300-316.  
5. EMNOVA  E., TOMA, S., GOJINEŢCHI O., COREŢCHI  L., DARABAN O. Optimizarea     nutriţiei minerale a plantelor de cultură în condiţii de stres ecologic prin aplicarea preparatelor microbiologice. În: „Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură”  Chişinău, 2008, capitol 8, p. 249-264.
6. LISNIC S. Activitatea nitratreductozei, conţinutul de monozaharide, zaharoze şi productivitatea sfeclei pentru zahăr la aplicarea Tomatozidei. În: Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură. Chişinău, 2008, p. 145-150.
7. SAVIN Gh., POPOV A., CORNEA V., CHIRIAC Gh., SMEREA S., RUSU S. Elaborarea soiurilor noi apirene cu rezistenţă sporită la factorii abiotici defavorabili – ca principiu de diminuare, combatere a consecinţelor calamităţilor naturale. În: „Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură”. Chişinău, 2008, p.265-284.
8. ROTARU V. Efectul aplicării substanţelor biologic active asupra creşterii şi formării productivităţii şi rezistenţii plantelor de soia. În: Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură. Chişinău, 2008, p. 150-154.
9. ŞIŞCANU Gh., BALAUR N., TITOVA N., PISCORSCAIA V., VORONŢOV V., PÂNTEA M., ISAC R. Estimarea fiziologo–biochimică şi bioenergetică a acţiunii bioregulatorilor naturali din clasa glicozidelor steroidice asupra plantelor de cais. În: Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură. Chişinău, 2008, p.138 – 145.
10. ŞTEFÎRŢA A., BRÎNZA L, TOMA S, BUCEACEAEA S, MELENCIUC M, BULHAC I, TURTĂ C, ZUBAREV V, BARBA N., ROBU Ş. Opţiuni fiziologice de fortificare a plantelor în condiţii de umiditate insuficientă. În: Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extrimali asupra  plantelorde cultură. Chişinău, 2008, p. 165-2002.
11. TOMA S., ANDRONIC L., ROŞCA A.  Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor influenţei factorilor naturali defavorabili (secetă, îngheţuri etc.) asupra plantelor de cultură (sumar). În: Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură. Chişinău, 2008, p. 325-336.  
12. VELIKSAR S., TOMA S., LISNIC S., TUDORACHE T., ROTARU V. Atenuarea impactului factorilor nefavorabili ai mediului asupra plantelor prin aplicarea complexului de microelemente Microcom. În: Diminuarea inpactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură. Chişinău, 2008, p. 222-244.
13. VELIKSAR S. Fertilizarea viţei de vie. Influenţa elementelor minerale asupra calităţii vinului. În: Aplicarea îngrăşămintelor în agricultura durabilă (Îndrumar practic). Agenţia Agro-ind. „Moldova-Vin”. Chişinău, 2008, p. 158-168.

Indicaţii metodice:
1.ŞIROCOVA Natalia, VICOL Marian, ŢUREA Valentin, SECARĂ Victoria, BARBACAR N. Hemofilia: Aspecte clinico-diagnostice şi principii de tratament (indicaţie metodică), Chişinău, 2008., 48p.

Articole în reviste internaţionale:
1. BABIŢCHII A., TOMA Z.  Влияние минеральных удобрений и влажности почвы на содержание белка в зерне пшеницы. Международный сельскохозяйственный журнал,  2008.  № 1, c. 53-54.
2. DUCA Gh., TOMA S., BOINCEAN B. Natural ecosystems as models for modern sistainable agriculture. In: Evironment protection in agroecosystems. Kiev, Agrarna Nauca, 2007, p. 39-42.
3. IVANOVA R, CASIAN I. Determination of antioxidant activity and characterization of antioxidant phenolics in the grape seed extracts. Journal of EcoAgriTourism, 2008, vol. 4, no.1-2; ISSN 1841-642X,  p.243-246
4. GONCEARIUC M. Genetics and breeding of  Salvia sclarea L. species. J. Hop and medicinal plants, Year XVI, nr.1-2 (31-32), Printing hous academic Press, Cluj-Napoca, Romania, 2008, p.132-139.  
5. GONCEARIUC M., BALMUŞ Z., GANEA A. – Some results of aromatic plant breeding in Republic of Moldova. J. Hop and medicinal plants, Year XVI, nr.1-2 (31-32), Printing hous academic Press, Cluj-Napoca, Romania, 2008, p.127-131.  
6. GONCEARIUC M. Cercetări de genetică şi ameliorare la  specia Salvia sclarea L. J. Hameiul şi plantele medicinale. An. XVI, nr.1-2(31-32), Edit. Academic Press, Cluj-Napoca, Romania, 2008, p.171-178  
7. GONCEARIUC M., BALMUŞ Z., GANEA A.– Unele rezultate în ameliorarea plantelor aromatice în Republica Moldova. Hameiul şi plantele medicinale. An. XVI,nr.1-2(31-32), Edit. Academic Press, Cluj-Napoca, Romania, 2008 p.166-170.  
8. LUNGA I., BASSARELLO C., KINTIA P., SHVETS S., PIACENTE S., PIZZA C. Steroidal saponins from the seeds of Hyoscyamus niger L. Natural product communications, Vol.3, No.5, 2008, p.731-734.
9. МЕЛИКЯН Л., ИВАНОВА Р., ДАСКАЛЮК А. и др. Сравнительное исследование антирадикальной активности экстрактов семян Trigonella foenum-gruecum L. венгепских, индийских и армянских образцов. Медицинская наука Армении (Medical Science of Armenia), том.ХLVIII,  №1, с. 55-61.
10. POKROVSKY O., VIERS J., EMNOVA E., KOMPANTSEVA E., FRYEDIER F. Copper isotope fractionation by soil and water microorganisms and minerals: structural analysis. Geochimica et Cosmochimica Acta,  2008, vol. 72, p. 1742-1757.
11. SPÂNU C., CHINTEA P., SPÂNU I Паковирин – оригинальный противовирусный препарат. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. Москва. 2007. №.4. с.118.
12. TATAROV P., IVANOVA R., MACARI Artur. Effect of storage on antioxidants activity in plum foods. Journal of EcoAgriTourism, 2008, vol. 4, no.1-2; ISSN 1841-642X, - p.17-20.

Articole în reviste naţionale recenzate
1. ANDRONIC L. Studiul variabilităţii somaclonale induse de virusul mozaicului conopidei la plantele gazdă. Studia Universitatis, Ştiinţe ale naturii, 2008. Vol. 3 (13).
2. BARBACAR N. Aspecte genetice şi moleculare la unele plante superioare. Informaţia I.  Expresia diferenţiată a unor gene din organele de reproducere la unele plante superioare Buletinul Academiei de Ştiinţe AŞM, Ştiinţele vieţii, 2007, Nr.2 p.40-53
3. BARBACAR N. Aspecte genetice şi moleculare la unele plante superioare. Informaţia II. Eficienţa marcherilor moleculari din sistemul de reproducere al plantelor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele Vieţii, Chişinău. 2007 Nr.3, p.60-67.  
4. BADICEAN D. Evaluation of genes expression in maize genotypes with different degrees of drought tolerance, at the first stages of development. Buletinul AŞM, Ştiinţele Vieţii, 2008, V.1 (304), p.89-94.
5. BUIUCLI P., JACOTĂ A., VEVERIŢĂ E., GORE A. Достоинства и недостатки экотипов пшеницы. Agricultura Moldovei, 2008, nr.5-6, p.19-22.
6. CAPITALCIUC M. Особенности накопления селена растениями в восточных и юго-восточных районах Молдовы. Mediul Ambiant. Revista ştiinţifică de informaţie şi cultură ecologică, 2008, no. 2 (38),  p. 13-17.
7. CEBAN V., DICTEARI V., SUPOSTAT L., GULER A., TERTEAC D., LUCIC P., MIDARI A. Rezultate privind eficacitatea erbicidului Total-360fl (glifosfat-360 g/l) în combaterea buruienilor mono- şi dicotiledonate, anuale şi perene. Lucrări ştiinţifice  “Realizări inovative în domeniul vitivinicol”. Ediţie specială a Conferinţei Internaţionale consacrate comemorării m.c. AŞM P.Ungurean,  Chişinău, 18-19 decembrie 2008. P.40-45.
8. CECAN A., ŞIŞCANU Gh. Influenţa preparatului Melangozidă – O asupra unor procese fiziologice în frunze la pomii de măr.  Studia Universitatis, USM. Chişinău 2008 7(17), 114 – 119.
9. CHIRIAC GH., BUJOREANU V.,  SMEREA S., TERTEAC D., CONSTANTINOVA I. Identificarea virusului scurt-nodării în plantele obţinute din embrionii imaturi a soiului Apiren alb. Lucrări ştiinţifice  “Realizări inovative în domeniul vitivinicol”. Ediţie specială a Conferinţei Internaţionale consacrate comemorării m.c. AŞM P.Ungurean,  Chişinău, 18-19 decembrie 2008. P.20-22.
10. CHIRILOV A., BALAUR N., CHINTEA P., HARCIUC O., COZMIC P.,BAŞTOVAIA S., ŞVEŢ S., CHIRILOV E., VORONŢOV V., TOMA S. Влияние природного стероидного гликозида Mелангозида-О на водный обмен винограда. Lucrări ştiinţifice. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. red-şef: Gh. Cimpoieş. Ch.: CE UASM, 2008. – ISBN 978-9975-64-125-8, Vol 16: Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor, col red.: V. Balan, G. Grădinaru, M. Barbaroş [et al.]. 2008, p. 238-240.
