• Română
 • English

Conferința științifico-practică ”Ecologia, bolile și sănătatea albinelor”

Protejarea albinelor - Ecologia, bolile și sănătatea albinelor”, aflate la cea de-a doua ediție.

Simpozionul Științific Internațional „BIOTEHNOLOGII AVANSATE – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE” (ediţia a V-a)

La 21-22 octombrie anul curent Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a realizat Simpozionul ştiinţific internațional

Laboratorul Fitofarmacie și Ecotoxicologie

Șef de laborator:

NASTAS Tudor, dr. habilitat, conf. cercetător, cercetător științific principal

Potențialul științific:

Activează 15 cercetători științifici, dintre care doctori habilitați-1, doctori în știință-4, cercetători științifici-1, cercetători științifici stagiari-5, specialist coordonator-1, entomologi-2, tehnician-1.

Laboratorul „Fitofarmacie și ecotoxicologie” a fost fondat în anul 2004. În componenţa laboratorului actualmente activează următorul personal:

1    NASTAS Tudor, Dr. habilitat, Şef de laborator
2    GAVRILIŢA Lidia, Doctor Cercetător științific coordonator
3    BRADOVSCHII Victor, Doctor Cercetător științific coordonator
4    GLADCAIA Alla, Doctor Cercetător științific superior
5    VITION Pantelei, Docto Cercetător științific superior
6    BRADOVSCAIA Natalia, Cercetător științific
7    RUSU Iuliana, Cercetător științific stagiar
8    GRIGOR Corina, Cercetător științific stagiar
9    GHELETIUC Olesea, Cercetător științific stagiar
10    REVENCO Marina, Concediu de maternitate Cercetător științific stagiar
11    ZAVATIN Maria, Concediu de maternitate Cercetător științific stagiar
12    NIȚĂ Uliana, Specialist coordonator
13    MARDARI Maria, Entomolog
14    BUZATU Anna, Entomolog
15    BUTUCEL Marina, Tehnician

Direcția științifică

 • - Cercetări asupra comportamentului speciilor de fitofagi și entomofagi și monitorizarea lor în dinamică sezonieră;
 • - Cercetarea căilor alternative de reglare a organismelor nocive, bazate pe aplicarea substanţelor biologic active (feromoni sexuali și extracte vegetale) şi a entomofagilor;
 • - Aprecierea rolului substanţelor biologic active şi a entomofagilor  în reglarea densităţii populaţiilor de fitofagi și a organismelor fitopatogene;
 • - Estimarea activităţii biologice, a selectivităţii substanţelor biologic active, şi a entomofagilor;
 • - Elaborarea metodelor de apreciere a eficacităţii preparatelor pe bază de substanţe biologic active şi a entomofagilor şi aprecierea locului în sistemele integrate de protecţie a plantelor;
 • - Evaluarea consecințelor în agrocenozele aflate în faza de trecere la sisteme noi de protecţie cu preponderenţă bazate pe substanţe biologic active şi agenţi biologici.

Competențe științifice

Direcțiile de bază a investigațiilor sunt focusate pe elaborarea unor elemente metodologice de monitorizare a speciilor de insecte dăunătoare prin aplicarea capcanelor feromonale și a celor cu lumină; Pe investigații de apreciere a comportamentului diurn și sezonier a speciilor fitofage; Pe aprecierea gradului de fertilitate a dăunătorilor în dinamică sezonieră și generații;  Pe elaborarea noilor metode biologice (sterilizare, captarea în masă a masculilor, dezorientare) în combaterea dăunătorilor;

O altă direcție importantă de investigare se referă la elaborarea procedeelor metodologice de extragere a substanțelor biologic active din diferite specii de plante; Pe aplicarea substanțelor biologic active de proveniență vegetală în combaterea agenților fitopatogeni;

O direcție importantă de investigare se referă la monitorizarea speciilor insectelor benefice și aprecierea comportamentului speciilor de entomofagi; Pe elaborarea procedeelor metodologice de înmulțire în masă a gazdelor de laborator și a entomofagilor;  Pe elaborarea elementelor metodologice de aplicare a entomofagilor în combaterea speciilor de fitofagi;

Pe monitorizarea entomofagilor naturali, evidențierea speciilor edificatoare, și aprecierea efectului biologic a lor asupra reducerii densității populațiilor de dăunători;

Pe aprecierea locului metodelor biologice elaborate în sistemele de protecție integrată a culturilor agricole.

Rezultate relevante

S-a demonstrat, că adăugarea componentului tocoferol în compoziția feromonului standard a buhei Heliothis armigera influenţiază semnificativ asupra majorării perioadei de atractivitate a masculilor de circa 2 ori faţă de compoziţia standard și deține proprietăți sinergiste. Reevaluarea particularităților etologice a dăunătorilor Heliothis armigera și Agrotis segetum în condițiile schimbării climei a demonstrat, că pe teritoriul Republicii Moldova are loc o extindere a termenilor de startare a zborului cu circa 15 zile și a generației trei – cu 30 zile. Factorul dat se extinde corespunzător asupra nocivității și agresivității populaţiilor dăunătorilor Heliothis armigera, Agrotis segetum – dezvoltarea a trei generații pe sezon, și a moliei Ostrinia nubilalis – două generații. S-a constatat, că corelația sexuală a speciei Heliothis armigera (0,8♂:1,2♀) se deosebește de cea a speciei Agrotis segetum (1,3♂:0,8♀). S-a demonstrat, că speciile Heliothis armigera și Agrotis segetum sunt poligame și pot întreține până la 6 acte de acuplare. Potențialul reproductiv se află în dependenţă de consecutivitatea generaţiilor. A fost demonstrat, că aplicarea metodei de captare în masă a masculilor speciilor Heliothis armigera și Agrotis segetum a influențat asupra reduceri cu circa 50% față de martor a numărului de ouă depuse pe plantele de soia și porumb zaharat. S-a constatat, că monitorizarea în dinamică sezonieră a stadiilor imago și ou a buhelor Heliothis armigera și Agrotis segetum şi fixarea rezultatelor pe hărţile digitale permit aprecierea zonelor  de repartizare spaţială şi apariţia focarelor în dependență de fazele fenologice a culturilor de soia și porumb zaharat. Au fost modificate procedeele metodologice de lansare a entomofagilor Trichogramma și Bracon datorită cărora au fost parazitate 52% ouă şi 56% din larvele dăunătorilor. A fost demonstrat, că compoziția mixtă din frunzele și rădăcinile de rubară manifestă proprietăți stimulatoare asupra germinării semințelor, și dețin proprietăți fungicide asupra fitopatogenilor Fusarium. S-a constatat, că grupele entomomagilor naturali (Chrysopa carnea, Сoccinella septempunctata, Adonia varigata, Harmonia axyridis, Epistrophe balteata) pot ţine sub control dezvoltarea populațiilor de dăunători din fam. Aphididae la culturile de soia și porumb zaharat. Eficiența lor, pe fonul aplicării agenților biologici în calitate de mujloace de protecție, se află în limitele a circa 65% de diminuare a densității populațiilor de dăunători din familia Aphidoidea. A fost demonstrat, că aplicarea metodei de captare şi sterilizare a masculilor complexului de buhe  reduce numărul ouălor depuse cu 50%, efectuării a 5 lansări a entomofagului Trichogramma duce la parazitarea 52% din ouăle complexului de buhe, iar 7 lansări a Bracon duce la parazitarea 56% din larve. Datorită elaborării unor noi elemente metodologice şi tehnologice de aplicare în lanţ consecutiv al agenților biologici s-a demonstrat, că atacul plantelor de soia și porumb s-a redus până la 2%, comparativ cu 31% în martor.

Aspecte inovative

Aspectul inovativ este confirmat prin 3 brevete de invenție:

1.    GORBAN, V., GAVRILIŢA L., Brevet de invenţie. Mod de înmulţire a moliei cerealelor. MD. № 665, 30.05.2014.
2.    GAVRILIŢA, L.; GORBAN, V.; NASTAS, T. Procedeu de producere a entomofagului Trichogramma spp. Numărul depozitului MD 0145. Z s2015-11-03.
3.    GAVRILIȚA, L.; GORBAN, V.; NASTAS, T. Procedeu de înmulțire a entomofagului Trichogramma. 2017. Cerere Nr.s20170068, Hotărâre de acordare Nr.8863 din 2017.10.09.