11. CHINTEA P., SPÎNU С., JACOTĂ A., IUREA Dorina, MAŞCENCO Natalia, ŞVEŢ S., SPÎNU I. Glicozidele steroidice – substanţe biologic active de origine vegetală. Buletinul AŞM. Ştiinţe medicale. 3(17)2008, Chişinău, p.197-203.
12. CORLĂTEANU L., MASLOBROD S., GUŞCAN I., GANEA A.  Оценка   стимуляции метаболизма проростающих семян томата при воздействии миллиметрового излучения по активности  О – ИУК и накоплению белка. Studia Universitaris. Ştiinţe ale naturii, Chişinău, 2008, nr.7 (17), p.122 – 124.
13. CORNESCU A., COREŢCHI L. Genetica rezistenţei plantelor de soia la Fusarium sp. Studia Universitatis. Ştiinţe naturale şi exacte. CEP USM, Chişinău, 2008,  p.61-64.
14. CUZA Petru, ŢICU Lilea, DASCALIUC Alexandru. Determinarea proceselor de reparare a frunzelor la Quercus robur L. după aplicarea şocului termic. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2007, Ştiinţele vieţii,  vol.303, no.3, p. 17-26.
15. DASCALIUC Alexandru. Change of apple (Malus domestica Brokh.) seed germination capacity during stratification. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, 2008, vol.304, no.1, p. 51- 58.
16. DASCALIUC Alexandru, CUZA Petru. Specificul adaptării frunzelor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) la şocul termic în funcţie de valoarea temperaturii şi durata de acţiune. Mediul ambiant, 2008, vol.39, no. 3, p. 34-37.
17. EMNOVA E., TATI R., GIMENEZ D., DARABAN O., BUDAC A. Impact of soybean seed inoculation by levan-producing bacteria Pseudomonos auriofaciens on soie invertase and levansucrase activities under soie water stress and elevated copper levels. Lucrări ştiinţifice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova / red-şef Gh. Cimpoieş: CE UASM, 2008- ESBN, 978-9975-64-125-8, vol. 20, Agronomie şi Ecologie, 2008.  
18. ЕМНОВА Е. Биохимические посредники в системе: растение-почва-микроорганизмы. Mediul Ambiant.  Revista ştiinţifică de informaţie şi cultură ecologică, 2008, no. 5 (41).
19. FURDUI T,  DUCA Gh, GORODENCO A.,  SPIVACENCO A., TOMA S. Politici în sfera ştiinţei şi inovării în sectorul agroindustrial în contextul dezvoltării durabile a agriculturii îi integrării europene. Academos, 2008, no. 1-2 (9), p. 48-54.
20. GIMENEZ D, TATE III R, EMNOVA E., BULAT L., NAGACEVSCHI T., DARABAN O., BUDAC A. Rhizosphere soil properties after soybean seed inoculation by levan-producing bacteria Pseudomonas aureofaciens. Lucrări ştiinţifice. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. red-şef: Gh. Cimpoieş. Ch.: CE UASM, 2008. – ISBN 978-9975-64-125-8, vol. 20, Agronomie şi Ecologie, 2008 (în publicare).
21. GOJINEŢCHI O., ROTARU V., BUDAC A., CORDUNEANU P. Modificări induse de stresul hidric, nutriţia minerală cu fosfor şi fier în conţinutul de glucide şi aminoacizi liberi în plantele de soia. Studia Universitatis. a USM. Seria  Ştiinţe ale naturii Chişinău, 2008, no. 2. p. 81-85.
22. GONCEARIUC M., GILLE E., FLOREA C., BRÂNZILĂ I., DANILĂ D. Creating and evaluating the new Ocimum basilicum L. genotypes. Buletinul ASM Ştiinţele Vieţii. 2008 nr.1 (304), p.94-100.
23. GRATI M., MIHNEA N., JACOTĂ A., GRATI V. Степень доминантности и гетерозисный эффект у гибридов томатов F1 по основным хозяйственно ценным признакам. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii. N.1 (301) 2007, p.85-91.
24. HARCIUC O., CHIRILOV A., BOLOTIN O., BRIGHIDINA T., CLEIMAN E., BEZUBOV S, BAŞTOVAIA S., COZMIC R., TOMA S.  Слабое засоление как фактор усиления теплового стресса. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Seria şt. biol., chim. şi agricole. Chişinău, 2008. № 1 (301), p. 67-75.
25. JACOTĂ A., POLESCAYA L., GERMAN M. Genotypic correlations and some Peculiar features of cold rezistanse trait in peritanse at different ontogenetic stages in tomato. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii. N.3 (301) 2007, p.48-55.
26. LUPAŞCU G., SAŞCO E., GAVZER S. Componenţa  speciilor  de  fungi  care  produc  boli  la  Triticum  aestivum L . Buletinul A.Ş.M.  Ştiinţele vieţii, 2008, nr.2 (305)
27. LUNGA I., KINTIA P., SHVETS S., BASSARELLO C., PIACENTE S., PIZZA C. Steroidal saponins from the seeds of Hyoscyamus niger L. Chemistry journal of Moldova, Vol.3, No.1, 2008, p.89-93.
28. MUSTEAŢĂ G.,  BRÂNZILĂ I., BARANOVA N., ROŞCA  N. Influenţa epocii de semănat asupra producţiei semănăturilor de fenicul. Mediul Ambiant.2008, nr. 2, p.31-32.
29. MUSTEAŢĂ G., MIHĂLUŢĂ O. , BARANOVA N., ROŞCA A. Modalităţi de iniţiere a plantaţiilor de isop. Agricultura Moldovei , 2007, N 12, p. 15-16.
30. NEGRU P., ŞIŞCANU Gh., EREZANU N., POPOVICI A. Particularităţile activităţii regulatorilor de creştere şi Peroxidazei la plantele viticole în funcţie de genotip, acţiunea secetei şi moinelor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele vieţii, Chişinău,  2008.
31. ROMANCIUC, Gabriela. Aspecte ale organogenezei “in vitro” la plantele speciei Actinidia chinensis Planch. Studia Universitatis, seria ”Ştiinţe ale naturii”. Chişinău, 2008, N 7(17),  p. 72-75.
32. ROMANCIUC Gabriela. Particularităţile bioecologice ale speciilor de cultură din genul Actinidia în condiţiile Republicii Moldova. Mediul Ambiant,  2008, nr.3 (39), p.1-7.
33. ROTARU L.,  LUPAŞCU G., JACOTĂ A.,  MIHNEA N. Efectele  genice, implicate  în  formarea  şi  transmiterea  unor  caractere  cantitative  la  tomate. Buletinul A.Ş.M. Ştiinţele vieţii, 2008, nr.1 (30), p.75-80.
34. ROTARU V., GOJINEŢCHI O. Formarea sistemului simbiotic la genotipurile de soia în dependenţa de nutriţie minerală şi condiţii de secetă. Lucrări ştiinţifice. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. red-şef: Gh. Cimpoieş. Ch.: CE UASM, 2008. – ISBN 978-9975-64-125-8, vol 20, Agronomie şi Ecologie, 2008, p. 76-79.
35. SPÎNU, С., BAHNAREL I., COREŢCHI, LIUBOV, BÎRCA, LUDMILA, SPÎNU, I., PALANCIUC, ELENA, VUTCARIOV, V., CHINTEA, P. Opţiuni de recuperare a sănătăţii populaţiei expuse la factori radiostresogeni prin utilizarea „Pacoverinei-plus”. Buletinul AŞM. Ştiinţe medicale. 3(17)2008, Chişinău, p.192-197.
36. SPÎNU, С, BAHNAREL, I., CHINTEA, P., PÂNTEA, V., RUSU, GALINA, DUMBRAVA, VLADA, VALICA V., SCOFERŢA, P., COREŢCHI, LIUBOV, SPÎNU I., CALIN, V. Performanţe în implementarea metodelor de tratament ţi profilaxie a infecţiilor virale cu diminuarea impactului radiaţiilor ionizate. Buletinul AŞM. Ştiinţe medicale. 3(17) 2008, Chişinău, p.188-192.
37. ŞTEFÎRŢĂ A. Caracterul nespecific al reacţiei de răspuns a plantelor la acţiunea factorilor nefavorabili. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2008, p.
38. ŞTEFÎRŢĂ A, BRÎNZA L. Corelaţia activităţii unor enzime antioxidative şi statusului apei frunzelor de Zea mays L. în condiţii de secetă. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2008. p.
39. ŞTEFÎRŢĂ A, BRÎNZA L. Presiunea hidrostatică şi superoxiddismutaza – inductori ai reacţiei nespecifice a plantelor la acţiunea secetei. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2008.p.
40. TOMA  S. Secţia de Ştiinţe Agricole. Academos, 2008, no. 1-2 (9), p. 28-30.
41. TOMA S., CAPITALCIUC M., GOLUBCHINA N., POSTOLATII G. .Соотношение селена и серусодержащих аминокислот в сельскохозяйственных растениях. Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Seria şt. biol., chim. şi agricole. 2008, no.1 (301), p. 33-39.
42. TUDORACHE GH., VELIKSAR S., TOMA S.,. KREIDMAN J N, DAVID  T.  Contribuţia fertilizantului Microcom în realizarea potenţialului de rezistenţă la ger şi iernare a plantelor de viţă de vie. Ştiinţă agricolă, no.2, 2007, p. 21-23
43. VELIKSAR S., TOMA S., TUDORACHE GH. Влияние  микроэлементов Fe и Ni на продуктивность винограда и его устойчивость к низким температурам. Lucrări ştiinţifice. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. red-şef: Gh. Cimpoieş. Ch.: CE UASM, 2008. – ISBN 978-9975-64-125-8, Vol 16: Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor, col red.: V. Balan, G. Grădinaru, M. Barbaroş [et al.].2008, p. 241-244.

Articole în culegeri:
1. ANDRONIC, L. Evidenţa anomaliilor meiotice  la tomate în cazul acţiunii combinate a razelor gama şi infecţiei virale.  În: “Probleme actuale ale genetici, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p.8-13.
2. BABIŢCHII A., TOMA Z.Cодержание белка в зерне и урожай твёрдой пшеницы в степной зоне её возделывания. În:„Problemele actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Tipografia Centrală, Chişinău, 2008,  с. 253-258.
3. BALAUR N., VORONŢOV V., CLEIMAN E., CHIŢAN R, MERENIUC L. Caracteristica procesului de producţie a plantelor de soia cu diferit nivel de productivitate. În:”Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor.”Tipografia Centrală Chişinău  2008, p.258-262.
4. BALAUR N., VORONŢOV V. Expresia eficienţei energetice a fotosintezei la plantele de grîu (Tr. estivum L) cu diferit nivel de productivitate sub acţiunea secetei edafice. În:”Probleme actuale ale geneticii fiziologiei şi ameliorării plantelor.”Tipografia Centrală Chişinău  2008, p.263-266.
5. BALAUR N., CAUŞ M., EICHLER – LÖBERMANN B. Glicolat oxidaza din frunzele flag şi elementele spicului plantelor de grîu. În: “Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor.” Tipografia Centrală Chişinău  2008, p. 293-299.
6. BALMUŞ  Z., GONCEARIUC M., COTELEA L., BUTNARAŞ V., MAŞCOVŢEVA, S. Evaluarea hibrizilor simpli creaţi cu concursul liniilor consangvinizate de Salvia sclarea L. În: „Agrobiodiversitatea vegetală în R. Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea.” Edit. Tipograf. AŞM, Chişinau, 2008,p.99-103.  
7. BALMUŞ  Z., GONCEARIUC M., COTELEA L., BUTNARAŞ V., MAŞCOVŢEVA S. Caractere cantitative la linii consangvinizate şi hibrizi de Salvia sclarea L. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor.” Edit. Î.S.F.E.-P.”Tipografia Centrală”, Chişinău,  2008, p.14-18.  
8. BARBACAR  N. Aspecte moleculare în biodiversitatea vegetală. În: “Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Edit. Tipografia AŞM Chişinău, 2008. p.30-38.
9. BARUZDINA O., BESPALCO L., COZAR E., BALAŞOVA N., BALAŞOVA I., CHINTEA P., MAŞCENCO N., ŞVEŢ S. Влияние Молдстима и мелонгозида на семенную продуктивность перца сладкого и их последействие. În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală, Chişinău 2008, p.267-270.
10. BAŞTOVAIA S., CHIRILOV A., HARCIUC O.. Трихомы и свободная вода апопласта листьев сои. În:“Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”.Tipografia Centrală , Chişinău  2008, p. 270-273.
11. BĂDICEAN, D. Polimorfismul fragmentelor amplificate de DNA la genotipurile de porumb contraste după rezistenţa la stresul secetei. În:„Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”, Tipografia Centrală Chişinău 2008, p. 331-339.
12. BÎLICI E. Изучение некоторых признаков коллекционных образцов кукурузы. În: „Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea.” Tipografia AŞM ,  Chişinau, 2008, p.208-212.
13. BÎLICI E. Оценка образцов коллекции кукурузы по некоторым хозяйственно-биологическим признакам. În:„Problemele actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorârii plantelor”, Tipografia AŞM , Chişinău, 2008,  с. 493-498.  
14. BIVOL I., BARBACAR N.  Молекулярная характеристика генома различных видов рода Vigna подрода Ceratotropis. În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală , Chişinău, 2008. p. 19-26.
15. BIVOL I., BARBACAR N., GANEA A. Использование морфологических признаков и молекулярных (RAPD) маркеров в оценке генетического разнообразия вида Vigna Unguiculata În: “Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea “. Tipografia AŞM Chişinău, 2008. p.170-177.
16. BONDARENCO  E., BONDARENCO V., BARBACAR N. Expression studies of an LTP –like protein from maize (Zea mays). În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală Chişinău, 2008. p.26-32.
17. BONDARENCO  E., BARBACAR  N. Molecular characterization of some resistance (R) genes in maize genotypes under pathogenic attack. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele Vieţii, Chişinău. 2007 Nr.3, p.68- 74.   
18. BOTNARENCO  P. Estimarea variabilităţii experimentale I. Estimarea diferenţei între mediile aritmetice a două eşantioane. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor.”  Edit. Î.S.F.E.-P.”Tipografia Centrală”, Chişinău,  2008, p.503-506.  
19. BOTNARENCO P., ENACHE  E. Estimarea variabilităţii experimentale III. Statistica corelaţiei şi regresiei caracterelor heterometrice. În:”Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Edit. Î.S.F.E.-P.”Tipografia Centrală”, Chişinău,  2008, p.506-509.  
20. BOTNARENCO R., BUTNĂRAŞ V., COTELEA L., MAŞCOVEŢ S., TIMCIUC C.Селекция лаванды на эфиромасличность. Интродукция нетрадиционных и редких растений: VIII Международная научно-практическая конференция. Мичуринск Наукоград Р.Ф., 2008. с.187-189.
21. BUDAC A. Пластичность и стабильность по продуктивности  сортов коллекции сои. În: ”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservare şi utilizarea”.  Tipografia AŞM Chişinău 2008, p.178-185.
22. BUDAC A. Сопряженность изменчивости признаков продуктивности у сои.În:” Рrobleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”.Tipografia Centrală,  Chişinău, 2008, p.33-38.
23. BUIUCLI P., VEVERIŢĂ E., GORE A. Формообразование овса при летнем посеве. În: „Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”, Tipografia AŞM , Chişinău  2008, p.185 – 189.
24. BUIUCLI P., VEVERIŢĂ E., GORE A ROTARU S. Создание гетерогенных по фенотипу и генотипу сортов пшеницы. Universitatea Agrară de Stat din Moldova la 75 ani. Lucrări ştiinţifice Agronomie şi ecologie, Chişinău, 21 octombrie 2008, vol.20,  p.24-26.
25. BUJOREANU N., MARINESCU M., RALEA T., HAREA I. Reglarea proceselor reproductive ale mărului sub acţiunea substanţelor biologic active de tip retardant. În:” Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Tipografia Centrală Chişinău, 2008, 274 – 278.
26. BUJOREANU N., RALEA T., MARINESCU M., HAREA I. Influenţa unor microelemente asupra rezistenţei mărului la calamităţi naturale. În:”Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”.Tipografia Centrală, Chişinău, 279 – 285.
27. BURŢEVA S., MASLOBROD S., NAMOLOVAN I.,POSTOLACHI O. Оценка биологической активности стрептомицетов  различных типов почв Молдовы по параметрам прорастающих семян тритикале.  “Проблемы биоэкологи и пути их решения (вторые ржавитинские чтения)”. Саранск, 2008
28. BUTNARAŞ V., GONCEARIUC M., BALMUŞ  Z., MAŞCOVŢEVA  S. Soiuri de Lavandula angustifolia Mill. create şi omologate în Republica Moldova. În: „Agrobiodiversitatea vegetală în R. Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”. Edit. Tipogr.AŞM, Chişinau, 2008, p.241-243.  
29. CAUŞ, M. Izoenzimele glutaminsintetazei ale sistemului simbiotic Glucine max L – Bradyrhizobium japonicum. În:”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”.Tipografia AŞM, 2008, p 340-349
30. CĂLUGĂRU-SPĂTARU, Tatiana. Micropropagarea plantelor de Rhodiola rosea L. in vitro. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor” - Chişinău, 2008,- P.290-293.
31. CEBAN A. Современные проблемы протеомики в характеристике биологического разнообразия растений in situ  и в коллекциях ex situ. În:”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”. Tipografia AŞM Chişinau, 2008, с. 46-62
32. CECAN, A. Unele aspecte privind căderea fructelor în dependenţă de intensitatea înfloririi şi creşterii vegetative la pomii de măr. În:”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”. Tipografia AŞM Chişinău, 2008, 116 – 120.
33. CECAN, A., ŞIŞCANU, GH., CHINTEA, P., ŞVEŢ, S. Influenţa preparatului Melangozidă – O asupra creşterii vegetative, activităţii enzimatice şi rodire la pomii de măr. Lucrări ştiinţifice. Universitatea Agrară de Stat din Moldova red.-şef: Gh. Cimpoieş CEUASM, 2008 –ISBH 978-9975-64-125-8,Horticultura , viticultura, silvicultura şi protecţia  plantelor.  vol. 16. Chişinău, 2008, 34 – 37.