Experiență în cooperare Internațională

1. Proiect Naţional pe plan intern, organizat de Centrul Naţional Management Programe, Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinara a Banatului, România. Aplicativ. Cercetari de identificare şi de valorificare a bioformelor de Trichogramma  din agro- si silvo- ecosisteme, impactul si managementul introducerii nanomaterialelor bioactive in tehnologia de inmultire a oofagului. 2011-2012.
2. Proiect Internaţional bilateral cu România: „Decelarea  modificărilor determinate de apa uşoară (ddw) în polimorfismul fenotipic şi genotipic la specii de Trichogramma colectate din ecosisteme poluate”, 2010-2012.
3. Proiect Internaţional bilateral cu România „Utilizarea speciilor de Trichogramma şi a altor entomofagi în controlul insectelor defoliatoare în parcurile din Republica Moldova şi România„.13.820.14.09/RoA, 2012-2014.
4. Proiect Internaţional bilateral cu Bielorusia‚ ”Argumentarea biologică a sistemului ecologic de protecţie a culturilor Solonaceae în baza diagnosticării structurii populaţiilor de dăunător şi entomofagi în condiţiile de stres ecologic”. 13.820.04.09/BF 2013-2014.
5. Proiect EaPTC coordonat de EaPTC-GIZ ,,Strengthening Regional Capacities for Applying Environmentally Friendly Technologies in Integrated Pest Management Systems” (83248962) pentru a. 2018.

Publicații relevante

Capitole în Monografii (Internaţionale):

1.    GREENBERG, S; TSHERNYSHEV, W;  AFONINA, V; CATANA, V; GORBAN, V; GAVRILITSA, L; LIU, T. Subchapter 5.2: Production Trichogramma in factitious host eggs, and equipment needs.  Edited by VINSON, S; GREENBERG, S; LIU, T; RAO, A; VOLOSCIUK, L. Biological control of pest using Trichogramma: current status and perspectives. Northwest A&F University Press, China 2016. p.103-132. IFBN 978-5683-0058-2.
2.    TSHERNYSHEV, W;  SALMANOVA, L; AFONINA, V; GREENBERG, S; GAVRILITSA, L; OLIFER, V. Subchapter 14.1A: Changes in morphology, biology and behavior of Trichogramma during prolonged laboratory cultivation. Edited by VINSON, S; GREENBERG, S; LIU, T; RAO, A; VOLOSCIUK, L. Biological control of pest using trichogramma: current status and perspectives. Northwest A&F University Press, China 2016. p.359-367. IFBN 978-5683-0058-2
3.    TSHERNYSHEV, W; GAVRILITSA, L; GREENBERG, S; AFONINA, V; SALMANOVA, L. Subchapter 14.1B: The impact of Trichogramma passages through the natural host eggs on the initial biotype formation. Edited by VINSON, S; GREENBERG, S; LIU, T; RAO, A; VOLOSCIUK, L. Biological control of pest using trichogramma: current status and perspectives. Northwest A&F University Press, China 2016. p. 367- 372. IFBN 978-5683-0058-2.
4.    TSHERNYSHEV, W; GREENBERG, S; DAHIJA, A; AFONINA, V; GAVRILITSA, L; DYURICH, G. Subchapter 14.2: Intraspecific and interspecific interactions between Trichogramma spp. adults. Edited by VINSON, S; GREENBERG, S; LIU, T; RAO, A; VOLOSCIUK, L. Biological control of pest using trichogramma: current status and perspectives. Northwest A&F University Press, China 2016. p. 372-383. IFBN 978-5683-0058-2.
5.    TSHERNYSHEV, W; GREENBERG, S; AFONINA, V; ZOTOV, V; LEBEDEV, M; TSHERNYSHEV, W; GAVRILITSA, L. Subchapter 14.3.2: Influence of light and temperatures on rearing and reproductive potential. Edited by VINSON, S; GREENBERG, S; LIU, T; RAO, A; VOLOSCIUK, L. Biological control of pest using trichogramma: current status and perspectives. Northwest A&F University Press, China 2016. p. 391-394. IFBN 978-5683-0058-2.

Ghid (international):

1.    Биотехнологические средства защиты растений. Руководство по выбору, производству и применению для контроля основных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Коллектив авторов: Тодираш, В.; Стратулат, Т.; Гунчак, В.; Настас, Т. (4,0%), Волощук, Л.; Ботнарь, В.; Гаврилица, Л. (12,0%), Третьякова, Т.; Соломийчук, М.; Зеля, А.; Молчанова, Е.; Лобан, Л.; Кордулян, Ю.; Зеля, Г. Кишинэу, Типография «Căpățină-Print». 2019. 140 р. ISBN 978-9975-3231-6-1. 632.93(083.13). Б 637;

Ghid (naţional):

1. GAVRILIȚA, L. Entomofagul Trichogramma în spaţiu şi în timp. Ghid ştiinţific prevăzut pentru specialiştii din protecţia plantelor, laboratoarele biologice, agenţii economici. Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor Ch.: Tipografia „Print-Caro”, 2016. 86 p. ISBN 978-9975-56-307.
2. GAVRILIȚA, L. Tehnologii de reducere a densității complexului de dăunători cu entomofagul Trichogramma la culturile agricole. Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. Ghid științifico-practic. Chișinău, Тipografia «Căpățină-Print». 2019. 18 p.

Articole în reviste internaţionale recenzate:

1. GAVRILITA, L. Trichogramma entomophage in integrated plant protection as means to reduce pests’ population density crops in Republic of Moldova. Revista ”Scientific Studies and Researches”, Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (THOMSON, EBSCO, PROQUEST, COPERNICUS). Universitatea V. Alecsandri, Bacău, 2015, v. 24, nr. 2, 10-24, ISSN: 1224-919X.
2. VITION, P. Entomophage dynamics on nectariferous plants and tomato-crops. Revista ”Scientific Studies and Researches”, Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (THOMSON, EBSCO, PROQUEST, COPERNICUS). Universitatea V. Alecsandri, Bacău, 2015, v. 24, nr. 2, 7-9, ISSN: 1224-919X.
3. GAVRILIŢA, L; NASTAS, T; GORBAN, V; MANIC, Gh; NEŢOIU, C; CORNEANU, M; VIŞOIU, D. Application of procedures for pest’s density monitoring in the public gardens from Republic of Moldova and Romania. Revista ”Biologie animală” (nevertebrate). Categoria B+, Indexată pentru bazele de date internaţionale (THOMSON, REUTERS, former ISI), Craiova, 2015, nr. 2, 139-144. ISSN: 1454-6914.
4. GAVRILIŢA, L. Biological control products stored in tackling complex grain moths. Revista ”Biologie animală” (nevertebrate). Categoria B+, Indexată pentru bazele de date internaţionale (THOMSON, REUTERS, former ISI), Craiova, 2015, nr. 3, 129-134. ISSN: 1454-6914.
5. ВИТИОН, П. Создание конвейера цветущих растений для питания энтомофагов. Журнал ”Защита и карантин растений”, Москва, 2015, № 7, 21-23.
6. BRADOWSKY, V; BRADOWSKY, N; NASTAS, T. State, problems and perspectives for development of the industrial entomophages rearing and their application. Revista ”Scientific Studies and Researches”, Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (Thomson, Ebsco, Proquest, Copernicus). Universitatea V. Alecsandri, Bacău, 2016, 25(2), 77-81. ISSN: 1224-919X.
7. GAVRILIŢA, L. Interspecific competition of Trichogramma sp. at its mass rearing. Revista “Muzeul şi cercetarea ştiințifică”. Secţia Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei. Biologie animală (nevertebrate). Categoria  B+, P. Indexată pentru baze de date internaţionale (Thomson Reuters, former ISI). Craiova, 2016, nr. 1, 71-76.  ISSN 1454-6914.
8. GAVRILITSA, L. Influence of sterilization of Sitotroga cerealella Ol. eggs on biological indices and efficacy of Trichogramma. Revista ”Scientific Studies and Researches”, Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (Thomson, Ebsco, Proquest, Copernicus). Universitatea V. Alecsandri, Bacău, 2016, 25(2), 35-40. ISSN: 1224-919X.
9. GLADCAIA, A; VOLOSCIUC, L. The biological substantiation of application of antimicrobial properties of Rheum rhaponticum in plant protection. Revista ”Scientific Studies and Researches”, Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (Thomson, Ebsco, Proquest, Copernicus). Universitatea V. Alecsandri, Bacău, 2016, 25(1), 7-11. ISSN: 1224-919X.
10. NASTAS, T; GAVRILITA, L; BRADOWSKY, N; ELISOVETCAIA, D. The influence of the biological agents on the density suppression of Grapholitha funebrana Tr. population in plum crop. Revista ”Scientific Studies and Researches”. Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (Thomson, Ebsco, Proquest, Copernicus). Universitatea V. Alecsandri, Bacău, 2016, 25(2),11-15. ISSN: 1224-919X.
11. RAILEANU, N; NASTAS, T; PATRASCU, T; ODOBESCU, V; ROSCA, Gh. Test of new dispensers for Heliothis armigera sex pheromone. Revista ”Scientific Studies and Researches”, Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (Thomson, Ebsco, Proquest, Copernicus). Universitatea V. Alecsandri, Bacău, 2016, 25(2), 31-34. ISSN: 1224-919X.
12. GAVRILITA, L. Influence of sterilization of Sitotroga cerealella Ol. eggs, and of passage on biological indices and efficacy of Trichogramma spp. În materialele Conferinţei științifice internaţionale “Studii și comunicări”. Secţia Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei, Categoria B+, Indexată pentru baza de date internaţionale (Thomson Reuters, former ISI). Craiova, T. 33, nr.2, 2017, 102-106, ISSN 1454-6914.
13. GAVRILITA, L. The influence of interspecific competition of Trichogramma sp. to mass multiplication. Revista ”Scientific Studies and Researches”, Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (Thomson, Ebsco, Proquest, Copernicus). Univer. V. Alecsandri, Bacău, 2018, 27(2), 11-15. ISSN: 1224-919X.
14. GAVRILITA, L. Use of the biological control technology of products stored in tackling complex grain moths. Revista ”Scientific Studies and Researches”, Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (Thomson, Ebsco, Proquest, Copernicus). Universitatea V. Alecsandri, Bacău, 2018, 27(2), 22-26 ISSN: 1224-919X.
15. GLADCAIA, A; ZAVATIN, M; VOLOSCIUC, L. Determination of Rheum rhaponticum L. extracts insecticidal activity for Aphididae pests controlling. Revista ”Scientific Studies and Researches”, Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (Thomson, Ebsco, Proquest, Copernicus). Univer. V. Alecsandri, Bacău, 2018, 27(2), 7-10. ISSN: 1224-919X.
16. NASTAS, T; CHEPTINARI, V; GAVRILITA, L; BRADOVSCAIA, N; JELEZNEAC, E. Assessment of the suppression method of the population of Heliothis armigera Hbn. in soya crops by the consecutive use of different biological agents. Revista ”Scientific Studies and Researches”, Biology series. Indexată pentru patru baze de date internaţionale (Thomson, Ebsco, Proquest, Copernicus). Univer. V. Alecsandri, Bacău, 2018, 27(2), 16-21. ISSN: 1224-919X.
17. ГЛАДКАЯ, А.; ВОЛОЩУК, Л.; ТОДИРАШ, В.; НАСТАС, Т. Индукция иммунитета к фитопатогенам растений сои, кукурузы и рассады тыквенных культур в результате обработки экстрактами ревеня. Научно-теоретический и производственный журнал AGRARIAN SCIENCE, специальный выпуск к Международной научно-практической конференции «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям», посвященной 100-летию монографии Н. И. Вавилова, 25-28 июня, 2019 г, Том 3, стр.86-90. ISSN 0869-8155.

Articole în reviste naționale recenzate:

1. NASTAS, T; RĂILEANU, N; CHEPTINARI, V; ROȘCA, Gh. Estimarea feromonilor sexuali a unor specii de buhă, sintetizați după schemele modificate. Revista ”Ştiinţa agricolă”, 2015, nr. 1, 67-70, ISSN: 1857-0003.
2. ВИТИОН, П. Оценка педобионтов и энтомофагов как биоидикатор к пестицидам Журнал ”Noosfera”, Chișinău, 2015, nr. 13, 113-123, ISSN: 1857-3517.
3. GLADCAIA, A; ȘERBACOVA, T; MERINIUC, L; NASTAS, T. Advantages of economic cultivation of the genus Rheum plants in the republic of Moldova, Journal of Botany. vol. IX, nr. 1(14). Chișinău 2017. 82-86. Categoria „B”, ISSN 1857-095X.
4. CHEPTINARI, V; NASTAS, T. Reevaluation of ethology particularities of imago Heliotis armigera depending on phenological phases of development soybean culture. Journal of Botany. vol. IX, nr. 1(14). Chișinău 2017. 105-108. Categoria „B”, ISSN 1857-095X.
5. ГЛАДКАЯ, А; ЩЕРБАКОВА, Т; ЛЕМАНОВА, Н. Особенности выращивания Rheum raponticum в условиях Молдовы. În revista ”Ştiinţa agricolă”, 2017. 49-54, Categoria „B”, ISSN 1857-0003.
6. КЕПТИНАРЬ, В; НАСТАС, Т; РЭЙЛЯНУ, Н; ГОРБАН, В. Анализ этологических и репродуктивных особенностей динамики развития популяции Heliothis armigera на протяжении сезона. În revista ”Ştiinţa agricolă”, nr.1, 2017. 44-48. Categoria „B”, ISSN 1857-0003.
7. ГЛАДКАЯ, А. Исследование лечебного и профилактического действия экстракта из корня Rheum rhaponticum с добавлением микроэлементов против Sphaerotheca fuliginea на рассаде культур сем. Cucurbitacea в теплице, Studia Universitatis Moldaviae, Nr.6(106), 2017, стр. 47-52, (катег. B) ISSN 1814-3237.

Articole în culegeri internaţionale:

1. GAVRILIŢA, L; NASTAS, T; GORBAN, V; NEŢOIU, C; CORNEANU, M; VIŞOIU, D. Application of procedures for pests’ density monitoring in the public gardens from Republic of Moldova and Romania. Simpozion ştiinţific Internaţional ”Conservarea Diversităţii Plantelor”. Journal of Botany, Chişinău, 2015, v. VII, nr. 1(10), 147-151, ISSN: 1857-095X.
2. GLADCAIA, A; CHEPTINARI, V; NASTAS, T. Influence of nectariferous plants on maintaining the natural balance in tomato field agrocenoses. Simpozion ştiinţific Internaţional ”Conservarea Diversităţii Plantelor”. Journal of Botany, Chişinău, 2015, v. VII, nr. 1(10), 110–114. ISSN: 1857-095X.
3. NASTAS, T; GAVRILITA, L; CHEPTINARI, V; RĂILEANU, N; BRADOWSKY, N; GLADCAIA, A. Procedeu ecologizat de protecție a tomatelor de dăunătorul Heliothis armigera Hbn. Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, Информационный Бюллетень ВПРС МОББ. Chişinău. 2015, nr. 47, 356-359. ISBN: 978-9975-56-265-2:47 (ISBN: 978-9975-56-266-9).
4. РЭЙЛЯНУ, Н; НАСТАС, T; ПАТРАШКУ, Ф; РОШКА, Г. К вопросу о феромонных препаративных формах. Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, Информационный Бюллетень ВПРС МОББ. Chişinău. 2015, nr. 47, 265-270. ISBN: 978-9975-56-265-2:47 (ISBN: 978-9975-56-266-9).
5. БРАДОВСКАЯ, Н; БРАДОВСКИЙ, В; НАСТАС, Т; ГАВРИЛИЦА, Л. Применение бракона (Bracon hebetor Say) в контроле численности хлопковой совки (Heliothis armigera Hbn.) в агроценозе томатного поля. Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, Информационный Бюллетень ВПРС МОББ. Chişinău. 2015, nr. 47, 167-170. ISBN: 978-9975-56-265-2:47 (ISBN: 978-9975-56-266-9).
6. КЕПТИНАРЬ, В; НАСТАС, Т; РЭЙЛЯНУ, Н; ГЛАДКАЯ, А. Усовершенствование методов прогнозирования численности Heliothis armigera Hbn. В условиях Республики Молдова. Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, Информационный Бюллетень ВПРС МОББ. Chişinău. 2015, nr. 47, 132-136. ISBN: 978-9975-56-265-2:47 (ISBN: 978-9975-56-266-9).
7. БРАДОВСКИЙ, В; БРАДОВСКАЯ, Н; ВОЙНЯК, В; ТОДИРАШ, В.  Перспективы применения биорациональных препаратов Actofit и Pelecol в контроле численности Tetranychus urticae Koch. в агроценозе соевого поля. Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, Информационный Бюллетень ВПРС МОББ. Chişinău. 2015, nr. 47, 323-326. ISBN: 978-9975-56-265-2:47 (ISBN: 978-9975-56-266-9).
8. ГЛАДКАЯ, А; ЩЕРБАКОВА, Т. Влияние фенольных соединений экстракта из корня растений рода Rheum на сдерживание патогена Fusarium sporotrichiella (Bilai). Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, Информационный Бюллетень ВПРС МОББ. Chişinău. 2015, nr. 47, 238-242. ISBN: 978-9975-56-265-2:47 (ISBN: 978-9975-56-266-9).
9. БРАДОВСКАЯ, Н; БРАДОВСКИЙ, В; БАТКО, М. Реальный путь применения бракона (Bracon hebetor Say.) в контроле численности лугового мотылька (Loxostege sticticalis L.). Research articles of the International scientific conference innovative and ecologically safe technologies in plant protection. Almaty, 2015, 65-69. ISBN: 978-601-74-16-53-9.
10. ГЛАДКАЯ, А; ТОДИРАШ, В; СТРАТУЛАТ, T. Исследование биологической эффективности фенольных соединений экстракта корня Rheum rhaponticum L в контроле мучнистой росы. Сборник материалов IX Международного симпозиума ИФР РАН. Москва, 2015, 247-251. ISBN: 978-5-9906617-8-3.
11. VITION, P. Role of nectariferous plants in entomophages dinamics. Simpozion ştiinţific Internaţional ”Conservarea Diversităţii Plantelor”. Journal of Botany, Chişinău, 2015, v. VII, nr. 1(10), 134-137. ISSN: 1857-095X.
12. VITION, P. Importanţa fitocenologică a plantelor nectarifere şi eteroaromatice în dinamica entomofagilor. Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, Информационный Бюллетень ВПРС МОББ. Chişinău. 2015, nr. 47, 112-116. ISBN: 978-9975-56-265-2:47 (ISBN: 978-9975-56-266-9).
13. GAVRILIȚA, L. Optimizarea termenilor şi normelor de lansare a Trichogramma evanescens Westw. în combaterea dăunătorului Helicoverpa armigera Hb. cu ajutorul hărţilor digitale. Simpozionul ştiinţific Internaţional “Horticultura modernă – realizări şi perspective”, Chișinău, 2015, v. 42, 382-389. ISBN: 978-9975-64-125-8.
14. GAVRILITA, L. Aplicarea hărţilor digitale în evaluarea repartizării spaţiale a ouălor de Grapholitha funebrana Hb. la cultura de prun. Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, Информационный Бюллетень ВПРС МОББ. Chişinău. 2015, nr. 47, 123-127. ISBN: 978-9975-56-265-2:47 (ISBN: 978-9975-56-266-9).
15. BUTNARU, G; GAVRILIŢA, L; SĂRAC, I; TIŢESCU, Gh. Motilitatea unor ecotipuri de Trichogramma evanescens West. în interdependenţă cu originea şi procesarea lor. Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, Информационный Бюллетень ВПРС МОББ. Chişinău. 2015, nr. 47, 7-12. ISBN: 978-9975-56-265-2:47 (ISBN: 978-9975-56-266-9).
16. КЕПТИНАРЬ, В; НАСТАС, Т; РЭЙЛЯНУ, Н; ГЛАДКАЯ, А; РОШКА, Г. Половые феромоны как средство для определения пространственного распределения Heliothis armigera Hbn. Школа молодых ученых  «Экологическая генетика культурных растений», Краснодар, М.: ОАО ”Щербинская тирография”, 2015, 92-101, ISBN 978-5-9243-0263-8.
17. GAVRILIŢA, L. Interspecific competition of Trichogramma spp. În: Conferinţa IX-a Internaţ. a Zoologilor „Valorificarea rațională și protecția lumii animale în contextul schimbărilor climatice”. Chişinău. 12-13 octombrie 2016. 129-131. ISBN. 978-9975-3022-7-2.
18. NITSOIU, C; GAVRILITSA, L; NASTAS, T; CORNEANU, M. Application of procedures for pest’s density regulation in the public gardens from Republic of Moldova and Romania. In: International Research and Practice Conference ”Biotechnological Production Systems and Application of Agriculture Biologization”. Information Bulletin IOBS EPRS. Odessa, on october 3-7, 2016. nr.49. pp.187-192. ISBN 978-617-7337-46-0.
19. БРАДОВСКАЯ, Н; БРАДОВСКИЙ, В; НАСТАС, Т. Усовершенчтвование питательной среды для разведения Galleria mellonella – хозяина энтомофага Bracon hebetor. In: International Research and Practice Conference ”Biotechnological Production Systems and Application of Agriculture Biologization”. Information Bulletin IOBS EPRS. Odessa, on october 3-7, 2016. nr. 49. pp. 55-57. ISBN 978-617-7337-46-0.
20. БРАДОВСКИЙ, В; БРАДОВСКАЯ, Н; БАТКО, М. Основные условия, определяющие осуществимость метода стерилизации природной популяции хлопковой совки (Heliothis armigera Hbn.). In: International Research and Practice Conference ”Biotechnological Production Systems and Application of Agriculture Biologization”. Information Bulletin IOBS EPRS. Odessa, on october 3-7, 2016. nr. 49. pp. 49-51. ISBN 978-617-7337-46-0.
21. БРАДОВСКИЙ, В; БРАДОВСКАЯ, Н; ЗАВТОНИ, П; БАТКО, М. Новые препараты в интегрированной защите виноградной лозы от гроздевой листовертки (Lobesia botrana Shif.). In: International Research and Practice Conference ”Biotechnological Production Systems and Application of Agriculture Biologization”. Information Bulletin IOBS EPRS. Odessa, on october 3-7, 2016. nr. 49. pp. 51-55. ISBN 978-617-7337-46-0.
22. ВИТИОН, П. Хищные энтомофаги сада центральной зоны Республики Молдова. In: International Research and Practice Conference ”Biotechnological Production Systems and Application of Agriculture Biologization”. Information Bulletin IOBS EPRS. Odessa, on october 3-7, 2016. nr. 49. pp. 58-62. ISBN 978-617-7337-46-0.
23. ВИТИОН, П. Хризопиды (Chrysopidae, Neuroptera) в сливовых садах центральной зоны Республики Молдова. In: International Research and Practice Conference ”Biotechnological Production Systems and Application of Agriculture Biologization”. Information Bulletin IOBS EPRS. Odessa, on october 3-7, 2016. nr. 49. pp. 62-65. ISBN 978-617-7337-46-0.
24. ГАВРИЛИЦА, Л; НАСТАС, Т; РЭЙЛЕАНУ, Н; ГУШАН, М. Применение энтомофага Трихограммы против комплекса совок на бобовых культурах в Республике Молдова. In: International Research and Practice Conference ”Biotechnological Production Systems and Application of Agriculture Biologization”. Information Bulletin IOBS EPRS. Odessa, on october 3-7, 2016. nr. 49. pp. 73-77. ISBN 978-617-7337-46-0.
25. ГЛАДКАЯ, А. Влияние предпосевной обработки микробиологическими суспензиями семян Rheum rhaponticum на их всхожесть. В: Международная научно-практическая конференция Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их роль в медицине. ФГБНУ ВИЛАР, 23-25 июня 2016, стр.203-206, ISBN 978-5-9243-0281-2.
26. ГЛАДКАЯ, А; ВОЛОЩУК, Л. Биологическая аргументация применения антимикробных свойств экстракта из корня Rheum rhaponticum в защите растений. В: Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом с/ России, СНГ и ЕС». Большие Вяземы Одинцовского р-на Московской области. ФГБНУ ВНИИФ, 18-21 июля 2016, стр. 332-339. ISBN 978-5-98467-015-9.
27. КЕПТИНАРЬ, В; НАСТАС, Т. Прогнозирование и оценка пространственного распределения вредителя Heliothis armigera Hbn. на различных сельскохозяйственных культурах в условиях Республики Молдова. In: International Research and Practice Conference ”Biotechnological Production Systems and Application of Agriculture Biologization”. Information Bulletin IOBS EPRS. Odessa, on october 3-7, 2016. nr. 49. pp. 115-120. ISBN 978-617-7337-46-0.
28. НАСТАС, Т. О роли феромона самцов совок в период половой активности. In: International Research and Practice Conference ”Biotechnological Production Systems and Application of Agriculture Biologization”. Information Bulletin IOBS EPRS. Odessa, on october 3-7, 2016. nr. 49. pp. 184-187. ISBN 978-617-7337-46-0.
29. GAVRILIŢA, L. Enthomphague Trichogramma as means of Biological Pests’ Control, 2017. LAP LAMBERT Academic Publishing is managed by: OmniScriptum Management GmbH Bahnhofstrabe 28, D-66111 Saarbrücken, Think Tank: Haroldstr. 14, D-40213 Düsseldorf, Germany, 139 p. Project-ID (153447) and the book’s ISBN 978-3-330-05209-3.
30. GAVRILIŢA, L., Применение энтомофага Тrichogramma spp. В защите сельскохозяйственных культур. În materialele conferinţei Internaţionale «Биологический метод защиты растений: достижения и перспективы», „Biotehnica”, НААН. МООБ  ВПРС. Odessa. 2018. Buletinul informativ 53. 82-87.
31. БРАДОВСКАЯ, Н; БРАДОВСКИЙ, В; НАСТАС, Т; БАТКО, М. Энтомофаг Bracon hebetor Say. в контроле численности сливовой плодожорки (Grapholitha funebrana Tr.). În materialele conferinţei Internaţionale «Биологический метод защиты растений: достижения и перспективы», „Biotehnica”, НААН. МООБ  ВПРС. Odessa. 2018. Bul. informativ 53. 56-59.
32. ВИТИОН П. Г. Некоторые естественные энтомофаги вредителей соя и кукуруза. В Материалах Международной научно-практической конференции “Биологический метод защиты растений: достижения и перспективы” Нацю Академия Аграрных Наук Украины. Инженерно- Технологический Институт “Биотехника”, Одесса, Хлебодарское, 2018 г. 59-62
33. ВИТИОН П. Г. Особенности питания некоторых видов (Coccinellidae, Coleoptera) в снижении численности афид. В Материалах Международной научно-практической конференции “Биологический метод защиты растений: Достижения и Перспективы”, Национальная Академия Аграрных Наук Украины, Инженерно-Технологический Институт “Биотехника” Одесса, Хлебодарское, 2018 г. 62-65.
34. ВИТИОН П. Г. Хищные природные энтомофаги вредителей сои. В материалах 10-ой Международной научно-практической конференции “Биологическая защита растений – основа стабилизации агроэкосистем. Становление и перспективы развития органического земледелия в Российской Федерации” 11-14 сентября 2018 г., ФГБНУ ВНИИБЗР, Краснодар, Выпуск 10. 2018. 86-91.
35. НАСТАС, Т; РУСУ, Ю; РЭЙЛЕАНУ, Н; ОДОБЕСКУ, В. Оценка природной популяции Agrotis segetum в климатических условиях Республики Молдова. În materialele conferinţei Internaţionale «Биологический метод защиты растений: достижения и перспективы», „Biotehnica”, НААН. МООБ ВПРС. Odessa. 2018. Buletinul informativ 53. 249-253.
36. ГЛАДКАЯ, А. Исследование растительного сырья Rheum rhaponticum и определение биологической эффективности экстрактов для защиты рассады огурца от мучнистой росы, Международная научная конференция «Перспективы лекарственного растениеведения», 1-2 ноября, 2018, стр. 388-395.
37. ГЛАДКАЯ, А. Исследование перспективы применения экстрактов ревеня в качестве средств защиты растений в органическом земледелии. Сборник трудов международной научно-практической конференции «Наука, производство, бизнес: современное состояние и пути инновационного развития аграрного сектора на примере Агрохолдинга «Байсерке-Агро», Алма-Аты, 2019. Т.1. 235-241. ISBN 978-601-332-295-7;
38. ГЛАДКАЯ, А.; ВОЛОЩУК, Л.; ТОДИРАШ, В.; НАСТАС, Т. Вторичные метаболиты корней и листьев Rheum rhaponticum в качестве регуляторов прорастания семян сои и кукурузы. II-я Международная научная конференция «Роль метаболомики в совершенствовании биотехнологических средств производства», ФГБНУ ВИЛАР, 2019 г., стр. 575-581. ISBN 98-5-987019-086-0;
39. ВИТИОН, П. Природные энтомофаги – биотический фактор экологической устойчивости агроценоза сои. Сборник трудов международной научно-практической конференции «Наука, производство, бизнес: современное состояние и пути инновационного развития аграрного сектора на примере Агрохолдинга «Байсерке-Агро», Алма-Аты, 2019. Т.1. 226-229. ISBN 978-601-332-295-7;
40. ВИТИОН, П. Эколого – фитоценологическая связь дикорастущих цветущих растений и полезных насекомых. Материалы Международного научно–практического семинара “Современные концепции и практические методы сохранения фиторазнообразия”. Национальная академия наук Беларуси, Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Минск – Гродно, 1-4 октября 2019, стр.135-139;
41. ВИТИОН, П. Влияние разных систем – удобрений на качество зерновых и бобовых культур и биостимуляцию педобионтов. В материалах международной научно- практической конференции., Пища. Экология. Качество. Сборник материалов XVI., В двух томах. Том 1. 24 -26 июня 2019, Барнаул, Р.Ф.Р., стр. 153-156;
42. ВИТИОН, П. Эколого – биологические исследования трофической  связи растений с насекомыми опылителями. В материалах международной научно-практической конференции. Эколого – биологические ресурсы в сельском хозяйстве. Екатеринбург. 2019. стр. 9-18.