34. CHIRIAC, GH., SMEREA, S., BUJOREANU, V., CHINTEA, P. Obtaining plants from seedless grapevine varieties. Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Интродукция нетрадиционных и редких растений», 8-12 июня 2008, Мичуринск-наукоград, Том 1, стр. 338-340.
35. GHIRIAC, GH., SMEREA, S., SAVIN, GH. Cultivarea in vitro a embrionilor imaturi la viţa de vie apirenă. În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”.Tipografia Centrală. Chişinău p.46-51.
36. CHIRIAC, GH., BUJOREANU, V. Rolul virusului mozaicului dungat al orzului (V.M.D.O) în inducerea variabilităţii la grîul de primăvară. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală , Chişinău p.51-57.
37. CHINTEA P., MAŞENCO N., MARCENCO A., BALAŞOVA N., ŞVEŢ S., JACOTĂ A. Использование отходов консервной промышленности для получения биологически активных веществ, обладающих регуляторной активностью. Материалы Международной научной конференции «Проблемы биоэкологоии и пути их решения», 15-18 мая 2008, Саранск, стр. 378-379.
38. CHINTEA  P., CAMPEANU M., IUREA D., CAMPEANU S., COTENCO E., JACOTĂ  A. Evaluarea acţiunii glicozidelor furostanolice asupra diviziunii mitotice şi a cromozomilor la specii vegetale test (secale cereale). În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală, Chişinău, p.38-46.
39. CHINTEA P., ŞVEŢ S., BESPALCO L., COZAR E., BALASOVA N., BALAŞOVA I.,  Влияние мелонгозида на урожайность и семенную продуктивность перца сладкого. I Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур», 4-6 августа 2008, Москва, Том 1, стр. 298-301
40. CHIRILOVA A., HARCIUC O., BAŞTOVAIA S., COZMIC R., CHIRILOV E., CLEIMAN E., TOMA S. Фазы изменения водного статуса листьев растений при действии холода. În: “Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”.Tipografia Centrală , Chişinău, 2008, p. 310-313.
41. CLICIUC  D. Rezistenţa formelor M4-M7 la condiţiile nefavorabile de mediu. În:” „Agrobiodiversitatea Vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”  Chişinău, 26–2 iunie  2008, p. 136-141.
42. CLICIUC  D. Obţinerea de noi forme mutante de năut (Cicer arietinum L.) cu caractere preţioase de productivitate, calitate şi rezistenţă prin folosirea iradierii gamma. În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Tipografia Centrală, Chişinău 2008, p. 57-61.
43. COMAROVA V., ŞIŞCANU GH., CHINTEA P., ŞVEŢ S. Formarea şi activitatea aparatului foliar la puieţii de măr în funcţie de tratarea lor cu capsicozid în condiţii de secetă pedologică. În: ”Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”.Tipografia Centrală, Chişinău, 323 – 326.
44. COMAROVA V., ŞIŞCANU Gh. Содержание фотоактивных пигментов в листьях саженцев яблони, обработаных капсикозидом при гидрострессе. În:” Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”,Tipografia AŞM,  Chişinău  2008, 365 – 369.
45. CORLĂTEANU L., MASLOBROD S., GUŞCAN I., GANEA A., GRATI M. Оценка влияния миллиметрового излучения на семена клещевины (Ricinus communis L.) в условиях консервации. În:”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”.Tipografia AŞM,  Chişinău, 2008, 142 -150.
46. CORLATEANU L., GANEA A. The ex situ conservation of plant genetic resources and the agriculture atability. Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea.Tipografia AŞM,  Chişinau, 2008, p.25-29.
47. CORLATEANU  L. Influence of millimeter irradiation on processes of seed germination of some vegetable crops. În:”„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”,Tipografia  Centrală,  Chişinău, 2008, p.326-331.
48. CORLĂTEANU L., MASLOBROD S. Влияние предпосевной обработки семян томатов мнлиметровым излучением на энергию прорастания и продуктивности растения в полевых условиях. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Tipografia AŞM, Chişinău, 2008, p. 261-265.
49. CORLĂTEANU L., MASLOBROD S., GUŞCAN I., GANEA A. Изменение биохимических параметров проростков томата и лука под влиянием миллиметрового излучения. Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. I Международная научно – практическая конференция, 4-6 августа. Том. 1 Москва. 2008, 313 – 316.
50. CORLĂTEANU L., MASLOBROD S.,  GANEA A. Влияние плотности мощности миллиметрового излучения на процессы прорастания семян  Echinoctea purpurea. Мат. XVIII межд. симп. “Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье”. Симферополь, 13 – 21 cентября 2008, с.77 – 79.
51. CORLĂTEANU L., MASLOBROD S.,  GANEA A. Влияние миллиметрового излучения на первичные процессы метаболизма семян различных видов растений. Мат. межд.науч. конф. “Проблемы биоэкологи и пути их решения (вторые ржавитинские чтения)”. Саранск, 2008. с. 244-245.
52. COREŢCHI  L., VEVERIŢĂ  E., BUDAC A., CORNESCU  A., ROMANOVA  I. Creation of mutant soybean initial materials tolerant to biotic stress.  În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Tipografia Centrală Chişinău,   p.62 – 65.
53. COTELEA L., BOTNARENCO  P. Estimarea variabilităţii experimentale II. Statistica analizei hibridologice. Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor. Edit. Î.S.F.E.-P.”Tipografia Centrală”,  Chişinău,  2008, p.518-522.  
54. COTELEA  L., GONCEARIUC  M., BALMUŞ  Z. Utilizarea genotipurilor de provenienţă genetică şi geografică diferită pentru obţinerea soiurilor timpurii de Salvia sclarea L. În:”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”. Edit. Tipogr.AŞM, Chişinau, 2008, p.151-154.  
55. CRAVCENCO A., ANTOCI L. Выявление разнообразия генных крмплексов устойчивости к повышенной температуре мужского гаметофита томатов. Agrobiodiversitatea  vegetală în Republica Moldova:evaluarea, conservarea şi utilizarea „ Edit. Tipografia AŞM, Chişinău, p. 196-201.
56. CRAVCENCO A., ANTOCI L. Возможность использования матричного фона и метода главных компонент в селекции томатов. Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур.I Международная научно-практическая конференция   Мат.докладов, сообщений. Москва. 2008 Т.1. с. 326 – 239.
57. CROITORU T. Variabilitatea indusă de radiaţii gamma la plantele de Armurariu – Sylibum marianum. În:“Probleme  actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor “ Tipografia Centrală Chişinău 2008 p. 65-70.
58. CURŞUNJI D. Изучение коллекции нута и оценка наиболее урожайных генотипов в условиях центральной зоны Молдовы. În:”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”. Tipografia AŞM, Chişinau, 2008, с. 155-159.
59. DANILĂ D., GILLE E., GONCEARIUC M., DRUTU C., APROTOSTOAE C. Comparative Phytochemical Studies of Salvia officinalis L. Experimental Variants, Fifth Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (5th CMAPSEEC) 2. – 5. 9. 2008 Proceedings, Published by Mendel University of Agriculture and Forestry Brno (în publicare).
60. DASCALIUC A. Systemic approach in organizing collection of plant genotypes.În:„Agrobiodiversitatea vegetala in Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”,Tipografia Centrală,  Chisinau, , 2008, p. 17-24.
61. DASCALIUC  A. Metaboliţii secundari: sinteza şi rolul lor în reacţiile de adaptare a plantelor faţă de factorii de stres, boli şi dăunători. În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor” – Tipografia Centrală , Chişinău, 2008, p. 336-344.
62. DASCALIUC  A. The system approach in analysis of the activity of the Center of Advanced Biological technologies. RESC Collaboration in Chemistry, Biology and Medicine, Yerervan, 2008, p. 9-12.
63. DEAGHILEVA A., PAŞA L, MITIN V., TUMANOVA L. Выявление в геномах некоторых сельскохозяйственных культур нуклеотидных последовательностей, гомологичных транспозону кукурузы Асtivator. În:”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Molvova: evaluarea, conservarea şi utilizarea  Tipografia AŞM, Chişinău. p. 221-224.
64. EMNOVA E., VARBANEŢ V., VASILIEV V., BROVARSCAIA V., DARABAN O., GOJINEŢCHI O.Повышение продуктивности сои с использованием ризобактерий - продуцентов экзополисахаридов. În:“Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”.Tipografia Centrală  Chişinău, Moldova, 2008, p. 344-349.
65. ЕМNOVA E. Mикробиологические индикаторы качества почв агроценозов в системе устойчивого сельского хозяйства.  «Проблемы биоэкологии и пути их решения». Мат. межд. научн. конф. (II Ржавитинские чтения). МордГУ, Россия, Саранск, 15-18 мая  2008, с. 371-372.
66. EREZANU N., ŞIŞCANU GH., POPOVICI A., NEGRU P. Particularităţile activităţii regulatorilor de creştere şi a Peroxidazei la plantele viticole în funcţie de genotip, acţiunea secetei şi moinelor. În:”Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală, Chişinău, p. 350 – 354.
67. FLOREA, V. Particularităţile biologice şi ontogenetice ale speciei Althaea officinalis L. în condiţii de cultură. În:”„Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”.Tipografia AŞM, Chişinău, p.160-165.
68. FLOREA V, CHINTEA P. Онтогенетические особенности однолетних лекарственных растений интродуцированных в Республике Молдова. Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Интродукция нетрадиционных и редких растений», 8-12 июня 2008, Мичуринск-наукоград, Том 2, стр. 148-150.
69. FLOREA, V. Particularităţile biologice şi ontogenetice ale speciei Melissa officinalis L. în cadrul populaţiei cultivate. În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”.Tipografia Centrală,  Chişinău 2008, p.356-361
70. FLOREA V.. Итоги интродукции однолетних лекарственных растений в Республике Молдова. În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală, Chişinău 2008, p.303-308
71. IVANOVA R., DASCALIUC A., MUSATENCO L., OGANESEAN A. Антирадикальная активность и содержание полифенолов как признак биологического разнообразия растений. În:”Agrobiodiversitatea vegetala in Republica Moldova„: evaluarea, conservarea şi utilizarea”, Tipografia AŞM, Chisinau  2008. – p. 190-195
72. IVANOVA  R., DASCALIUC A., MROZIKIEWICZ P., CASIAN I. Evaluation of peroxyl radical scavenging activity and phenolics content in root extracts from Rhizomes of R.rosea L. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei si ameliorării plantelor”, Tipografia Centrală,  Chisinau 2008. – p.372-376
73. IUREA,D., MUNTEANU, N., ISTRATE, M., COTENCO, E., CHINTEA, P. Studii asupra conţinutului de pigmenţi la diferite soiuri de măr tratate cu ecostim. În:„Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”.Tipografia AŞM, Chişinău 2008, p.355-359.
74. GANEA A., CIORCHINĂ N. Withania somnifera (L.) Dunal – specie medicinală valoroasă. Particularităţile biologice şi utilizarea.În”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”.Tipografia AŞM, Chişinau, 2008, p. 464-471.
75. GANEA A., TREATIACOVA S. Проблема консервации in situ лещины обыкновенной (Corylus avellana L.) в Молдове. În ”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”. Tipografia AŞM, Chişinau 2008. Chişinau, 2008, с. 68-76.
76. JELEZNEAC T., VORNICU Z.,TIMCIUC C., BARANOVA N.Технология переработки эфиромасличного сырья и получения эфирного масла иссопа лекарственного. Проблемы биоэкологии и пути их решения (II Ржавитинские чтения). Международная научная конференция. Саранск. Изд. Мордовского Университета, 2008, с.373-374.
77. GIMENEZ  D., TATE  R., EMNOVA E., BULAT L.,  NAGACEVSCHI T., DARABAN O.,  BUDAC A.  Soil physical properties after soybean seed inoculation by levan-producing rhizobacteria. În:”Agricultura modernă –realizări şi perspective”. Agronomie şi ecologie, Chişinău, 2008, vol. 20,  p.92-95.
78. GIMENEZ  D.,  TATE  R., EMNOVA  E., BULAT  L.,  NAGACEVSCHI  T., DARABAN O., BUDAC A. Proprietăţile solului rizosferic inoculat cu tulpina Pseudomonas aureofaciens producentă de levan prin intermediul seminţelor de soia. În:”Agricultura durabilă în contextul schimbărilor de mediu.” Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, România, 16-18 octombrie 2008.
79. GOJINEŢCHI O., ROTARU V. Reacţia genotipică a soiei la conţinutul glucidelor în dependenţa de nutriţia minerală şi regim hidric. În:“Agrobiodiversitatea  vegetală  în Republica Moldova: Evaluarea, conservarea   şi utilizarea”. Tipografia AŞM Chişinău 2008. p.350–354.
80. GONCEARIUC M. Chimionul – Carum carvi L. În:”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”. Edit.Tipografia AŞM, Chişinău,.2008, p.121-128.
81. GONCEARIUC M. Realizări şi perspective în ameliorarea speciei Salvia sclarea L. În:”Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor. Edit. Î.S.F.E.-P.”Tipografia Centrală”, Chişinău,  2008, p. 527-534.  
82. GONCEARIUC M. Important Genes Sourses of Salvia sclarea L. from the geographical remote regions. În:”Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Edit. Î.S.F.E.-P.”Tipografia Centrală”, Chişinău,  2008, p. 535-538.  
83. GONCEARIUC M., BALMUŞ Z., BUTNARAŞ V., MAŞCOVŢEVA S., COTELEA L. Agat – soi nou de mac galben (Glaucium flavum Crantz.). În:”Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Edit. Î.S.F.E.-P.”Tipografia Centrală”,Chişinău,  2008, p.538-540.  
84. GRATI M. MIHNEA N., JACOTĂ A. Гетерозис у гибридов F1 томата по основным хозяйственно ценным признакам. Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы.  1Международная научно-практическая конференция, Том 2. ст.202-206.
85. GRATI M., JACOTĂ A., GRATI V. Комплексная оценка жаростойких форм томата. Materialele Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor, Chişinău, 2008, p.541-546.
86. HARCIUC O., CHIRILOV A, AKSENOV S., SMIRNOV A., TOMA S. Состояние воды на начальных этапах набухания семян сои в связи с определением масличности семян: исследование методами магнитного резонанса.În: „Agrobiodiversitatea vegetală în R. Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”,Tipografia AŞM, Chişinău, 2008, р. 425-430.
87. HOLODOVA V., VELIKSAR S., VOLCOV C., CUZNEŢOV V. Проблемы и перспективы фиторемедиации: фитоэкстракция солей меди. Матер. конф. общества физиологов России, 2008, Екатеринбург, Россия, с. 115-119.
88. JACOTĂ A. Biodiversitatea genetică – baza securităţii alimentare. În:„Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”, Tipografia AŞM, Chişinău, 26-27 iunie 2008,p.11-16.
89. JACOTĂ  A., ANDRIEŞ  A. Cultura in vitro a speciei medicinale Silybum marianum L. În:“Probleme  actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor “, Tipografia Centrală, Chişinău 2008 p. 364-371.
90. JACOTĂ  A. Controlul genetic şi molecular al rezistenţei plantelor la temperaturi extremale. În: “Probleme  actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor “. Tipografia Centrală, Chişinău 2008. p.91-99
91. LEVIŢCA I., TUMANOVA L.,RATUŞNEAC IA. Генетическая  нестабильность  фертильных асимметричных соматических гибридов  Lycopersicon esculentum Mill. + L. peruvianum var. dentatum Dun. Тезисы докладов IX Конференции «Биология клеток растений in vitro и биотехнология» Москва, 2008.
92. LISNIC, S. Efectul Ni asupra conţinutului de acizi aminici liberi, monozaharide şi zaharoză în apoplast şi limbul frunzei sfeclei de zahăr în dependenţă de stresul hidric temporar. În: „Problemele actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală,  Chişinău 2008, p.377-380.
93. LISNIC  S., TOMA S. Efectul sulfaţilor în reducerea nitraţilor şi fitoextragerii metalelor grele la sfecla de zahăr şi soia la poluarea solului cu metale grele. În:“Agrobiodiversitatea  vegetală  în Republica Moldova: evaluarea, conservarea   şi utilizarea”. Tipografia Centrală, Chişinău, 2008. p. 360–364.
94. LISNIC S., CHINTEA P., COREŢCAIA IU. Влияние томатозида на активность нитраредуктазы листьев, содержание моносахаридов,  сахарозы и продуктивность сахарной свёклы. “Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур.  Традиции и перспективы”. 1-я Межд. научно-практ. конф., 2008, Москва, т. 2,  с. 152 -153.
95. LUNGA I., CHINTEA P., ŞVEŢ S., FAVEL A. Антропозоинная активность стероидных гликозидов из семян Hyoscyamus niger L. În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală ,Chişinău 2008, p.381-383.
96. LUPAŞCU G., SAŞCO  E., GAVZER  S.  Utilizarea  metodelor  fiziologice  şi  statistice  de  testare  a rezistenţei genotipurilor  de  grâu  la  unii  factorii  biotici. În:”Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”. Tipografia AŞM , Chişinău  2008,  p. 377-382.
97. LUPAŞCU G., ROTARU L.,  GAVZER  S., MIHNEA N. Особенности   взаимодействия  генотипов  томата  с   видами  рода  Fusarium  в  различных  температурных условиях. Проблемы биоэкологи и пути их решения. Мат.межд.научн.конф., Саранск, 2008, c.249-250.
98. LUPAŞCU G., MERENIUC GH., BOINCEAN B., BUGACIIUC M.Видовой  состав  возбудителей  корневых  гнилей  пшеницы, выращенной  на  разных  агротехнических  фонах Проблемы биоэкологи и пути их решения. Мат. межд. научн. конф., Саранск, 2008, c.403-404.                                                                                                                                            
99. LUPAŞCU G., ROTARU L., MIHNEA N. Генетические  эффекты,  участвующие  в  реакции  томата  на грибы  рода  Fusarium  Link. Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур (Традиции и перспективы). I Межд.науч.-практич. конф. (4-6 августа 2008 года), Москва,  2008, том 2, c.160-162.
100. LUPAŞCU, G., ROTARU, L., MIHNEA, N., GAVZER S. Oportunităţi  de  screening  al  rezistenţei  genotipurilor   de  tomate  la  fuzarioza  radiculară. În:”Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”.Tipografia Centrală Chişinău, 2008, p.105-110.
101. LUPAŞCU, G., GAVZER, S., SAŞCO, E. Analiza  scanării  multiple  a  genotipurilor  perspective  de  grâu  comun. În:” Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală, Chişinău, 2008, p.100-104.