Articole în culegeri naționale:

1. GAVRILIŢA, L. Entomophague Trichogramma as means of biological pests control. Institute of Genetic, Physiology and Plant Protection of ASM – Chisinau: Tipogr. „Print-Caro”. 2017. 139 p. ISBN 978-9975-56-418-2.
2. BRADOWSKI, V; BRADOWSKI, N. Bean Acanthoscelides obtectus Say. An alternative host for the reproduction of the egg eating Uscana senex G. În materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional «Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică», Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, 10-12 decembrie, Chişinău, 2018, 11-13. ISBN 978-9975-108-52-2.
3. GAVRILITA, L; NASTAS, T. Reducerea populaţiilor de dăunători cu ajutorul entomofagului Trichogramma la culturile de soia şi porumb zaharat. În materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional «Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică», Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, 10-12 decembrie, Chişinău, 2018, 187-191. ISBN 978-9975-108-52-2.
4. GAVRILITA, L; NASTAS, T; GUŞAN, M; BUTUCEL, M. Reducerea densităţii dăunătorului Helicoverpa armigera Hubner cu ajutorul entomofagului Trichogramma la cultura de porumb. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. Conferinţa ştiinţifico-practice Internaţională „Aspecte inovative în ameliorarea culturilor agricole” Paşcani, Modova, 2018, 6-7 septembrie. 115-123. ISBN 9789956560-8. 631/635(082)=135.1=111=161.1.
5. NASTAS, T; JELEZNEAC, E; RUSU, I; CHEPTINARI, V; RĂILEANU, N. Optimizarea aplicării capcanelor feromonale pentru captarea în masă a masculilor unor specii de buhe. În materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional «Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică», Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, 10-12 decembrie, Chişinău, 2018, 39-42. ISBN 978-9975-108-52-2.
6. VITION, P. Entomofagii dăunătorilor culturii de sorg. Materialele Conferinţei Ştiinţifico-practice Internaţionale, „Aspecte inovative în ameliorarea culturilor agricole” Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” Paşcani, 6-7 septembrie 2018. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului. 2018, 175-181. ISBN 9789956560-8. 631/635(082)=135.1=111=161.1
7. ГЛАДКАЯ, A. Биологическая эффективность экстрактов корня и листьев Rheum rhaponticum для контроля Sphaerotheca fuliginea на рассаде Cucurbitaceae в закрытом грунте. În materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional «Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică», Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, 10-12 decembrie, Chişinău, 2018. 17-19. ISBN 978-9975-108-52-2.
8. ГЛАДКАЯ, А; НАСТАС, Т; ЩЕРБАКОВА, Т; ЗАВАТИН, М. Фунгицидные и стимулирующие свойства экстрактов из корней и листьев ревеня в контроле фитопатогенов рода Fusarium семян сои и кукурузы. În materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional, «Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică», Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, 10-12 decembrie, Chişinău, 2018. 88-91. ISBN 978-9975-108-52-2.