102. MACOVEI M., CRAVCENCO A. Возможность выявления генетического разнообразия по признакам мужского гаметофита томатов на устойчивость  к экологическим стрессам. În:“Probleme  actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor “ , Tipografia Centrală, Chişinău, 2008. c. 111 – 117.
103. MACOVEI M., CRAVCENCO A. Изменчивость признаков мужского гаметофита у генотипов томата на фоне пониженной температуры. Agrobiodiversitatea  vegetală în Republica Moldova:evaluarea, conservarea şi utilizarea”,Tipografia AŞM Chişinău 2008. p.290 – 294.
104. MACOVEI M., GRATI M., CRAVCENCO A., MIHNEA N.Исследование признаков устойчивости к повышенной температуре у томата.   Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы.  1 Международная научно-практическая конференция, Москва, 2008. том 1. с.336-339.
105. MACOVEI M. Эффективность использования прогретой пыльцы при селекции томата Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур 1 Международная научно-практическая конференция   Мат. докладов, сообщений. Москва. 2008 Т.1. с. 167 – 169.
106. MACOVEI M., CRAVCENCO A. Анализ гибридов F2 томата по признакам мужского гаметофита и отбор лучших рекомбинантов. Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур.1 Международная научно-практическая конференция. Москва. 2008. (4-6 августа  2008 года) Мат. докладов, сообщений. Т.2. с. 171 – 174.
107. MALII A., BUDAC A., ROMANOVA I. Influenţa tratârii seminţelor de soia (GLYCINE MAX L.) cu raze gamma asupra caracterelor valoroase la plantele M1.  În: ”Рroblemele actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală Chişinău, 2008, p.118-121.
108. MAŞCENCO A., CHINTEA  P., FLOREA  V. Veronica chamaedrys l. – o sursă nouă de obţinere a substanţelor biologic active de natură steroidică. În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia Centrală, Chişinău 2008, p.384-387
109. MARINESCU M., BUJOREANU N., COLESNICOV L. Modificarea structurii anatomice la fructele de măr în perioada postrecoltară..În „Agricultura modernă – realizări şi perspective” dedicat aniv.  a 75 ani ai UASM, Chişinău, 2008, vol.16: Horticultura, viticultura, silvicultura şi protecţia plantelor, p.133-135
110. MAŞCENCO N., CHINTEA P., BALAŞOVA N., BALAŞOVA I., BESPALCO L., COZARI E., PÂŞNAIA O., FIODOROVA M., SCUTELNIC R. Влияние некоторых стероидных гликозидов на семенную продуктивность перца сладкого. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p.388-391.
111. MAŞCENCO N., CHINTEA P., BESPALCO L., COZARI E., PÂŞNAIA O., BALAŞOVA N., BALAŞOVA I. Повышение семенной продуктивности овощных культур с помощью стероидных гликозидов молдстима и тригонелозида на примере перца сладкого. I Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур», 4-6 августа 2008, Москва, Том 1, стр. 340-343
112. MAŞCOVŢEVA S., BOTNARENCO P., BUTNARAŞ V., COTELEA L. Soi timpuriu de Lavandiula angustifolia Mill. În: Agrobiodiversitatea vegetală în R. Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Edit. Tipograf. AŞM, Chişinau,2008, p.295-298.
113. MASLOBROD S., ROMANOVA I. Биозомерия проростков как параметр оценки ближней и дальней связи в системе прорастающих семян кукурузы.  Мат.XVIII межд. симп. “Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье”. Симферополь,  13 – 21 сентября  2008, с.466 – 479.
114. MASLOBROD S., BURŢEVA S., NAMOLOVAN L., POSTOLATII O. Физиолого-генетическое состояние проростков тритикале при сочетанном воздействии радиации и экзометаболитов стрептомицетов. Мат. XVIII межд. симп. “Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье”. Симферополь,  13 – 21 cентября 2008, с.486 – 487.
115. MASLOBROD S., BURŢEVA S., NAMOLOVAN L., POSTOLATII O., STEPANOVA L. Влияние стрептомицетов различных типов почв Молдовы на прорастание семян тритикале. În: “Agrobiodiversitatea vegetală în Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”,  Chişinău, 2008.
116. MASLOBROD S. Реакция генотипа на проявление эффекта дальней связи в системе прорастающих семян кукурузы. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorarii plantelor”, Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p. 391-398
117. MIŞCENCO A., GANEA A., TRETIACOVA S. Маточные и лесосеменные плантации ореха грецкого в Яргаринском лесхозе Молдовы. Материалы XVII Международного симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье». Симферополь, 2008, с. 277-281.
118. MIŞCENCO A., GANEA A., TRETIACOVA S. Характеристика сортов фундука, произрастающих на маточных плантациях в Яргаринскои лесхозе Молдовы. Материалы XVII Международного симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция. Охрана природы. Эниология. Экология и здоровье». Симферополь, 2008, с. 371-373.
119. MĂRÎI L., CHIRIAC GH., BUJOREANU V. Utilizarea speciilor spontane de tomate şi a infecţiei virale în mărirea diversităţii în populaţiile segregante după caractere valoroase. În: „Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”, Tipografia centrală, Chişinău, 2008. p.225-232.
120. MĂRÎI L., BUJOREANU V. Роль вирусной инфекции в индукции изменчивости признаков масса и форма плода в популяциях внутри- и межвидовых гибридов томата. Mатериалы Международной научно-методической конференции «Интродукция нетрадиционных и редких растений», Мичуринск, 2008, T 2, cтр 255-258.
121. MĂRÎI L., BUJOREANU V. Evaluarea manifestării unor caractere cantitative la formele de tomate în funcţie de generaţie şi anul cultivării. În: “Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării”, Tipografia centrală, Chişinău,  2008. p. 121-127
122. MĂRÎI L. Utilizarea unor procedee neconvenţionale în inducerea  variabilităţii caracterelor valoroase la tomate. În: “Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării”, Tipografia centrală, Chişinău,  2008. p. 127-133
123. MERENIUC L., BALAUR N., Analiza comparativă a mezostructurii aparatului fotosintetic a plantelor cerealiere în dependenţă de nivele de  productivitate, condiţiile de creştere şi numărul de cromozomi. În: Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor. Tipografia centrală, Chişinău ,  2008, p.398-403.
124. MIHNEA N., GRATI M., JACOTĂ A., IVANCHIV O.Характер проявления доминантности и гетерозисного эффекта у гибридов F1 по скороспелости и продуктивности. Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы.  1Международная научно-практическая конференция, Том 1. ст.202-206.
125. MIHNEA N., GANEA A., GRATI M., IVANCHIV O.Изучение коллекции культурного томата по основным хозяйственно ценным признакам. Проблемы биоэкологи и пути их решения (Второе Ржавитинские чтение), Материалы международной научной конференции. Саранск, 15-18 мая 2008 г., ст.406-407.
126. MIHNEA N. Variabilitatea fenotipică a caracterelor valoroase ale fructului de tomate. Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor. Tipografia centrală, Chişinău 2008, p.567-573.
127. MOTOC Rozalia Magda, NICULESCU Ana-Maria, BARBACAR N., POPESCU Florentina Carmen,  TOMA N. and GHETEA Gabriela Ligia. Genetic characterization  of some romanian grapevine cultivars, based  on microsatellitic loci. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Tipografia centrală, Chişinău, 2008. p.137-142
128. MORARU C., IGNATOVA Z, CUZNEŢOVA I, OLOIER  T. Expresia proprietăţilor  unor genotipuri ale grâului comun de toamnă (T. aestivum L.) în condiţiile secetelor extremale în Moldova. În: «Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor», Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p.133-137.
129. MUSTEAŢĂ G.,  BRÂNZILĂ I., ROŞCA N., BARANOVA N., JELEZNEAC T. Procedee de regenerare a plantaţiilor de lavandă. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Edit. Tipograf. ASM. Chişinău, 2008, p. 244-251  
130. MUSTEAŢĂ G., BRÂNZILĂ I., ROŞCA N., BARANOVA N., VORNICU Z. Surse genetice valoroase de mentă. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Edit.Tipografia ASM. Chişinău, 2008, p. 283-289  
131. MUSTEAŢĂ G., ROŞCA N., BARANOVA N. Influenţa gradului de îmburuienire asupra producţiei la mărar (Anethum graveolens L.). În: Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorări plantelor: Edit. Î.S.F.E.-P. ”Tipografia Centrală”,Chişinău, 2008, p .403-409  
132. MUSTEAŢĂ G., ROŞCA N., BRÂNZILĂ I., BARANOVA N. Studiu privind epoca de semănat şi erbicidarea semănăturilor de fenicul (Foeniculum vulgare Mill). Agronomie şi ecolоgie. Lucrări ştiinţifice. Vol.20. Centru ED.UASM, Chişinău, 2008, p. 95-99  
133. MUSTEAŢĂ G., MIHĂILUŢĂ O. Controlul buruienilor prin erbicidare în plantaţiile de isop pe rod Agronomie şi ecolоgie. Lucrări ştiinţifice. Vol.20. Centru ED.UASM, Chişinău, 2008, p. 108-110.  
134. MUSTEAŢĂ G., ROŞCA N., BARANOVA N, MIHĂILUŢĂ O.  Методы создания противоэрозионных посадок иссопа лекарствннного. Проблемы биоэкологии и пути их решения (II Ржавитинские чтения): Международная научная конференция. Изд. Мордовского Университета, Саранск. 2008 с.412-413.