Recomandări metodice (naţională):

1.    GAVRILITA, L. Protecţia plantelor prin utilizarea entomofagului Trichogramma spp. Recomandări metodice, Chişinău, Tipografia ”Print-Caro” SRL, 2015, 27 p., ISBN: 978-9975-56-256-0. 632.937: 595.792(076.5) G 26.


Date de contact:

Institutul de Genetică, Fiziologie, și Protecție a Plantelor, Laboratorul „Fitofarmacie și ecotoxicologie”, str. Pădurii 20, MD 2002, Chişinău.
Tel/ fax: (+373) 22 78-20-60,
E-mаil: tudor_nastas@mail.ru

Ședința consiliului științific specializat D 411.09 -61

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 

Laboratorul Entomologie şi Biocenologie

Șeful laboratorului: BATCO Mihail, doctor în biologie, conferențiar cercetător

Echipa de cercetare:

 • IAZLOVEŢCHI Igor, dr.biol., conf.cercet., cercet. şt. coord.
 • SUMENCOVA Victoria, dr.biol., conf.cercet., cercet. şt. sup.
 • MUNTEAN Elena, dr.biol., conf.cercet., cercet. şt. sup.
 • IORDOSOPOL Elena, dr.biol., conf.cercet., cercet. şt. sup.
 • ELISEEV Sergiu, cercetător ştiinţific
 • FEODOR Galina, cercetător ştiinţific stagiar
 • VOVC Mihaela, cercetător ştiinţific stagiar
 • MAEVSCHI Valentina, entomolog coordonator

Directia stiintifica:

Sisteme ecologizate de protecţie a culturilor agricole, elaborarea procedeelor de aplicare a mijloacelor bioraţionale, evaluarea mecanismelor de coordonare a relaţiilor prădător-jertvă în cenosele agricole şi căile de ameliorare a biodiversităţii şi valorificarea potenţialului acestea în tehnologiile de protecţie.

Scopul cercetarilor:

Elaborarea sistemelor de protecţie a plantelor de cultură în baza mijloacelor bioraţionale şi alternative celor chimice. Elaborarea recomandărilor de prevenire a rezistenţei populaţiilor dăunătorilor faţă de mijloacele de uz fitosanitar din clasele compuşilor utilizaţi în agricultura convenţonală.

Cercetări fundamintale:

Studiul biodiversităţii, mecanismului de interacţiune a organismelor din fauna utilă şi dăunătorilor plantelor de cultură. Evaluarea indicilor determinanţi de acumulare şi menţinere a speciilor entomofage în agrocenose.

Cercetări aplicative:

Revelarea efectelor şi situaţiei ecologice în agrocenose, elaborarea sistemelor de protecţie ecologizate în baza mijloacelor bioraţionale cu implicarea la maxim a resurselor biologice.

Importanta practică:

Investigaţiile laboratorului contribuie semnificativ la soluţionarea problemelor cu caracter fundamental şi aplicativ vizând elaborarea procedeelor bioraţionale de protecţie a culturilor agricole, elaborarea recomandărilor privind acumularea,  menţinerea şi valorificarea raţională a faunei utile în agrocenose.

Competențe științifice:

Laboratorul este continuatorul menținerii și dezvoltării Colecției științifico-practice de insecte, preoritar utile, și acarieni a faunei autohtone, constituită la moment din 134 familii, 1013 genuri, 2793 specii și 67266 indivizi amplasați în cutii entomologice, ce constituie un patrimoniu valoros atât pentru comunitatea științifică, cât și public larg studenți, specialiști în domeniu, fermieri.

Subdiviziunea include specialiști de înaltă calificare care dispun de experienţa în domeniul sistematicii, faunisticii şi înmulţirea insectelor fitofage, acarienilor şi a entomoacrifagilor, chimia feromonilor, biochimia şi fiziologia insectelor, rezistenţei artropodelor către insecticide, entomologiei agricole şi protecţia plantelor. Pe parcursul a ultimilor ani 6 cercetători în cadrului proiectului de cercetări fundamentale, au fost preocupaţi de elaborarea metodelor contemporane de dirijare a populaţiilor dăunătorilor artropozi şi a duşmanilor lor naturali în agrocenozele culturilor pomicole şi legumicole.

Rezultate relevante:

•    Tehnologia ecologizată de protecţie a culturii mărului contra viermelui merelor  prin utilizarea mijloacelor ecologic inofensive (lansarea ooparaziţilor la stadia de ou, tratarea stadiei larvare cu inhibitori a sintezei de chitină, aplicarea brâielor de capturare a larvelor de vârsta a V-a, capturarea în masă a masculilor cu capcanele feromonale).
•    Procedeu tehnologic de creare a rezervatelor artificiale din plante nectarifere pentru atracţia, menţinere şi multiplicarea speciilor artropode benefice ca pârghie naturală a reglării densităţii speciilor dăunătoare culturii piersicului, molia orientală şi  molia vărgată;
•    Procedeul aplicării compuşilor proteico-glucidici ca nutrienţi artificiali şi a atractanţilor semiochemici (metil-salicilatul) cu proprietăţi de atracţie din cenozele adiacente şi localizare a faunei benefice din familiile Encyrtidae, Scelionidae, Mymaridae, Trichogrammatidae, Braconidae, Ichneumonidae în plantaţia culturii piersicului.
•    Capcanele colorate cu atractanţi (uleul esenţial de rozmarin şi iasomie)  contra Thrips tabaci şi Trialeyroides vaporariorum, care depăşesc de 10-15 ori capturile de dăunători faţă de capcanele standard la ardei, castraveţi, tomate, ceapă şi permit semnalarea apariţiei acestora pe plante,  inclusiv şi a speciilor de tripşi de carantină, cu două săptămâni mai devreme decât metoda tradiţională.

Publicații relevante:

МУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г.;  ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г.  Чувствительность к абамектину тепличных популяций обыкновенного паутинного клеща  Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Агрохимия, 2011, (7), c. 60-64. ISSN 0002-1881.
МУНТЯН, Е.М.; ИЛЬЕВ, П.Б.; БАТКО, М.Г.; ИЛЬЕВА, И.К.; БАНДАЛАК, А.В.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Мониторинг численности трипсов на сладком перце и томатах в теплице. Защита и карантин растений.  2014, ( 1). ISSN 1026-8634 2: 00.0000/S10268634X150100X(IF РИНЦ: 0.23).
MУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ И.Г. Чувствительность к инсектицидам западного цветочного трипса - Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera:Thripidae) Агрохимия. 2014, (2), 33-38 ISSN 0002-1881. doi: 10.1134/S00021881X140205X (IF РИНЦ: 0.406).
МУНТЯН Е. М., БАТКО М. Г., ЯЗЛОВЕЦКИЙ И. Г.. Чувствительность к инсектицидам западного цветочного трипса – Frankliniella occidentalis Рerg. (THYSANOPTERA: Thripidae). Агрохимия, 2013. № 5, 68-74. ISSN 0002-1881.
BATCO,  M.; FURNIC, A.;  IACHIMCIUC,  A. Eficacitatea pesticidelor combinate in combaterea dăunătorilor şi a patogenilor transmisibili prin sămanţă la cerealele de toamnă. Simpozionul Ştiinţific Internaţional “Protecţia plantelor – probleme şi perspective”, Информационный бюллетень ВПРС МОББ. Кишинев. 2012. № 41. 354-358. ISBN 978-9975-56-069-6.
БАТКО М. Г., ИОРДОСОПОЛ E. И., ЯКИМЧУК А. П., ГАВРИЛИЦА Л. Ф. Технологические элементы в экологизированной системе защиты яблони от яблонной плодожорки. Международная конференция “Современное состояния и перспективы инноваций биометода в сельском хозяйстве”. Информационный Бюллетень ВПРС МООБ  г. Одесса, 9-12 сентябрь, 2013, № 45.  16-17. ISBN 978-966-243-038-7.
БАТКО М.Г. ВОЙНЯК, В.И., БРАДОВСКИЙ В.А., НЯМЦУ А.М. Pецессивные летальные мутаций как возможный механизм контроля численности капустной совки. Международная научно-практическая конференция «Защита растений в современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур»  24-26 июля , 2013 г. Новосибирск, С. 36-39. ISBN 978-5-906143-19-8.
БАТКО М.Г. ВОЙНЯК, В.И., БРАДОВСКИЙ В.А., НЯМЦУ А.М. Частичная стерильность – как фактор генетического  контроля численности капустной совки.  Информационный Бюллетень ВПРС МООБ “Фитосанитарная безопасность и контроль сельскохозяйственной продукции“, Бояны, 2013, № 44. 30-36. ISBN 978-617-652-058-0.
БАТКО, М. Г. ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И. Г. СУМЕНКОВА, В. В. ДЮРИЧ, Г. Ф.; ЯКИМЧУК, А. П. Белково-углеводное питание – стабилизирующий фактор для полезной энтомофауны в агроценозе персикового сада. Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии применения биологических средств защиты растений в производстве органической сельскохозяйственной продукции» 16-18 сентября 2014 г., г. Краснодар, 485-487. ISBN  978-5-905120-05-3.
БАТКО, М. Г.;  ЯКИМЧУК, А. П.;  ИОРДОСОПОЛ, E. И.; ДЮРИЧ, Г. Ф.  Нектароносные травы – резерватор полезной энтомофауны в агроценозе персикового сада. Материалы Международной научной конференции Алматы, Республика Казахстан. 21-24 апреля 2014, 22-25. ISBN 978-601-7416-15-7
БАТКО, М.Г.; ДЮРИЧ, Г.Ф.; ИОРДОСОПОЛ, Е.И.; МАЕВСКАЯ, В.П.; ЯЗЛОВЕТСКИЙ, И.Г.; ЯКИМЧУК, А.П. Оценка влияния малотоксичных инсектицидов на полезную энтомофауну яблоневого сада. // În: Международная научно-практическая конференция (IOBC/EPS) «Интегрированная защита растений. Стратегия и тактика.» Институт защиты растений (Минск, 5-8 июля 2011) C. 872-879.
YAZLOVETSKY, I. G.; SUMENKOVA, V. V.; DYURICH, G. F.; AGEEVA, L. I. Isoesterase Studies of Some Trichogramma spp. and Practical Significance of such Data. În:  ‘’Biological Control of Pests Using Trichogramma: Current Status and Perspectives" Ed. S.  B. Vinson, S. M. Greenberg, T.-X. Liu, A. Rao, L. F. Volosciuk. Northwest A&F University Press, China, 2016, 11-31. ISBN 978-7-5683-0058-2
МУНТЯН, Е.М.;  БАТКО, М.Г.; ТОДИРАШ, Н.А.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Обнаружение Echinothrips americanus Morgan (Thysanoptera: Thripidae) в Республике Молдова. Российский Журнал Биологических Инвазий. 2018, № 1. 62-67. ISSN 1996–1499. (IF РИНЦ:1,21).
MUNTYAN, E.M.;  BATCO, M.G.; TODIRAS, N.A.;  YAZLOVETSKY, I.G. The Detection of Echinothrips americanus Morgan (Thysanoptera:Thripidae) in the Republic of Moldova. Russian Journal of Biological Invasions. 2018, Vol. 9, No. 2, 143–146. ISSN 2075-1117. (IF РИНЦ: 1,02).
МУНТЯН, Е. М.; БАТКО, М. Г.; ТОДИРАШ Н. А.   Чувствительность к инсектицидам эхинотрипса американского (Еchinothrips americanus Morgan) (Thysanoptera: Thripidae). Агрохимия. 2019, № 11, C. 33–37. ISSN  0002-1881.   (IF РИНЦ  1,3 )
ДЮРИЧ, Г.Ф.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ,И.Г.; СУМЕНКОВА,В.В.; ЯКИМЧУК,А.П.; ИОРДОСОПОЛ, Е.И. Привлечение энциртид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Encyrtidae) в агроценоз персикового сада.  Энтомологическое обозрение, 2015, Т.94, N 4,C-Пб., 198-204. ISSN 0367-1445  (IF: 0.553).
МУНТЯН, Е. М.; ИЛЬЕВ, П.Б.; БАТКО, М.Г.; ИЛЬЕВА, И.К.; БАНДАЛАК, А.В.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Мониторинг численности трипсов на сладком перце и томатах в теплице. Защита и карантин растений.  2015, (1).б М., 38-40. ISSN 1026-8634 (IF: 0.317).
МУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ И.Г. Репеллентная и контактная   активность некоторых терпеноидов и эфирных масел в отношении тепличной белокрылки Trialeurodes vaporariorum West. (Homoptera:Aleyrodidae).  Агрохимия. 2017, № 8, 80–86. ISSN 0002-1881.  (IF РИНЦ: 0,341).
СУМЕНКОВА, В.; БАТКО, М.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И. Использование метилсалицилата для привлечения и удержания энтомофагов в персиковом саду. Защита и карантин растений, 2018, №6 с. 18-21 ISSN 1026-8634 (IF РИНЦ: 0,317).
BATCO, M.;  DIURICI, G. ; IZLOVEŢCHII,  I. ; SUMENCOVA, V.; IORDOSOPOL, E.;  
IACHIMCIUC, A.  Metode de atracţie şi localizare a faunei utile în agrocenoza culturii de piersic ca factor biologic de control al densităţii speciilor dăunătoare. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr.1, 45-50. ISSN 1857-0003.
МУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Оценка плотности имаго табачного трипса   в теплицах с помощью аттрактивных ловушек. Știinţa Agricilă, 2016, nr. 2,  48-53 ISSN 1857-0003.
МУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Перспективы использования эфирного масла Rosmarinus officinalis l. для регуляции численности обыкновенного паутинного клеща в теплицах. В: «Защита растений – достижения и перспективы». Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп., 27-28 октября 2015 г., Кишинев, 179 – 183. ISBN 978-9975-56-266-9.
IACHIMCIUC, A.;  IORDOSOPOL, E. Influența amestecului de plante nectarifere asupra dinamicii afidelor în plantația de piersic. In.: «Защита растений – достижения и перспективы», Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп., 27-28 октября 2015 г., Кишинев,, c. 51-55. ISBN 978-9975-56-266-9.
IORDOSOPOL, E. Procedee noi de întreținere și multiplicare în condiții necontrolate a acarienilor fitoseizi și a entomoacarifagilor. In.: «Защита растений–достижения и перспективы», Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп., 27-28 октября 2015 г., Кишинев, 55-58. ISBN 978-9975-56-266-9