135. MUSTEAŢĂ G., BRÂNZILĂ I., ROŞCA N., BARANOVA N., VORNICU Z. О полевой культуре пассифлоры (Passiflora incarnata L.) в условиях Молдовы. Интродукция нетрадиционных и редких растений: VIII Международная научно-практическая конференция. Мичуринск Наукоград Р.Ф., с.79-81.
136. MUSTEAŢĂ G., ROŞCA N., BARANOVA N. Перспективные сорта и формы мят для промышленной культуры в Молдове. Интродукция нетрадиционных и редких растений:VIII Международная научно-практическая конференция. Мичуринск. Наукоград Р.Ф.
137. OLOERU T. Caracteristica electro-fiziologică a ţesuturilor plantelor grâului comun de toamnă. În: «Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor», Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p. 410-414            
138. PAŞA L., DEAGHILEVA A., MITIN V., TUMANOVA L. Studierea răspîndirii elementelor transpozabile FAR1 în unele genomuri vegetale. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Tipografia centrală Chişinău, 2008. p. 159-162.
139. PETRACHI L. Variabilitatea caracterelor cantitative induse de radiaţia gamma la Anghinaria ( Cynara Scolymus). În: “Probleme  actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor “, Tipografia centrală, Chişinău 2008.p.166-171.
140. PÂNTEA M., BUJOREANU N., HAREA I., BEJAN N. Intensitatea proceselor morfogenetice în perioada vară – toamnă la cais şi piersic sub influenţa SBA şi microelementelor.  În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Chişinău, Tipogr. Centrală, 2008. P.414-418
141. POLICSINOVA V., CHINTEA P., Влияние стеродных гликозидов и системных фунгицидов на основе стробилуринов на болезнеустойчивость и продуктивность томата.  În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia centrală, 2008, Chişinău, p.419-424.
142. POPOVICI A., NEGRU P., ŞIŞCANU GH. Particularităţile metabolismului compuşilor fosforici la viţa de vie în funcţie de vigoarea de creştere, perioada de vegetaţie, rezistenţa la secetă şi ger a plantelor. În: Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor. Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p.  424 – 429.
143. ROMANCIUC G, CIORCHINĂ N. Particularităţile regenerării unor specii ale genului Actinidia. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Tipografia AŞM, Chişinau, 2008, p. 266-274.
144. ROMANCIUC G. Particularităţile potenţialului morfogenetic a speciei Actinidia chinensis în condiţii in vitro. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p. 429-435.
145. ROMANCIUC G. Particularităţile procesului de calusogeneză la specia Actinidia chinensis. În: „Problemele actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorârii plantelor”, Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p. 435-442.
146. ROMANCIUC G,  CIUBOTARU A. Stabilirea metodologiei de microînmulţire a speciei Actinidia chinensis, Lucrări ştiinţifice ale Universităţii Agrare din Moldova, vol.16. Horticultură , Viticultură,  Silvicultură  şi Protecţia plantelor. Chişinău, 2008, p. 124-129.
147. ROMANCIUC G. Managimentul datelor de coservare a resurselor vegetale. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Tipografia AŞM, Chişinau, 2008, p. 309-312.
148. ROMANCIUC G. Optimizarea mediilor de cultură pentru inducerea calusogenezei şi regenerarea plantelor la Actinidia chinensis Planch. Lucrări ştiinţifice ale Universităţii Agrare din Moldova, vol.16. Horticultură , Viticultură,  Silvicultură  şi Protecţia plantelor. Chişinău, 2008, p.129-132
149. ROŞCA N.,  MUSTEAŢĂ G., BARANOVA N., TIMCIUC C., JELEZNEAC T.,  VORNICU, Z. Analiza recoltei la fenicul (Foeniculum vulgare Mill.). În: Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorări plantelor. Edit. Î.S.F.E.-P.”Tipografia Centrală”, Chişinău, 2008, p.590-595  
150. ROTARU S., BUIUCLI P.  Ereditarea pubescenţei spicului la grâul durum de toamnă. În:   „Probleme  actuale  ale geneticii,  fiziologiei   şi ameliorării   plantelor”, Tipografia centrală, Chişinău, 2008,  p.189 – 191.
151. ROTARU V, GOJINEŢCHI O. Evidenţierea modificărilor în conţinutul formelor de azot la genotipurile de soia în dependenţa de factorii abiotici. În: “Agrobiodiversitatea  vegetală  în Republica Moldova: Evaluarea, conservarea   şi utilizarea”, Tipografia AŞM, Chişinău, 2008. p. 383–387.
152. ROTARU V, GOJINEŢCHI O. Influenţa fosforului şi fierului asupra dezvoltării nodozităţilor şi conţinutului de ureide în frunzele plantelor de soia. În: „Problemele actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”.Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p.451-455.
153. ROTARU L., LUPAŞCU G., MIHNEA N. Генетические  эффекты,  контролирующие  некоторые  количественные  признаки  томата. Современные тенден-ции в селекции и семеноводстве овощных культур (Традиции и перспективы).  I  Межд.науч.-практич. конф. (4-6 августа 2008 года), Москва,  2008, том 2, с. 253-255.
154. ROTARU L. Изучение  наследуемости  фузариозоустойчивости  и  продуктивности  томата  в  условиях  абиотического  стресса. Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур (Традиции и перспективы). I Межд.науч.-практич. конф. (4-6 августа 2008 года),  Москва,  2008, том 2, с. 249-251.
155. ROTARU L. Rolul  epistaziilor  în  controlul  genetic  al  rezistenţei tomatelor  la  Fusarium  oxysporum  var. orthoceras. În: Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor. Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p.183-188.
156. ROTARENCO V., DICU G., SARMANIUC M. Unele aspecte ale inducerii haploide la porumb. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p. 171-174.
157. ROTARENCO V., MIHAILOV M., DICU G. Использование гаплоидных растений для создания высокоурожайных популяций кукурузы. În: „ Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p. 174-178.
158. ROTINBERG P., IUREA D., COSMIN M., CHINTEA P., COTENCO E. Qualitative pharmacological evaluation of capsicoside as cytostatic agents. În: „Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”.Tipografia AŞM, Chişinău, 2008,  p.388-395.
159. RUSU M., ŞIŞCANU GH., BALMUŞ GH., GUŞCAN I., ŞVEŢ S. Influenţa preparatului Melangozidă asupra activităţii regulatorilor endogeni de creştere în diferite organe ale plantelor de măr. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: Evaluarea, Conservarea şi Utilizarea. Tipografia AŞM, Chişinău, 2008, p. 403 – 406.
160. RUSU M., BALMUŞ Gh., CHINTEA P., GUŞCAN I. Некоторые аспекты использования регуляторов роста в технологии возделывания томата. I Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур», 4-6 августа 2008, Москва, Том 2, стр. 266-268.
161. RUSU M., ŞIŞCANU GH., BALMUŞ GH., CHINTEA P. Некоторые аспекты влияния мелангозида на рост, развитие и продуктивность яблони. Материалы Международной научной конференции «Проблемы биоэкологоии и пути их решения», 15-18 мая 2008, Саранск, стр. 418-419.
162. SAŞCO E. Studiu genetic al rezistenţei grâului comun de toamnă la putregaiul de rădăcină. În: Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor. Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p.197-203.    
163. SALTANOVICI T., CRAVCENCO A., BEJENARI V. Оценка изменчивости признаков мужского гаметофита томатов на фоне осмотического стресса. În:  Agrobiodiversitatea  vegetală în Republica Moldova: evaluare, conservare şi utilizare, Tipografia AŞM, Chişinău 2008. c.  298 – 302.
164. SALTANOVICI T., CRAVCENCO A., BEJENARI V. Вариабельность признаков пыльцы томатов в условиях повышенной температуры и осмотического стресса. Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур.1Международная научно-практическая конференция   Мат. докладов, сообщений.Т.2. с. 269 – 272.
165. SALTANOVICI T., CRAVCENCO A., BEJENARI V. Оценка устойчивости мужского гаметофита томата к засухе и засолению. În: “Probleme  actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor “, Tipografia centrală, Chişinău, 2008.c. 192 – 197.
166. SÎROMEATNICOV I, JACOTĂ A., COTENCO E. Studiul rezistenţei tomatelor obţinute in vitro. În: Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor. Tipografia centrală, Chişinău, 2008,   p.204-208
167. SÎROMEATNICOV I, JACOTĂ A., COTENCO E. Biodiversitatea genetică în investigaţiile caracterului de rezistenţă la tomate, utilizate in vitro. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Tipografia AŞM, Chişinău, 2008. p. 275-282
168. SÎROMEATNICOV I, JACOTĂ A., COTENCO E., ŞVEŢ Ş., CHINTEA P. Реакция генотипов томатов на воздействие новых стероидных  гликозидов. Международная научно-практическая конференция, «Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур. Традиции и перспективы». Москва. 2008,  4-6 августа.  Том 2, стр. 308-311
169. SÎROMEATNICOV I, JACOTĂ A. Influenţa temperaturilor joase pozitive in vitro asupra unor caractere cantitative la hibrizii distanţi de tomate F2-F4. În: Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor.Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p.209-212
170. SMEREA S. Variabilitatea somaclonală şi indusă de infecţia virală la cartof.  În:„Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p.213-218.
171. ŞIŞCANU GH., TITOVA N., ISAC R. Acţiunea bioregulatorului capsicozid asupra creşterii plantelor de cais în condiţii de secetă. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor” Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p. 459 – 462.