SUMENCOVA, V.; BATCO, M.; IORDOSOPOL, E. Monitoringul sensibilității acarifagilor față de insectoacaricide în agrocenoza culturii mărului. In.: «Защита растений–достижения и перспективы», Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп.,27-28 октября 2015 г., Кишинев, 152-155. ISBN 978-9975-56-266-9
СУМЕНКОВА, В.В.; ЯКИМЧУК, А.П.; ДЮРИЧ, Г.Ф.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г.; БАТКО М.Г. Совместное использование метилсалицилата и нектароносных растений для управления  популяциями насекомых - энтомофагов в персиковом саду. В: «Инновационные экологически безопасные технологии защиты растений», Межд. научн. конфер. 24-25 сентября, 2015,  Алматы,  Казахстан, 193-200. ISBN 978-601-7416-53-9
СУМЕНКОВА, В.В.; БАТКО, М.Г.; ДЮРИЧ, Г.Ф.; ЯКИМЧУК, А.П.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г. Oпределение расстояния эффективного действия метилсалицилата на энтомофауну персикового сада. В: «Защита растений–достижения и перспективы», Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп., 27-28 октября 2015 г., Кишинев,  305-309. ISBN 978-9975-56-266-9
ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г.; ФЕДОР, Г.С. Лабораторные исследования синтетического агрегационного феромона гусениц яблонной плодожорки. В: «Защита растений–достижения и перспективы», Информационный бюллетень ВПРС МОББ, т. 47, междунар. науч. симп., 27-28 октября 2015 г., Кишинев, 212–215. ISBN 978-9975-56-266-9.
ИОРДОСОПОЛ, E. И.; ЕЛИСЕЕВ, С. Е.; КАЗАКУ, М. И. Роль ловчих поясов в сохранении полезной фауны сливовового сада. In: Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем». Краснодар, 20-22 сентября. 2016, вып.9, 139-141. ISBN 978-5-905120-060
ИОРДОСОПОЛ,  E. И., ЯКИМЧУК А. П., ДЮРИЧ Г. Ф., БАТКО М. Г. Змееголов¬ник (Dracocephalum moldavica L.) как микрорезерватор полезной фауны в персиковом саду. In: “Состояние и перспективы защиты растений”. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию со дня организации РУП «Институт защиты растений». Минск – Прилуки, 17–19 мая 2016, 123-126. ISBN 978-985-6972-77-8.
МУНТЯН, Е. М.; НИКОЛАЕВА, С. И.; НИКОЛАЕВ, А.Н. Перспективы создания полифункциональных  средств защиты растений на основе Вacillus thuringiensis. In: Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем». Краснодар, 20-22 сентября. 2016, вып.9, 269-272. ISBN 978-5-905120-06-0
СУМЕНКОВА, В. В.; БАТКО, М. Г.; ЯКИМЧУК, А. П.;  ДЮРИЧ Г. Ф.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И. Г. Факторы, влияющие на эффективность применения в полевых условиях семиохемиков, привлекающих энтомофагов. In: “Состояние и перспективы защиты растений”. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию со дня организации РУП «Институт защиты растений». Минск – Прилуки, 17–19 мая 2016, 123-126. ISBN 978-985-6972-77-8.
СУМЕНКОВА, В. В.; БАТКО, М. Г.; ЯКИМЧУК, А. П.;  ДЮРИЧ Г. Ф.; ФЕДОР, Г. С.; ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И. Г.  Привлечение паразитических перепончатокрылых в персиковый сад поочередным использованием метилсалицилата и белково-углеводной смеси. In: Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем». Краснодар, 20-22 сентября. 2016, вып.9,  513-516. ISBN 978-5-905120-060
СУМЕНКОВА, В. В.; БАТКО, М. Г. Некоторые аспекты технологии применения метилсалицилата для привлечения и удержания полезной энтомофауны в персиковом саду. In: Международная научно-практическая конференция „Biotechnological Production Systems and Application of Agriculture Biologization”  Одесса.3-7 октября 2016, Информационный бюллетень ВПРС МОББ, 2016, nr.49, 231-236.ISBN 978-617-7337-46-0.
ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И. Г.; ДЮРИЧ, Г. Ф. Целесообразность интродукции ихневмонида Mastrus ridens (Horstmann) в сады Республики Молдова. În: Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем». Краснодар,20-22 сентября. 2016, вып.9, 180–185. ISBN 978-5-905120-06-0
ЯКИМЧУК, А. П.; ИОРДОСОПОЛ, E. И.; ДЮРИЧ, Г. Ф.; БАТКО, М. Г. Влияние нектороносных смесей на поврежденность побегов персика в условиях Mолдовы. In: Международная научно-практическая конференция «Биологическая защита растений - основа стабилизации агроэкосистем». Краснодар, 20-22 сентября. 2016, вып.9, 522-525. ISBN 978-5-905120-06-0.
ELESEEV, S.; BATCO, M.; SUMENCOVA, V.; IORDOSOPOL, E. Faunistic composition of early spring complex of entomophages (Insect, Hymenoptera) in a Wax cherry thickets.  Межд. научн. конф. «Экологическая безопасность защиты растений», НАН Беларусь,  24–26 июля 2017г.  РУП «Институт защиты растений» (аг. Прилуки). 66–71. ISBN 978-985-08-2164-5
СУМЕНКОВА, В.; БАТКО, М. Реакция Harmonia axyridis Pallas и Coccinella septempunctata L. на семиохемики лимонен и фенилэтанол. Межд. научн. конф. «Экологическая безопасность защиты растений», НАН Беларусь,  24–26 июля 2017г.  РУП «Институт защиты растений» (а г. Прилуки). 249 – 253. ISBN 978-985-08-2164-5
СУМЕНКОВА, В.; БАТКО, М.; ДЮРИЧ, Г. Метилсалицилат как приманка при мониторинге насекомых в садовом агроценозе. In: Сборник статей 11 Межд. научно-практ. Конф. «Итоги и перспективы развития энтомологии в восточной Европе»: 6–8 сентября 2017 г., Минск, 407-417, ISBN 978-985-7186-19-8
ЯЗЛОВЕЦКИЙ, И.Г.; ФЕДОР, Г.С. Полевые испытания  8 – компонентного  агрегационного феромона гусениц  яблонной плодожорки. Межд. Науч. конф. «Экологическая безопасность защиты растений», НАН Беларусь, 24–26 июля 2017 г. РУП «Институт защиты растений» (аг. Прилуки). 271 – 274. ISBN 978-985-08-2164-5
ИОРДОСОПОЛ, E. И., ЯКИМЧУК, А. П.; БАТКО, М. Г.,Нектароносные культурные растения как, биорациональный прием защиты сливы от вредителей. Межд. научн. конф. «Экологическая безопасность защиты растений», НАН Беларусь,  24–26 июля 2017г.  РУП «Институт защиты растений» (аг. Прилуки). 222 – 226. ISBN 978-985-08-2164-5
BATCO,  M.; IORDOSOPOL,  E. Eficienţa şi influienţa amestecului de culturi nectarifere în diminuarea complexului de dăunători  sugători la prun. In: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale „Protecţia Plantelor în Agricultura Convenţională şi Ecologică ” Chişinau, 10-12 decembrie 2018, 95-101.   ISBN 978-9975-108-52-2.
ELISEEV, S.; IORDOSOPOL, E.; SUMENCOVA, V. Several ecological aspects of the hymenoptera Complex in a plum orchard. In: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale „Protecţia Plantelor în Agricultura Convenţională şi Ecologică” Chişinau, 10-12 decembrie 2018, 19-22.   ISBN 978-9975-108-52-2.
МУНТЯН, Е.М.; БАТКО, М.Г. ; TОДИРАШ, Н.А. Эхинотрипс американский - Echinothrips americanus morgan (Thysanoptera: Thripidae) новый вредитель тепличных растений в республике Молдова. In: Materialele conferinţei ştiinţifice internaționale „Protecţia Plantelor în Agricultura Convenţională şi Ecologică” Chişinau, 10-12 decembrie 2018, 36-39.   ISBN 978-9975-108-52-2.

Date de contact:
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
Tel./Fax: (+373) 22 78-20-58;
e-mail: mihai.batcu@yahoo.com

Membrul corespondent al AȘM Nicolae BALAUR – personalitate notorie în domeniul fiziologiei și biochimiei plantelor

                                                      &nbsp