172. ŞIŞCANU GH., RALEA T. Impactul şocului termic asupra fluorescenţei clorofilei frunzelor de cais. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p. 463 – 469.
173. ŞIŞCANU GH., CECAN A., BALMUŞ GH. Impactul activităţii enzimatice  în procesele creşterii vegetative şi inducţiei florale la pomii de măr. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea, Tipografia AŞM, Chişinău, 2008, p. 407 – 410.
174. ŞIŞCANU Gh., TITOVA N., CHINTEA P., ŞVEŢ S. Действие природных стероидных гликозидов на пигментный фонд растений абрикоса. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Tipografia AŞM, Chişinău, 2008, 431 – 437.
175. ŞIŞCANU Gh., TITOVA N., CHINTEA P., Действие стероидного гликозида капсикозида на рост и развитие растений абрикоса. Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Интродукция нетрадиционных и редких растений», 8-12 июня 2008, Мичуринск-наукоград, Том 1, стр. 26-27.
176. ŞIŞCANU Gh., TITOVA N., Стероидные гликозиды как регуляторы фотосинтеза сеянцев плодовых растений. Lucrări ştinţifice, vol. 16, Chişinău, 2008,  p. 30 – 33.
177. ŞTEFÎRŢĂ A, POJOGA V, BRÎNZĂ L, MELENCIUC M, BUCEACEAIA S., ALUCHI N. Utilizarea metodelor fiziologice de testare a toleranţei plantelor de soia la condiţiile  nefavorabile din timpul vegetaţiei. În: „Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”, Mater. Simp. Naţional,  2008, p. 370-376.
178. ŞUCANOV V., CHINTEA P. Изменение содержания и активности белковых веществ под влиянием стероидных гликозидов. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”.Tipografia centrală, Chişinău, 2008, p.472-478.
179. TIMCIUC C., JELEZNEAC T.,  VORNICU Z., MUSTAŢĂ G., BOTNARENCO P. Concret şi ulei volatil obţinute din trandafir (Rosa damascena L.). În: Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorări plantelor: Edit. Î.S.F.E.-P. ”Tipografia Centrală”, Chişinău, 2008, p. 478-482.  
180. TOMA S., ANDRONIC L., ROŞCA A. Diminuarea  consecinţelor calamităţilor naturale asupra plantelor de cultură. În: „Soluţii pentru managementul riscurilor în agricultură: cercetare, dezvoltare tehnologică, asigurare”, Chişinău, 2008, p.69-83.
181. TOMA Z., CEBAN A., BABIŢCHII A. Фенолоксидаза и однородность семян злаковых культур.În:  Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Tipografia AŞM, Chişinau, 2008, с. 418-424.
182. TUMANOVA L., MITIN V., GODOROJA N., BOTNARIUC N. Выявление Gardnerella vaginalis  при заболеваниях молочной железы. În: „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”, Tipografia centrală,  Chişinău, 2008. p. 242-247.
183. TRITIACOVA S., GANEA A., MIŞCENCO A. Исследование посевных качеств семян ореха грецкого (Juglans regia L.) в Молдове. În: Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Tipografia AŞM, Chişinau, 2008, с. 453-458.
184. IUREA D., MUNTEANU N., ISTRATI N., COTENCO E., CHINTEA P. Studii asupra conţinutului de pigmenţi la diferite soiuri de măr tratate cu Ecostim. În: „Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”, Tipografia AŞM, Chişinău,  2008, p. 355-359.
185. ŢARANU L., JACOTĂ A., GANEA A. Наследование урожайности и составляющих ее компонентов у гибридов F1, гетерозиготных по генам rin, nor и alc. În: „Problemele actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorârii plantelor”, Tipografia centrală, Chişinău, 2008,  с. 218-224.
186. ŢARANU L. Исследование солеустойчивости мутантных генов томата в гомо- и гетерозиготном состоянии на стадии прорастания семян. În: „Problemele actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorârii plantelor”, Topografia centrală, Chişinău, 2008,  с. 224-229.
187. VELIKSAR S.G, TOMA S.I. Acumularea metalelor grele de către diferite specii de plante în condiţii de exces de cupru. În: „Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”, Tipografia AŞM, Chişinău,  2008, p. 324-330.
188. VELIKSAR S, TOMA S, TUDORACHE, GH, DAVID T. The effect of Fe and Ni on the resistance and productivity of vine.  În: „Horticultura – ştiinţă, calitate, diversitatea şi armonie”,  Simp. Intern., mai 2008, Iaşi, România, p 31-36.
189. VELIKSAR S, TOMA S, TUDORACHE, GH, DAVID T. The impact of trace elements on the productivity and resistance of vine. În: Realizări inovative în domeniul viti vinicol. Ediţia specială a Conferinţei consacrate comemorării m.c. AŞM  Petru Ungurean (1894-1975), 2008, Chişinău, p. 140-145.
190. VELIKSAR S, TOMA S, TUDORACHE GH, DAVID T, KREIDMAN J. Efficiency of the foliar treatment of Vitis vinifera L. by a complex of trace elements. În: „Problemele actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Chişinău, Moldova, 2008, p. 482-487.
191. VELIKSAR S, TOMA S, TUDORACHE, GH, BRATCO D. Роль комплекса микроэлементов в реализации потенциальной устойчивости винограда к низким температурам. În: Realizări inovative în domeniul viti vinicol. Ediţia specială a Conferinţei consacrate comemorării m.c. AŞM Petru Ungurean (1894-1975), Chişinău, 2008, p. 92-93.
192. VEVERIŢĂ E., GANEA A., BUIUCLI P. Sinteza unui nou material iniţial de triticale hexaploide în baza utilizării formelor noi din Centrul de Resurse Genetice Vegetale al I.G.F.P al AŞM. Mat.simp.naţional „Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea”, Chişinău, 26-27 iunie 2008, p.316 -322.
193. VEVERIŢĂ E., LEATAMBORG S., BUIUCLI P., GORE A. Obţinerea şi evaluarea formelor noi de triticale în etapele iniţiale ale procesului de ameliorare.  Mat.conf. naţionale  cu participare Internaţională   „Problemele actuale  ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”,  Chişinău, p. 618-623.
194. VEVERIŢĂ E., BUIUCLI P., CHIRTOACĂ I., ROTARU S., GORE A. Crearea şi evaluarea soiurilor noi de triticale cu bob sticlos. Univesitatea  Agrară  de  Stat  din  Moldova  la 75  ani.   Lucrări  ştiinţifice Agronomie  şi  ecologie,  Chişinău,  21 octombrie   2008, vol.20,   p.61-64.
195. VORNICU Z., JELEZNEAC T., TIMCIUC C. Metode de cercetare şi testare a culturilor aromatice şi medicinale. Agrobiodiversitatea vegetală în Republica Moldova: evaluarea, conservarea şi utilizarea. Edit. Tipografia ASM. Chişinău, 2008, p. 459-463.  
196. ZAMORZAEVA I. Подбор кандидатных генов и условий анализа для молекулярной    характеристики объекта  Drosophila melanogaster . Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor”. Chişinău, 2008. p.247-25

Teze la conferinţe, simpozioane
1. BAUM C., EICHLER – LÖBERMAN B., HRYNKIEWICZ K., RUPPEL S., CAUŞ, M., KREY T. Effects of plant growth promoting rhizobacteria on mycorrhiza formation of Zea mays and Phacelia tanacetifolia. În: Book of Abstracts and Program: Plant- microbial interaction (PMI) 2008, 2-6 July, Krakow (PL), 2008., p. 55.
2. CORETCHI, L., CORNESCU, A. and GHEORGHITA, N. Some aspects of genetic control of soybean reaction to Fusarium infection.  9th International Congress of Plant Pathology (ICPP 2008) Healthy and safe food for everybody, Torino, Italy, august 24-29, 2008.
3. CORETCHI, L.,VEVERITA, E., BUDAC, A.,  CORNESCU, A., ROMANOVA, I. Creation of mutant soybean populations tolerant to biotic stres FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants, Vienna, Austria, Abstracts, p.170, 12-15 August 2008,  IAEA-CN p.167-242.
4. LUPAŞCU, G.,  SAŞCO, E.,  LUPAŞCU, T.,  GAVZER, S. The procedure of soya seeds treatment before the seeding. Catalogue  6th International exhibition. Inventions „New Techniques and products” (16th-19th October 2008, Su Zhou), China, p. 106.
5. MARCENCO A., Caracteristica preventivă a glicozidelor steroidice din speciile Veronica L. Intern. Conference of young researchers. Chişinău, 2008, p. 44.
6. MIHNEA, N. Assessment of tomato samples,carriers of the u gene, using a complex of valuable aharacters. IVth Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes Plovdiv (Bulgaria) from 9 to 12 September 2008.p.
7. SHVETS, S., KINTIA, P., LUNGA, I., BASSARELLO, C., PIACENTE, S., PIZZA, C. Steroidal saponins from the roots of Solanum melongena.  Structure of somelangoside F. Book of abstracts. 7th Joint Meeting of GA, AFERP, ASP, PSE & SIF. August 3-8, 2008, Athens, Greece, p.29
8. ROTARENCO V. Diploid apomixes during haploid induction in maize 50th Maize Genetics Conference USA. 2008, p. 131.
9. ROTARENCO V., DICU G. Some aspects of haploid induction in maize 50th Maize Genetics Conference USA. 2008, p. 131.